De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinden & vernieuwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinden & vernieuwen"— Transcript van de presentatie:

1 Verbinden & vernieuwen
LVO Weert Verbinden & vernieuwen

2 Inleiding Wat is vanuit perspectief van de leerling een excellent en gedifferentieerd onderwijsaanbod in 2018 in een veranderende omgeving? Vanaf 2010 rond-de-tafel gesprekken met externe en interne belanghebbenden Vijf interne werkgroepen

3 Focus LVO Weert biedt de leerling een excellent en gedifferentieerd onderwijsaanbod in een veilige en uitdagende leeromgeving waarbij naast kennis ook individuele talenten worden ontwikkeld! Samenwerking en professionele samenhang zijn hierbij vanzelfsprekend.

4 Samenwerking en professionele samenhang
Aanleiding Korte termijn: Vloeroppervlak ( overcapaciteit momenteel m2) Verschuivingen in het aantal aanmeldingen tussen Het College en Philips van Horne Verhouding vmbo en havo/vwo verschillend tussen scholen Middellange termijn Demografische ontwikkelingen Aantal leerlingen Veranderend onderwijsbeleid OC&W Samenwerking en professionele samenhang

5 4189 4053 3936 3519 3129 Aanleiding Demografische ontwikkelingen
Aantal leerlingen Vloeroppervlak overcapaciteit momenteel m2 2007 4189 2010 4053 2015 3936 2020 3519 2025 3129

6 Aanleiding Voorbeeld opbouw aantal leerlingen VWO
Per leerjaar: 165 [2012], 142 [2020],127 [2025] Verdeeld over twee scholen (82 [2012], 71 [2020], 63 [2025]) (Uitgaande van de gelijke verdeling aantal leerlingen beide scholen.) Samenwerking

7 Ambitie Wij willen: Aantoonbaar een excellent, gedifferentieerd, samenhangend en toekomstgericht onderwijsaanbod bieden voor de leerling gericht op talentontwikkeling Blijvend werken aan aantoonbare kwaliteit en innovatie ten behoeve van de leerling Extern gericht zijn: horizontaal en verticaal verbindingen leggen met andere partijen binnen en buiten het onderwijs Toegewijde en deskundige medewerkers Solide en transparante bedrijfsvoering Leren ontdekken wat bij je past

8 Samenwerking Praktijkonderwijs (leerjaar 1 tot en met 6)
Eén vmbo voor B/K leerlingen (leerjaar 1 tot en met 4) Eén mavo Eén havo Eén atheneum/ gymnasium Primair onderwijs (juiste instroom  vermindering afstroom) Vmbo  mbo Mavo  mbo/havo Havo  hbo Atheneum/gymnasium wo

9 MBO HBO WO PRIMAIR ONDERWIJS MODEL PRO 6 VM 2 ATH 6 GYM 6 PRO 5 VM 1
HAVO 5 ATH 5 GYM 5 PRO 4 BK 4 MAVO 4 HAVO 4 ATH 4 GYM 4 PRO 3 BK 3 MAVO 3 HAVO 3 ATH 3 GYM 3 PRO 2 BK 2 MAVO 2 HAVO 2 ATH 2 GYM 2 PRO 1 BK 1 MAVO 1 HAVO 1 ATH 1 GYM 1 PRIMAIR ONDERWIJS

10 Differentiatiemogelijkheden
Leerstijlen TTO/ IB Cultuur en kunst Topsport Talent School Begaafdheidsprofielschool Universum/ Technasium Plusprogramma’s ??

11 Toekomst LVO Weert Locatie Thornstraat (nu Het Kwadrant):
1234 basis/kader/ Praktijkonderwijs Locatie Wertastraat (nu Philips van Horne SG): 1234 mavo havo Locatie Parklaan( nu Het College): atheneum/gymnasium

12 Toekomst LVO Weert Start onderzoek huidige huisvesting LVO Weert
Bekostiging wordt nog verder onderzocht op mogelijkheden binnen de regelgeving en de mogelijke consequenties - meest toekomstbestendige bekostiging - behoud S4 bekostiging ( hoogst mogelijke bekostiging)

13 Inhoudelijke onderbouwing keuze
Onderbouwing onderwijskundig perspectief: Doorlopende leerlijn voor leerlingen Differentiatiemogelijkheden op leerstijlen Eigen profielbinding en eigen identiteit Opstroommogelijkheden voor leerlingen zo min mogelijke tussentijdse wissel van school voor leerlingen Onderbouwing exploitatieperspectief: Verhouding aantal leerlingen en capaciteit schoolgebouwen past het beste ( dit leidt tot minste aantal open plaatsen per school) Scholen behouden voldoende omvang voor voortbestaan Efficiëntere bedrijfsvoering

14 Tijdpad B/K 1234/PRO 1t/m 6 augustus 2012 plaatsen locatie Thornstraat (nu Het Kwadrant) Mavo 123 start augustus 2012 locatie Wertastraat (nu Philips van Horne SG) Start voorbereiding havo in 2012 Start eerste jaar havo augustus 2013 locatie Wertastraat Start voorbereiding atheneum/gymnasium in 2012 Start eerste jaar atheneum en gymnasium augustus 2013 locatie Parklaan (nu Het College) .

15 Afspraken Projectgroepen per leerstroom ( directie, docenten, ouders, leerlingen) Informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen eind november Informatiebijeenkomst voor Bestuurders PO in november Informatiebijeenkomst voor leerkrachten en directie PO in november Projectgroep personeel Differentiatiemogelijkheden worden ingebed in projectgroepen per leerstroom Ontwikkelen van een onderwijskundig ontwerp voor B/K, mavo, havo en atheneum/ gymnasium, rekening houdend met differentiatiemogelijkheden (onderdeel van projectopdracht) Strategisch plan LVO Weert - algemene visie en onderwijskundige visie - strategische speerpunten - vertaald in doelstellingen - gekoppeld aan kernwaarden

16 Kernboodschap Samen bouwen aan toekomstgericht onderwijs Het aantal leerlingen neemt de komende jaren verder af met plm. 25 %. Daarom willen de drie scholen voor voortgezet onderwijs de komende jaren de samenwerking verstevigen. Slechts daardoor kunnen we voor Weert en omgeving een kwalitatief goed en samenhangend onderwijsaanbod met keuzemogelijkheden voor leerlingen behouden. Eén gezamenlijk aanbod voor voortgezet onderwijs in Weert, dat zijn kwaliteit behoudt en waarbinnen leerlingen kunnen kiezen uit het uitgebreide pakket aan mogelijkheden zoals technasium, TTO, sport en cultuur en de verschillende leerstijlen. De huidige scholen veranderen daardoor als het ware in locaties voor verschillende schooltypen.


Download ppt "Verbinden & vernieuwen"

Verwante presentaties


Ads door Google