De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Een grootschalig evenement op het evenementterrein Gelatinepark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Een grootschalig evenement op het evenementterrein Gelatinepark."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Een grootschalig evenement op het evenementterrein Gelatinepark aan de Rotterdamseweg nabij de Kruithuisweg in Delft. Werkingsgebied een groot regionaal evenement met 5000 tot 10000 bezoekers Periode Op een reguliere werkdag, waarbij de avondspits de maatgevende situatie is Stadia 1) uitstroom van regulier verkeer uit TU-wijk 2) verkeersstromen naar evenement (vooraf) 3) verkeersstromen vanaf evenement (achteraf) Partijen Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, organisator evenement, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, regiopolitie Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie evenement Voorwaarden Ook inzet extra OV vanaf Delft of Delft-zuid naar Gelatinepark Afstemming activiteiten Gelatinepark – andere evenementen (TU, IKEA, binnenstad) Opstellen evenementenkalender (voor Delft en omliggende gemeenten Opnemen in vergunning: geen evenement op ‘kritische dagen’ met piekaanbod of grootschalige werkzaamheden Locatie Evenementen- terrein P P Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 P P Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Referentiekaders geaccepteerd: lagere snelheid/ langere wachtrijen op Kruithuisweg en kruisende wegen is tijdelijk acceptabel randvoorwaarden: houdt verkeer op A13 rijdend om verkeer uit TU-wijk af te voeren voorkom terugslag tot op de A13 houdt Kruithuisplein draaiend onveilige verkeerssituaties voorkomen ideaal: geen extra vertraging voor het doorgaande verkeer op Kruithuisweg PM: aan reistijd richting en vanaf het festivalterrein worden geen eisen gesteld Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden voorkom verkeersonveilige situaties P P Stadium 1Stadium 2 P P Stadium 3 Verkeer op toerit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd Verkeer op afrit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd Verkeer op toerit Kruithuisweg oorspronkelijk niet geprioriteerd

3 Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers- beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Wachtrij voor de VRI op de toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein terugslaat tot op kruispunt met Schoemakerstraat Informeer TU-medewerkers vooraf Meer groen voor zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Schakel TDI op toerit A13R uit Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft- zuid met tekstkar nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt 2.1Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op Kruithuisplein Schoemakerstraat-west naar P-zuid + pendelbus Schoemakerstraat-oost naar P-noord verkeer vanaf Schoemakerstraat naar A13 richting Den Haag omleiden via aansluiting Delft 2.2Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op HRB A13R Verkeer vanaf A13 uit noordelijke richting omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) 2.3Wachtrij op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat slaat terug tot op HRB A13L Verkeer vanaf A13 uit noordelijke richting omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) 3.1Wachtrij voor de VRI op de toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein terugslaat tot op kruispunt met Schoemakerstraat Meer groen voor zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Schakel TDI op toerit A13R uit Verkeer richting A13 noord omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt P P 1.1/ 3.1 2.1 2.2 2.3 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden

4 P P Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1: uitstroom van regulier verkeer uit TU-wijk; verkeersbeeld 1.1 Locatie van triggers opmerkingen In stadium1 wordt een vlotte uitstroom van het verkeer uit de TU-wijk bevorderd, om het parkeerareaal beschikbaar te maken voor de bezoekers van het evenement. Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen In dit stadium wordt de Schoemakerstraat hoger geprioriteerd dan de Kruithuisweg KenmerkenActies Waar A13 en Kruithuisweg WatWachtrijlengte op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat GrenswaardeWachtrij voor VRI mag niet terugslaan tot op kruispunt met Schoemakerstraat Hoe langVan 15.30 tot 18.30 uur MeetinstrumentVRI toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein (nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt) Waar VRI op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat (gekoppeld aan VRI Kruithuisplein) Wat Uitstroom vanaf de Schoemakerstraat bevorderen Hoe lang Van 15.30 tot 18.30 uur Maatregelen Informeer medewerkers TU vooraf (x minuten voorafgaand aan het evenement moeten # parkeerplaatsen vrij zijn) Activeer ander regelprogramma met hogere maximum groentijden voor de signaalgroepen op zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Schakel TDI op toerit A13R uit (als deze functioneert) Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft-zuid met tekstkar Voorwaarden Wachtrijlengtes op KH-weg niet voorbij kruispunt met Prov-weg (westkant) P P ‘Naam evenement’ via Delft-zuid (afrit 10)

5 P P Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.1 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen KenmerkenActies WaarKruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken WatWachtrijlengte op noordelijke afrit vanaf Kruithuisweg voor krp met de Schoemakerstraat GrenswaardeTerugslag wachtrij tot op Kruithuisplein Hoe lang2 minuten MeetinstrumentVerkeersregelaar/ werkstudent WaarKruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 WatVergroten uitstroom vanaf KH-weg door minimalieren conflictstromen Hoe langVanaf 17.45 uur MaatregelenBezoekers uit westelijke richting naar parkeerterreinen ten zuiden van Schoemakerstraat leiden (bebording, verkeersregelaars) + inzet pendelbus Conflicterend verkeer vanaf Schoemakerstraat naar A13 richting Den Haag omleiden via aansluiting Delft Voorwaarden-VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken P P

6 opmerkingen Na evaluatie van één of meerdere evenementen beoordelen of aanvullende maatregelen bij dit verkeersbeeld noodzakelijk zijn Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.2 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen KenmerkenActies WaarKruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken WatTerugslag wachtrij tot op HRB A13R GrenswaardeFiledetector VRI Kruithuisplein of MTM-lus op afrit A13R geactiveerd Hoe lang2 minuten MeetinstrumentVRI Kruithuisplein (Provincie ZH) of MTM WaarKruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 WatBeperken instroom vanaf Delft-zuid door herverdelen verkeer Hoe langTotdat filedetectie gedurende 2 minuten is gedeactiveerd Maatregelen Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft (afrit 9) met tekstkar VoorwaardenVRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken P P P P ‘Naam evenement’ via Delft (afrit 9)

7 P P Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 2: toestroom bezoekers; verkeersbeeld 2.3 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen KenmerkenActies WaarKruispunt Schoemakerstraat – K.H.weg kan aanbod niet verwerken WatTerugslag wachtrij tot op HRB A13L GrenswaardeMTM-lus op afrit A13L geactiveerd Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarKruithuisweg, Schoemakerstraat, A13 WatBeperken instroom vanaf Delft-zuid door herverdelen verkeer Hoe langTotdat filedetectie gedurende 2 minuten is gedeactiveerd Maatregelen Verkeer vanaf A13R verwijzen via Delft (afrit 9) met tekstkar VoorwaardenVRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken P P ‘Naam evenement’ via Delft (afrit 9)

8 P P Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 3: vertrek bezoekers; verkeersbeeld 3.1 Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen KenmerkenActies Waar A13 en Kruithuisweg WatWachtrijlengte op zuidelijke toerit Kruithuisweg vanaf Schoemakerstraat GrenswaardeWachtrij voor VRI mag niet terugslaan tot op kruispunt met Schoemakerstraat Hoe langGedurende een uur na het einde evenement MeetinstrumentVRI toerit Kruithuisweg richting Kruithuisplein (nog onbekend of VRI over filedetectie op toerit beschikt) in combinatie met verkeersregelaar/ werkstudent WaarVRI Schoemakerstraat - Kruithuisweg/ Kruithuisplein WatUitstroom vanaf de Schoemakerstraat bevorderen Ontvlechten verkeersstromen Hoe langGedurende een uur na het einde evenement MaatregelenActiveer ander regelprogramma met hogere maximum groentijden voor de signaalgroepen op zuidelijke toerit naar Kruithuisweg Verkeer richting A13 noord omleiden via aansluiting Delft-C (tekstkar) Schakel TDI op toerit A13R uit (als deze functioneert) Voorwaarden-VRI Schoemakerstraat/ Julianalaan/ Nassaulaan kan extra aanbod vanaf Schoemakerstraat verwerken P P


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 4: ‘Jellabies-festival’ Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Een grootschalig evenement op het evenementterrein Gelatinepark."

Verwante presentaties


Ads door Google