De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verder met autisme ASS bij volwassenen en ouderen drs.Susanne Wolthaar stafmedewerker dr. Leo Kannerhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verder met autisme ASS bij volwassenen en ouderen drs.Susanne Wolthaar stafmedewerker dr. Leo Kannerhuis."— Transcript van de presentatie:

1 verder met autisme ASS bij volwassenen en ouderen drs.Susanne Wolthaar stafmedewerker dr. Leo Kannerhuis

2 GeboorteOverlijden naar middelbare school naar school naar vervolg onderwijs naar werk / dagbesteding met pensioen naar crèche levenslijn Ook andere sociale contexten en relaties naast de primaire steungroep Primaire Steungroep naar zelfstandig of begeleid wonen wisselingen in werk,wonen en relaties Levensloop van mensen met ASS

3 Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AutismePDD-NOS Sociaal ontalent(?) Asperger McDD RETT Desintegratieve Stoornis DSM IV-TR Pervasive Developmental Disorder (PDD)

4 Kenmerken van ASS bij Autisme àlle 3 opvallend aanwezig bij Asperger àlle 3 opvallend aanwezig een goed taalgebruik een bovengemiddelde intelligentie bij PDD-NOS wisselend van sterkte aanwezig ! 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 -etc

5 Voorkomen van ASS Laatste cijfers: 1 % van de bevolking ! (Baron Cohen 2009) ASS komt steeds meer voor. Het komt in Nederland rondom Eindhoven meer voor ! Verhouding man-vrouw 4:1

6 Voorkomen van ASS bij volwassenen 1% van de bevolking: kinderen en jeugdigen mannen: vrouwen- 4:1 geldt niet voor de groep met een verstandelijke beperking /met psychiatrische problematiek onder diagnosticering –zowel van mannen als en vooral van vrouwen

7 Hersenen van mensen met ASS zijn ànders in totaal meer massa, minder ‘pruning’ Plaatje uit: lezing prof. van der Gaag 17 jan.2008

8 Hersenen van mensen met ASS zijn ànders Plaatje uit: lezing prof. van der Gaag 17 jan.2008 veel meer verbindingen

9 Hersenen van ASS zijn ànders Hersenen van mensen met ASS zijn ànders Plaatje uit: lezing prof. van der Gaag 17 jan.2008 veel minder spiegelneuronen

10 ASS kenmerken 1.Beperkingen sociale interacties 2.Beperkingen in de communicatie 3.Beperkingen in verbeeldend vermogen en het soepel kunnen denken en een weerstand tegen veranderingen

11 ASS eigenlijk een prikkelverwerkingsstoornis 1. Prikkels komen anders binnen 2. Problemen bij interpretatie en verwerking van prikkels 3. Koppelings/generalisatie problematiek

12 Verstoorde informatieverwerking nabijheidszintuigen verte zintuigen

13

14 Cognitieve stijl 1. Abnormale prikkelgevoeligheid 2. Detailwaarneming 3. Concreet denken 4. Star denken

15 Verklaringsmodellen 1.TOM theorie 1.Centrale Coherentie theorie 2.Executive Functioning

16 Theory of mind moeilijk is: begrijpen dat een ander óók denkt de bedoelingen van een ander snappen gedrag van anderen voorspellen

17 Sociale kontaktname afwijzend passief actief maar bizar formeel overaangepast

18 Centrale Coherentie Oog voor details Het geheel niet overzien Het niet volgen van de rode draad De kern missen

19 Ordenen van de context Alles Minder Visualiseren Structuur

20 Executive Functioning Het plannen, organiseren en monitoren van het eigen (leer)gedrag Zelfsturing en zelfmanagement

21 EF functies speciaal in de puberteit belangrijk verstoord bij ADHD en ASS kennis uit letselstudies rijping –eind lagere schoolleeftijd –begin middelbare school –begin adolescentie

22 Executive functioning coaching in planning en organisatie gedurende de héle levensloop startmotor extern regelen helicopterfunctie overnemen helpen uit de ‘groef’ te komen

23 Talenten uitstekend geheugen voor visuele informatie (digitaal) detail waarneming quick scan minder afleidbaar door sociale cues minder gestuurd door sociale wenselijkheid

24 Wat weten we van ouder worden met ASS ? Nog weinig lange termijn onderzoek Verhalen van ASSers zelf PAS nederland Uitzending RKK Kruiswerk

25 Caroline Schuurman rivierduinen 2008

26 Problemen in de volwassenheid:opleidingen Ambulante begeleiding in het onderwijs: van voortgezet naar vervolg van vervolg naar eindstudies voorbereiding op arbeid Maatjesprojecten op de universiteiten –Marieke & Darryl –IVO

27 Problemen in de volwassenheid:werken De loopbaan van normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme ziet er vaak grillig uit, volgens het principe "twaalf ambachten, dertien ongelukken". Onderzoek Annelies van der Spek: banen die het langst behouden worden: technisch! April 2010

28 Dia:rivierduinen okt 2008 5 jaar arbeidshulpverlening

29 Kira methodiek intake, assessment en oriëntatie, toeleiding en coaching.

30 Problemen in de volwassenheid:relaties Oefenen van vriendschappen Peer to peer relaties Fases van rouw en aanvaarding van het ánders zijn Omgaan met sexuele verlangens Partnerkeuze

31 Adolescenten met ASS Buitenkant versus binnenkant

32 Problemen in de volwassenheid:ouderschap -naar aanleiding van diagnose kind Vaders en voor moeders

33 Problemen in de volwassenheid: wonen Onvoldoende middelen voor zelfstandig wonen Langdurig bij ouders Begeleid (groeps)wonen Ambulante woonbegeleiding (huishoudelijk) Studentenhuizen voor ASS (STUMASS)

34 Problemen in de volwassenheid zelfbeeld Motivatieproblematiek Zelfbepaling Discrepanties in mogelijkheden

35 Achtergronden van motivatieproblemen Typen problemen Niet wetenNiet kunnen Niet willenNiet durven

36 Problemen vanuit “niet weten” Kern: naïviteit en wereldvreemdheid Moeite met: Informatie zoeken Informatie begrijpen Informatie in breder persoonlijk en maatschappelijk verband plaatsen

37 To do: ‘Niet weten’ Psycho-educatie / ervaringsleer Voorlichting geven / visualiseren Communicatie aanpassen Checken of info begrepen is Aanbieden van leersituaties en trainingen

38 Problemen vanuit “niet durven” Kern : - (faal)angst Geen doorzettingsvermogen Negatief zelfbeeld Angst voor controleverlies en falen

39 To do: ‘Niet durven’ Steun en veiligheid bieden Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven Kleine stapjes / tempo aanpassen Zelfinzicht vergroten (psycho-educatie) Kwaliteiten benadrukken / belonen Succeservaring op doen Samenwerking clentsysteem Schakeltijd geven

40 Problemen in de Volwassenheid Prikkelverwerking Problemen met de modulatie (bogdashina) Vertraagde prikkelverwerking Vervormingen in de waarneming, Lacunes in de waarneming Een versterkte waarneming Een verzwakte waarneming Een gefragmenteerde waarneming, Onvoldoende schakelen tussen waarnemingen

41 Anti Stress trainingen Ontspanningsoefeningen Mindfulnesstraining Anders leren denken (Kairo project zie de demo op internet) Yoga Aandachts oefeningen

42 Problemen in de volwassenheid Trauma’s gepest worden ( 5 % van de bejaarden misbruik middelengebruik

43 Wat is zinvol: Psycho educatie Niet alléén over ASS ook over gevoelens communicatie relaties

44 Copings strategieën Probleem-analyse –G-G-Gschema Stresshantering –Stresssignaleren in je eigen lijf –Ontspanningstechnieken Cognitieve herstructurering –verschillen en verbanden zien –leren afstand nemen in het kijken

45 Empowerment Competentie Zelfbeschikking Impact Betekenis Positieve identiteit Groepsoriëntatie

46 Cognitieve herstructurering Lezing zeist:Attwood 2008

47 Emotional Toolbox: To Fix The Feeling Toolbox Tony Attwood

48 relaxatie Fysieke inspanning ‘Sociale’ activiteiten medicatie prikkelreductie afstand nemen Toolbox Tony Attwood

49 Communicatie problematiek Moeite met non-verbale communicatie ongeduld,irritatie, desinteresse van de ander niet herkennen zelf non-verbale signalen verkeerd of niet gebruiken Moeite met de semantiek van de taal letterlijk nemen van taal humor niet begrijpen Moeite met de pragmatiek van de taal niet gezellig kletsen, weinig populaire taal wat zeg je tegen wie Géén problemen met grammatica en syntax

50 Communicatietrainingen Luistervaardigheden – actieve luisterhouding weergave van inhoud, gevoel Gesprekstechnieken Openvragen Gesloten vragen Praten over het hier en nu Small talk oefenen

51 verder met autisme Het levensloopmodel

52 Levensloopbegeleiding Een onzichtbare bril


Download ppt "Verder met autisme ASS bij volwassenen en ouderen drs.Susanne Wolthaar stafmedewerker dr. Leo Kannerhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google