De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S TRESS OP HET WERK DE BAAS Resultaten van een stresshanteringstraining Fred C. Leffers, Annemarie J. Vergunst, Rolf J. Kleber, Margaret S. Stroebe en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S TRESS OP HET WERK DE BAAS Resultaten van een stresshanteringstraining Fred C. Leffers, Annemarie J. Vergunst, Rolf J. Kleber, Margaret S. Stroebe en."— Transcript van de presentatie:

1 S TRESS OP HET WERK DE BAAS Resultaten van een stresshanteringstraining Fred C. Leffers, Annemarie J. Vergunst, Rolf J. Kleber, Margaret S. Stroebe en Eeklo Hak

2 I NHOUDSTAFEL Inleiding Theoretische achtergrond Methode Studiepopulatie en onderzoeksopzet De interventie Meetinstrumenten Resultaten

3 I NLEIDING Oorzaak van werkstress 1. Ziekteverzuim 2. Arbeidsongeschiktheid Diagnose: Overspanning

4 I NLEIDING Vroeger werd werkstress gezien als: o Onvermogen om met stressvolle situaties om te gaan. o Als gevolg van wettelijke maatregelen. MAAR verandering In 1998 Stressvolle situaties WEL een oorzaak van werkstress

5 I NLEIDING RIAGG’s organiseren stresshanteringstrainings Secundaire preventie o Voordelen: Psychosociale weerbaarheid vergroten Vermindering van stressklachten Fysieke en psychische gezondheid van de werknemers verbeteren. Multimodale benadering het efficiënt

6 I NLEIDING Einddoel van de training: 1. Verbeteren van de psychische gezondheid. 2. Realiseren van de intermediaire doelen. 3. Samenhang van deze beide bekijken.

7 T HEORETISCHE ACHTERGROND Theoretisch kader volgens de theorie van lazarus De theorie zegt: “stress is geen direct gevolg van de stressveroorzakende situatie, maar het resultaat van een wisselwerking tussen individu en situatie, waarbij ‘coping’ centraal staat.” Coping maakt onderscheid tussen: 1. Strategieën 2. Determinanten Langdurige stress kan resulteren in ‘burnout’.

8 M ETHODE Studiepopulatie en onderzoekopzet Inschrijving via RIAGG Resultaten onderzocht met een cross-sectioneel onderwerp. Dus: oude deelnemers worden vergeleken met aanstaande deelnemers. Beide groepen kregen eenzelfde vragenlijst. Interventiegroep kreeg de vragenlijst na de training periode De controlegroep één week voor de trainingperiode.

9 M ETHODE Interventie Het programma betond uit 5 stappen Meetinstrumenten Achtergrondkenmerken Intermediaire doelen Psychische gezondheid gemeten met de Utrechtse Burnout schaal.

10 R ESULTATEN Geen significante verschillen tussen de 2 groepen op de achtergrondkenmerken. Wel significant verschil tussen de 2 groepen i.v.m de intermediaire doelen en het einddoel. Besluit: De interventiegroep heeft t.o.v de controlegroep minder last van burnout en psychische klachten.

11 A UTEURS Fred Leffers Psycholoog aan de universiteit Utrecht Werkzaam op afdeling huisartsgeneeskunde Annemarie Vergunst Psycholoog aan de universiteit Utrecht Werkzaam op afdeling preventie van RIAGG Rolf Kleber Verbonden aan instituut voor psychotrauma Ook aan de capaciteitsgroep Klinische psychologie van Universiteit Brabant

12 Margaret Stroebe Verbonden aan de capaciteitsgroep klinische psychologie Utrecht. Eeklo Hak Epidemioloog aan de afdeling huisartsgeneeskunde van het medisch centrum Utrecht.

13 B RONNEN Afbeeldingen mailto:http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organi satie/afdelingen/klinischepsychol/klinischepsychol/me dewerkerssites/maggiestroebe/30945main.html?subje ct=Afbeelding Margaret S. mailto:http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organi satie/afdelingen/klinischepsychol/klinischepsychol/me dewerkerssites/maggiestroebe/30945main.html?subje ct=Afbeelding Margaret S. mailto:http://beroepseer.nl/nl/voortrekkers/item/260- fred-leffers?subject=Afbeelding Fred L. mailto:http://beroepseer.nl/nl/voortrekkers/item/260- fred-leffers?subject=Afbeelding Fred L. mailto:http://www.psychotraumafoundation.eu/info/ro lf_kleber.htm?subject=Rolf Kleber mailto:http://www.psychotraumafoundation.eu/info/ro lf_kleber.htm?subject=Rolf Kleber Leffens, F., Vergunst, A., Kleber, R., Stroebe, M., en Hak, E. (2000). Stress op het werk: Resultaten van een stresshanteringstraining. Gedrag & Gezondheid, 28(1), 12-22


Download ppt "S TRESS OP HET WERK DE BAAS Resultaten van een stresshanteringstraining Fred C. Leffers, Annemarie J. Vergunst, Rolf J. Kleber, Margaret S. Stroebe en."

Verwante presentaties


Ads door Google