De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stress op het werk de baas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stress op het werk de baas"— Transcript van de presentatie:

1 Stress op het werk de baas
Resultaten van een stresshanteringstraining Fred C. Leffers, Annemarie J. Vergunst, Rolf J. Kleber, Margaret S. Stroebe en Eeklo Hak

2 Inhoudstafel Inleiding Theoretische achtergrond Methode Resultaten
Studiepopulatie en onderzoeksopzet De interventie Meetinstrumenten Resultaten

3 Inleiding Oorzaak van werkstress Ziekteverzuim Arbeidsongeschiktheid
Diagnose: Overspanning

4 Inleiding Vroeger werd werkstress gezien als:
Onvermogen om met stressvolle situaties om te gaan. Als gevolg van wettelijke maatregelen. MAAR verandering In 1998 Stressvolle situaties WEL een oorzaak van werkstress

5 Inleiding RIAGG’s organiseren stresshanteringstrainings
Secundaire preventie Voordelen: Psychosociale weerbaarheid vergroten Vermindering van stressklachten Fysieke en psychische gezondheid van de werknemers verbeteren. Multimodale benadering het efficiënt

6 Inleiding Einddoel van de training:
Verbeteren van de psychische gezondheid. Realiseren van de intermediaire doelen. Samenhang van deze beide bekijken.

7 Theoretische achtergrond
Theoretisch kader volgens de theorie van lazarus De theorie zegt: “stress is geen direct gevolg van de stressveroorzakende situatie, maar het resultaat van een wisselwerking tussen individu en situatie, waarbij ‘coping’ centraal staat.” Coping maakt onderscheid tussen: Strategieën Determinanten Langdurige stress kan resulteren in ‘burnout’.

8 Methode Studiepopulatie en onderzoekopzet
Inschrijving via RIAGG Resultaten onderzocht met een cross-sectioneel onderwerp. Dus: oude deelnemers worden vergeleken met aanstaande deelnemers. Beide groepen kregen eenzelfde vragenlijst. Interventiegroep kreeg de vragenlijst na de training periode De controlegroep één week voor de trainingperiode.

9 Methode Interventie Meetinstrumenten
Het programma betond uit 5 stappen Meetinstrumenten Achtergrondkenmerken Intermediaire doelen Psychische gezondheid gemeten met de Utrechtse Burnout schaal.

10 Resultaten Geen significante verschillen tussen de 2 groepen op de achtergrondkenmerken. Wel significant verschil tussen de 2 groepen i.v.m de intermediaire doelen en het einddoel. Besluit: De interventiegroep heeft t.o.v de controlegroep minder last van burnout en psychische klachten.

11 Auteurs Fred Leffers Annemarie Vergunst Rolf Kleber
Psycholoog aan de universiteit Utrecht Werkzaam op afdeling huisartsgeneeskunde Annemarie Vergunst Werkzaam op afdeling preventie van RIAGG Rolf Kleber Verbonden aan instituut voor psychotrauma Ook aan de capaciteitsgroep Klinische psychologie van Universiteit Brabant

12 Auteurs Margaret Stroebe Eeklo Hak
Verbonden aan de capaciteitsgroep klinische psychologie Utrecht. Eeklo Hak Epidemioloog aan de afdeling huisartsgeneeskunde van het medisch centrum Utrecht.

13 Bronnen Afbeeldingen mailto:http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/afdelingen/klinischepsychol/klinischepsychol/medewerkerssites/maggiestroebe/30945main.html?subject=Afbeelding Margaret S. mailto:http://beroepseer.nl/nl/voortrekkers/item/260-fred-leffers?subject=Afbeelding Fred L. mailto:http://www.psychotraumafoundation.eu/info/rolf_kleber.htm?subject=Rolf Kleber Leffens, F., Vergunst, A., Kleber, R., Stroebe, M., en Hak, E. (2000). Stress op het werk: Resultaten van een stresshanteringstraining. Gedrag & Gezondheid, 28(1), 12-22


Download ppt "Stress op het werk de baas"

Verwante presentaties


Ads door Google