De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’"— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 1: Algemene beschrijving Omschrijving Een grootschalig evenement op het evenementterrein Gelatinepark aan de Rotterdamseweg nabij de Kruithuisweg in Delft. Locatie knelpunt Werkingsgebied een groot regionaal evenement met 5000 tot bezoekers Locatie Evenementen-terrein P Periode Op een reguliere werkdag, waarbij de avondspits de maatgevende situatie is P Type situatie evenement Invloedsgebied Stadia 1) uitstroom van regulier verkeer uit TU-wijk 2) verkeersstromen naar evenement (vooraf) 3) verkeersstromen vanaf evenement (achteraf) Partijen Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, organisator evenement, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, regiopolitie Voorwaarden Ook inzet extra OV vanaf Delft of Delft-zuid naar Gelatinepark Afstemming activiteiten Gelatinepark – andere evenementen (TU, IKEA, binnenstad) Opstellen evenementenkalender (voor Delft en omliggende gemeenten Opnemen in vergunning: geen evenement op ‘kritische dagen’ met piekaanbod of grootschalige werkzaamheden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden voorkom verkeersonveilige situaties Regelstrategie Stadium 1 Stadium 2 Verkeer op afrit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd Verkeer op toerit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd P P P P Referentiekaders geaccepteerd: lagere snelheid/ langere wachtrijen op Kruithuisweg en kruisende wegen is tijdelijk acceptabel randvoorwaarden: houdt verkeer op A13 rijdend om verkeer uit TU-wijk af te voeren voorkom terugslag tot op de A13 houdt Kruithuisplein draaiend onveilige verkeerssituaties voorkomen ideaal: geen extra vertraging voor het doorgaande verkeer op Kruithuisweg PM: aan reistijd richting en vanaf het festivalterrein worden geen eisen gesteld Stadium 3 P Verkeer op toerit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5

3 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers-beeld ALS DAN UITVOERBAARHEID 1.1 Wachtrij voor de VRI op de toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein terugslaat tot op kruispunt met Schoemakerstraat Informeer TU-medewerkers vooraf Meer groen voor zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Schakel TDI op toerit A13R uit Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft-zuid met tekstkar nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt 2.1 Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op Kruithuisplein Schoemakerstraat-west naar P-zuid + pendelbus Schoemakerstraat-oost naar P-noord verkeer vanaf Schoemakerstraat naar A13 richting Den Haag omleiden via aansluiting Delft 2.2 Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op HRB A13R Verkeer vanaf A13 uit noordelijke richting omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) 2.3 Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op HRB A13L 3.1 Verkeer richting A13 noord omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) P 1.1/3.1 2.1 2.2 2.3 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden

4 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’ blad 4: Stadium 1: uitstroom van regulier verkeer uit TU-wijk; verkeersbeeld 1.1 Kenmerken Acties Waar A13 en Kruithuisweg Wat Wachtrijlengte op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat Grenswaarde Wachtrij voor VRI mag niet terugslaan tot op kruispunt met Schoemakerstraat Hoe lang Van tot uur Meetinstrument VRI toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein (nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt) Waar VRI op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat (gekoppeld aan VRI Kruithuisplein) Wat Uitstroom vanaf de Schoemakerstraat bevorderen Hoe lang Van tot uur Maatregelen Informeer medewerkers TU vooraf (x minuten voorafgaand aan het evenement moeten # parkeerplaatsen vrij zijn) Activeer ander regelprogramma met hogere maximum groentijden voor de signaalgroepen op zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Schakel TDI op toerit A13R uit (als deze functioneert) Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft-zuid met tekstkar Voorwaarden Wachtrijlengtes op KH-weg niet voorbij kruispunt met Prov-weg (westkant) opmerkingen In stadium1 wordt een vlotte uitstroom van het verkeer uit de TU-wijk bevorderd, om het parkeerareaal beschikbaar te maken voor de bezoekers van het evenement. Locatie van triggers opmerkingen In dit stadium wordt de Schoemakerstraat hoger geprioriteerd dan de Kruithuisweg Aanpak en locatie van maatregelen ‘Naam evenement’ via Delft-zuid (afrit 10) P P P P

5 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’ blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.1 Kenmerken Acties Waar Kruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken Wat Wachtrijlengte op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat Grenswaarde Terugslag wachtrij tot op Kruithuisplein Hoe lang 2 minuten Meetinstrument Verkeersregelaar/ werkstudent Waar Kruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 Wat Vergroten uitstroom vanaf KH-weg door minimalieren conflictstromen Hoe lang Vanaf uur Maatregelen Bezoekers uit westelijke richting naar parkeerterreinen ten zuiden van Schoemakerstraat leiden (bebording, verkeersregelaars) + inzet pendelbus Conflicterend verkeer vanaf Schoemakerstraat naar A13 richting Den Haag omleiden via aansluiting Delft Voorwaarden -VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken opmerkingen opmerkingen Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen P P P P

6 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’ blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.2 Kenmerken Acties Waar Kruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken Wat Terugslag wachtrij tot op HRB A13R Grenswaarde Filedetector VRI Kruithuisplein of MTM-lus op afrit A13R geactiveerd Hoe lang 2 minuten Meetinstrument VRI Kruithuisplein (Provincie ZH) of MTM Waar Kruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 Wat Beperken instroom vanaf Delft-zuid door herverdelen verkeer Hoe lang Totdat filedetectie gedurende 2 minuten is gedeactiveerd Maatregelen Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft (afrit 9) met tekstkar Voorwaarden VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken opmerkingen opmerkingen Na evaluatie van één of meerdere evenementen beoordelen of aanvullende maatregelen bij dit verkeersbeeld noodzakelijk zijn Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen ‘Naam evenement’ via Delft (afrit 9) P P P P

7 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’ blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.3 Kenmerken Acties Waar Kruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken Wat Terugslag wachtrij tot op HRB A13L Grenswaarde MTM-lus op afrit A13L geactiveerd Hoe lang 2 minuten Meetinstrument MTM Waar Kruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 Wat Beperken instroom vanaf Delft-zuid door herverdelen verkeer Hoe lang Totdat filedetectie gedurende 2 minuten is gedeactiveerd Maatregelen Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft (afrit 9) met tekstkar Voorwaarden VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken opmerkingen opmerkingen Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen ‘Naam evenement’ via Delft (afrit 9) P P P P

8 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 4: ‘Jellabies-festival’ blad 4: Stadium 3: vertrek bezoekers; verkeersbeeld 3.1 Kenmerken Acties Waar A13 en Kruithuisweg Wat Wachtrijlengte op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat Grenswaarde Wachtrij voor VRI mag niet terugslaan tot op kruispunt met Schoemakerstraat Hoe lang Gedurende een uur na het einde evenement Meetinstrument VRI toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein (nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt) in combinatie met verkeersregelaar/ werkstudent Waar VRI Schoemakerstraat - Kruithuisweg/ Kruithuisplein Wat Uitstroom vanaf de Schoemakerstraat bevorderen Ontvlechten verkeersstromen Hoe lang Gedurende een uur na het einde evenement Maatregelen Activeer ander regelprogramma met hogere maximum groentijden voor de signaalgroepen op zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Verkeer richting A13 noord omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) Schakel TDI op toerit A13R uit (als deze functioneert) Voorwaarden -VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken opmerkingen opmerkingen Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen P P P P


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’"

Verwante presentaties


Ads door Google