De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 omschrijving Wevend verkeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 omschrijving Wevend verkeer."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 omschrijving Wevend verkeer in weefvak Ypenburg --> Delft-Noord zorgt voor onrust en Filevorming. Werkingsgebied Als gevolg hiervan is er terugslag op de A4R tot Prins Clausplein, en op de A4L tot aansluiting Rijswijk met mogelijk blokkade van de Beatrixlaan periode Iedere avondspits en regelmatig ook in de ochtendspits Dit scenario is primair gericht op de avondspits (PM in ochtend is prioriteitenkaart anders!) Stadia en verkeersbeelden 1 stadium, 7 verkeersbeelden: 1 basis, 5 opeenvolgende beelden op de A4L en 1 beeld op de A4R Partijen Rijkswaterstaat Zuid-Holland en gemeente Rijswijk, Politie Haaglanden, KLPD Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie knelpunt Voorwaarden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Referentiekaders geaccepteerd: gemiddelde en maximale reistijden in werkingsperiode van scenario op volgende trajecten tenminste gelijk houden aan situatie nu (medio 2005), pm tzt aanvullen met meetgegevens: A4L  A13R A4R  A13R geen toename van filezwaarte over totale (deel)net binnen invloedsgebied van scenario randvoorwaarden: geen blokkades in de knooppunten Ypenburg en Prins Clausplein gelimiteerde wachtrij voor toeritten: vanaf Rijswijk op A13R (voor details zie verkeersbeeldkaarten) vanaf Plaspoelpolder op A4L (kruispunt Diepenhorstlaan – Veraartlaan) vanaf Prinses Beatrixlaan op A4L geen extra sluipverkeer op route via Laan van Hoornwijck en Singel en via Delftweg naar aansluiting Delft-noord ideaal: spreiding van reistijden op bovengenoemde trajecten gedurende spitsperiode reduceren reistijd op bovengenoemde trajecten maximaal 2 x vrije reistijd Regelstrategie AVONDSPITS Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen betere betrouwbaarheid, elke tijdwinst is mooi meegenomen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden

3 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties verkeers beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Intensiteit A13R rond km 6.1 > [? nader te bepalen waarde] Snelheidslimiet instellen op 70 km/h 1.2Snelheid A4R km 48.3g < 30 km/h (AID actief) VRI kruispunt met aansluiting Rijswijk-Centrum (A4L)/ Laan van Delfvliet omschakelen op ander regelprogramma met dosering vanaf Laan van Delfvliet en vanaf A4L 1.3Snelheid A4R km 47.6g < 30 km/h (AID actief) linkerstrook verbindingsweg vanaf A4 afkruisen 1.4Snelheid A4L km 49.3 < 30 km/h (AID actief) tekstkar Beatrixlaan vanaf Rijswijk: “Delft en Rotterdam volg A4 – N470” 1.5Snelheid A4L km 50.5 < 30 km/h (AID actief) Geen aanvullende maatregelen 1.6Snelheid A4L km 51.4 < 30 km/h (AID actief) Doseren bij VRI (verkeersbeeld 1.2) weer uitzetten 1.1 1.4 1.5 1.6 1.3 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden Ps: vooralsnog wordt ‘reactief’ gehandeld; op basis van model/ praktijk kun je verschuiven naar pro-actief 1.2

4 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.1 (stadium 1, verkeersbeeld 1) Locatie van triggers Opmerkingen 1.1 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies WaarAfwikkelingsproblemen blijven beperkt tot het weefvak WatIntensiteit A13R rond km 6.1 GrenswaardeI > [? nader te bepalen waarde] Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarWeefvak en toeleidende verbindingswegen WatSnelheidslimiet instellen op 70 km/h Hoe langTotdat I < [? nader te bepalen waarde] gedurende 2 minuten MaatregelenMonitoren met camera’s Voorwaarden-

5 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.2 (stadium 1, verkeersbeeld 2) Locatie van triggers Opmerkingen 1.2 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies WaarTerugslag tot op samenvoeging verbindingswegen vanaf A4 en A12 WatSnelheid A4R km 48.3g GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waarkruispunt met aansluiting Rijswijk-Centrum (A4L)/ Laan van Delfvliet WatInstroom op A13R beperken vanaf Laan van Delfvliet en vanaf A4L Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenVRI omschakelen op ander regelprogramma met dosering vanaf Laan van Delfvliet en vanaf A4L VoorwaardenFile op Laan van Delfvliet niet voorbij kruispunt met Laan van Hoornwijck (670 m)

6 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.3 (stadium 1, verkeersbeeld 3) Locatie van triggers Opmerkingen 1.3 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies WaarTerugslag tot op samenvoeging verbindingswegen vanaf A4 en A12 WatSnelheid A4R km 47.6g GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarSamenvoeging verbindingswegen vanaf A4 en A12 WatBeperken instroom vanaf A4 uit richting A’dam; voorrang voor verkeer uit Den Haag Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenSpitskruis op verbindingsweg vanaf A4 uit richting A’dam Voorwaardenterugslag op A4 uit A’dam max tot A4/A13L ri R’dam (900 m) rond km 46.7 (verkeersbeeld 1.3*)

7 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.4 (stadium 1, verkeersbeeld 4) Locatie van triggers Opmerkingen 1.4 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen: KenmerkenActies WaarTerugslag tot op het weefvak A4L Plaspoelpolder – Ypenburg WatSnelheid A4L km 49.3 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarPrinses Beatrixlaan uit de richting Rijswijk WatInstroom op A13R beperken vanaf A4L Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenRerouten van verkeer richting Delft en R’dam via A4west en Kruithuisweg m.b.v. tekstkar Voorwaarden-Restcapaciteit Kruithuisweg is toereikend, geen file op weefvak Rijswijk – Den Haag-Zuid Delft en Rotterdam volg A4 richting Delft-N470

8 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.5 (stadium 1, verkeersbeeld 5) Locatie van triggers Opmerkingen 1.5 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen. KenmerkenActies WaarTerugslag tot op het weefvak A4L Rijswijk - Plaspoelpolder WatSnelheid A4L km 50.5 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waarweefvak A4L Rijswijk - Plaspoelpolder WatGeen aanvullende acties t.o.v. verkeersbeeld 1.4 Hoe langn.v.t. Maatregelenn.v.t. Voorwaarden-

9 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.6 (stadium 1, verkeersbeeld 6) Locatie van triggers Opmerkingen 1.6 Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies WaarTerugslag tot op de toerit A4L vanaf Prinses Beatrixlaan WatSnelheid A4L km 51.4 GrenswaardeFiledetectie op toeleidende wegen naar toerit Hoe lang2 minuten MeetinstrumentVRI (gemeente Rijswijk) WaarPrinses Beatrixlaan uit de richting Rijswijk WatZelfde acties als in 1.4 en actie bij verkeersbeeld 1.2 uitzetten (doseren bij VRI) Hoe langTot verkeersbeeld 4 zich weer voordoet MaatregelenTekstkar VoorwaardenRestcapaciteit Kruithuisweg is toereikend, geen file op weefvak Rijswkijk – Den Haag-Zuid

10 Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Samenvatting kruispunt met Laan van Delfvliet Instroom beperken in zuidelijke richting vanaf de Laan van Delfvliet VRI overschakelen op ander regelprgramma; doseren vanaf de Laan van Delfvliet 2 Terugslag tot op kruispunt met Laan van Delfvliet Filedetectie op afrit A4L en op Laan van Delfvliet actief + maximum groentijden verkeersbeeld 1? OF File op Laan van Delfvliet voorbij brug over Vliet? kruispunt met Laan van Delfvliet VRI terugscvhakelen naar normaal regelprgramma schakeling 3


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 2A: piekaanbod richting zuid, weefvak Ypenburg --> Delft-Noord Hart rond Delft 30 juni 2005 omschrijving Wevend verkeer."

Verwante presentaties


Ads door Google