De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwen met/en autisme Ann De Roeck en Greg Vanoystaeyen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwen met/en autisme Ann De Roeck en Greg Vanoystaeyen."— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwen met/en autisme Ann De Roeck en Greg Vanoystaeyen

2 Autisme Komt voor bij 1 op 165 mensen Komt duidelijk méér voor bij mannen –Algemeen: ratio man-vrouw= 4 op 1 –Variatie afhankelijk van bijkomende mentale beperking: Met beperking: ratio 2 op 1 Zonder beperking:ratio 16 tot 8 op 1 Autisme = “extreme” vorm van mannelijkheid?

3 Vrouwen Algemeen: gelijke verdeling bij de geboorte, nadien wat meer vrouwen Wat is de “extreme” vorm van vrouwelijkheid?

4 Autisme + vrouw zijn = ? Bestaan ze? Zijn ze wel zo zeldzaam?

5

6 Vrouwen met autisme Pas recent diagnoses echt gesteld En als, dan vaak late diagnoses Waarom?

7 Late (start van) diagnose A bij  Huidige criteria zijn gebaseerd op mannelijk autistisch gedrag? –Vroeg problemen in communicatie –Vroeg problemen in sociaal gedrag –Beperkte verbeeldingsspel –Stereotiep gedrag, sterk gefocuste interesses –Externaliserend probleemgedrag

8 Late (start van) diagnose A bij  Zien vrouwen met autisme er dan “anders” uit? –Een andere buitenkant? –Een andere binnenkant? Nood aan focus op een ander ontwikkelingspad, en andere kenmerken

9 Verschillen  en  met autisme

10

11 Meisjes met autisme Niet opgemerkt omwille van: –Sociaal voordeel? –Sterk camouflage-gedrag: vanuit meer sociale gerichtheid? vanuit meer sociale druk? –Veel meer “pleasing”-gedrag onder (invloed van) sociale druk? –Andere interpretatie van hun gedrag v.b. “drama-queen”

12 Jonge dametjes met autisme Adolescentie verhoogt de druk: –Fysieke veranderingen: Groeipiek (lengte en omvang) Sexuele rijping –Sociale interacties Sociale probleemoplossing Meisjesvriendschappen Start interesse voor jongens –Eigen identiteitsontwikkeling

13 Jonge dametjes met autisme Adolescentie verhoogt de druk: –Cognitieve ontwikkeling: Van concreet naar abstract, meta-denken Planningsvaardigheden

14 Diagnose doorbraak Adolescentie verhoogt de druk: en leidt tot heel wat problemen: –Eetstoornissen –Laag zelfbeeld –Depressies –Sterke stemmingswisselingen –Angsten

15 Diagnose doorbraak Adolescentie verhoogt de druk: en leidt tot heel wat problemen: –Angsten: Teruggetrokken gedrag Woedeuitbarstingen Psycho-motorische agitatie Fysieke arousal: zweten, rood worden, hyperventilatie, spierspanning Perseveratie, rigiditeit, inflexibiliteit Veranderingen in eet- of slaapgedrag

16 Diagnose doorbraak Maar gedrag dat niet altijd leidt tot een diagnose van autisme...

17 Late (start van) diagnose A bij  Vrouwelijk “omgaan” met autisme leidt tot ander gedrag en dus ook andere diagnoses Pas als die diagnoses niet werken komt men bij autisme terecht

18 Late (start van) diagnose A bij  Hypothese sluit aan bij onderzoek (Anne In 't Velt en Audrey Mol 2008) –60% van de vrouwen hadden voordien een andere diagnose, meestal angst- of stemmingsstoornis –18% van de vrouwen hadden voordien een diagnose van persoonlijkheidsstoornis (gelinkt met angst) –Bij mannen gaat het over 28% en 5%

19 Resultaten van onderzoek  Vrouwen met autisme hebben een beter inzicht in hun problemen op vlak van communicatie, sociaal gedrag en het verdelen van aandacht dan mannen Net zoals mannen: minder inzicht in hun uitzonderlijke aandacht voor detail en hun problemen in verbeelding en flexibiliteit

20 Resultaten van onderzoek  Vrouwen met autisme hebben meer last van hun autisme dan mannen: –Algemeen significant hogere score op lijst van psychisch/ lichamelijke problemen –Pleinvrees –Angst –Depressie –Somatische klachten –Onvoldoende functioneren van denken en handelen –Wantrouwen en interpersoonlijke gevoeligheid –Tegenwerking - vijandigheid

21 Resultaten van onderzoek  Vrouwen met autisme hebben meer last van hun autisme dan mannen: –Met uitschieters op het vlak van Onvoldoende functioneren van denken en handelen Wantrouwen en interpersoonlijke gevoeligheid

22 Resultaten van onderzoek  Vrouwen met autisme kwamen ook al heel vaak in contact met centra of hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg vóór hun autisme- diagnose (95% t.o.v. 63% bij de mannen)

23 Resultaten van onderzoek  Waarom hebben ze meer last? (Annelies Spek en Ank Goosen 2008) –Typisch verschil man-vrouw? –Impact van de maatschappelijke rollen en verwachtingen: Moeten meer inleven en communiceren Proberen via imitatie te overleven, maar gaan makkelijker over hun grenzen Groter verschil tussen vrouwen met en zonder ASS dan bij mannen

24 Resultaten van onderzoek  Waarom hebben ze meer last? (Annelies Spek en Ank Goosen 2008) –Vrouwen moeten meer multi-tasken: Meer appèl op hun planningsvermogen Meer appèl op hun schakelvermogen en het kunnen stellen van prioriteiten Dus meer overprikkeld en meer klachten

25 Resultaten van onderzoek  Follow-up studie (Rutter and Howlin 2004): –Vrouwen met autisme vinden minder makkelijk hun weg in de maatschappij –Mannen met autisme vinden makkelijker een partner, werk,... –Vrouwen blijven door de bijkomende angst en depressies vaak bij hun familie of alleen

26 Een andere ondersteuning?  Basis is hetzelfde, maar extra aandacht voor: –Extra focus op sterke kanten en krachten: Creativiteit, analytisch denken en redeneren Nood om eigenwaarde te vergroten –Niet pushen op het sociale: Overvraging en overschatting is zo gevaarlijk –Nood aan lotgenotencontact: Kunnen zijn wie ze zijn

27 Een andere ondersteuning?  Basis is hetzelfde, maar extra aandacht voor: –Verwerking van trauma's, lang niet geloofd te zijn –Relaxatievaardigheden en stresshanterings- technieken Camouflage kost veel energie Fundamenteel: blijft er chaos en onzekerheid

28 Na-woord – stof tot na-denken  Waarom zijn er zo weinig vrouwen met een diagnose autisme? –Autisme zet andere kenmerken op de voorgrond als het bij vrouwen voorkomt Deels te verklaren door de andere maatschappelijke druk op vrouwen? Deels inherent aan vrouwen? –Diagnose van autisme bij vrouwen is pas tweede optie

29 Na-woord – stof tot na-denken  Waarom zijn er zo weinig vrouwen met een diagnose autisme? –Drempelwaarde-model: De kans dat het voorkomt bij mannen en vrouwen is gelijk, maar autisme moet sterker zijn voordat het tot een beperking leidt Daarom minder vrouwen met autisme, en als, dan hebben ze ook zwaardere problemen

30 Na-woord – stof tot na-denken  Waarom zijn er zo weinig vrouwen met een diagnose autisme? –Grotere variatie-model (Wing 1981): Bij mannen/ jongens is er een grotere variatie van meetbaar autistisch gedrag en vallen daardoor sneller op Vrouwelijke kenmerken zijn kleiner in aantal en moeten dus zwaardere problemen hebben om op te vallen

31 Na-woord – stof tot na-denken  Waarom zijn er zo weinig vrouwen met een diagnose autisme? –Verschillende breinstructuur (Baron-Cohen and Hammer 1997): Mannelijk brein is verschillend van vrouwelijk brein (door verschil in hormonen) Mannelijk brein is voorbestemd voor begrijpen en bouwen van systemen, vrouwelijk brein voor empathie Daardoor minder vrouwen met autisme

32 Na-woord – stof tot na-denken  Vrouwen + autisme= extreem mannelijke vrouwen? –Sommige zijn zo. –Maar andere niet.  Wij zien: –“mannelijke” vrouwen met autisme –“vrouwelijke” mannen met autisme

33 Na-woord – stof tot na-denken  Stilstaan bij vrouwen met autisme: –Bredere kijk naar alle mensen met autisme los van hun sexe –Extra aandacht in ondersteuning: Focus op sterke kanten Lotgenotencontact Verwerking van trauma's Omgaan met stress Respect voor grenzen op sociaal vlak


Download ppt "Vrouwen met/en autisme Ann De Roeck en Greg Vanoystaeyen."

Verwante presentaties


Ads door Google