De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroegtijdige interventie: een nieuwe visie op het voorkomen van langdurig verzuim IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroegtijdige interventie: een nieuwe visie op het voorkomen van langdurig verzuim IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht."— Transcript van de presentatie:

1 Vroegtijdige interventie: een nieuwe visie op het voorkomen van langdurig verzuim IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht

2 Overzicht Achtergrond Ontwikkeling en validatie screeningsinstrument Effectiviteit vroegtijdige interventie Implementatie

3 Achtergrond Langdurig ziekteverzuim  70 % van langdurig verzuim toe te schrijven aan klachten bewegingsapparaat en mentale gezondheid  Behandeling niet succesvol  Werkhervatting beperkt Preventieve benadering?  Samenwerking Universiteit Maastricht en ABN AMRO Arbo Services

4 Preventieve aanpak Begeleiding en behandeling voordat ziekteverzuim is opgetreden Doelgroep: werknemers met een verhoogd ziekteverzuimrisico Voorwaarde: screeningsinstrument Doel van studie: Ontwikkeling screeningsinstrument en onderzoeken effectiviteit vroegtijdige behandeling van werknemers met een verhoogd ziekteverzuimrisico

5 Maastrichtse Cohort Studie Prospectief cohort onderzoek; heterogene populatie  Mannen/vrouwen, verschillende banen, opleidingsniveau, en bedrijfssectoren 4-jaar follow-up Frequente metingen (3 / jaar) Expositie variabelen  Werkgerelateerde factoren, individuele kenmerken en kenmerken privé-situatie Uitkomsten  (mentale) gezondheidsstatus  Geregistreerd ziekteverzuim Baseline populatie: 12,140 werknemers uit 45 bedrijven Subsample Cohort (n=5,601) met gelijkenis kantoorpopulatie

6 Ontwikkeling screeningsinstrument Ziekteverzuim  Geregistreerd ziekteverzuim optredend 2 – 8 maanden na afname vragenlijst Potentiële predictoren van verzuim (299)  Werkomgeving  (mentale) gezondheidsstatus  Demografie  Kenmerken privé-situatie Selectie predictoren  Univariate en multivariate analyses

7 Resultaat: Balansmeter Beschrijving Balansmeter:  34 onafhankelijke risicofactoren voor ziekteverzuim  22 items voor vrouwen / 19 items voor mannen Scoring:  Algoritme gebaseerd op wegingsfactoren  Hogere scores indicatief voor hoger verzuimrisico Voorspellende waardes voor toekomstig ziekteverzuim:  mannen RR 13.39 (CI 8.89-20.15)  vrouwen RR 5.79 (CI 3.75-8.94)

8 Externe validatie Balansmeter Studiepopulatie:  Steekproef Nederlandse medewerkers ABN AMRO  Kantoorpopulatie  Prospectief cohort bestaande uit 3900 medewerkers  12 maanden follow-up geregistreerd ziekteverzuim

9 Externe validatie Resultaten Balansmeter CasesNon-casesP waarde N1193787- Gemiddelde verzuimfrequentie (SD) 2.60 (3.04)1.39 (1.67)<0.0001 Totale verzuimduur in dagen: gemiddeld (SD) 27.78 (51.02)12.95 (34.73)<0.0001 Ziekteverzuim percentage7.61 %3.55 %

10 Eerste conclusies De Balansmeter is goed in staat toekomstig langdurig ziekteverzuim te voorspellen De Balansmeter maakt een preventieve strategie gericht op ziekteverzuimreductie mogelijk

11 Interventie studie effectiviteit vroegtijdige begeleiding Design: randomised controlled trial (RCT) Studiepopulatie:  Steekproef ABN AMRO:  Hoog scoorders op Balansmeter Twee onderzoeksarmen:  Interventiegroep: Vroegtijdige behandeling / begeleiding  Controlegroep : standaard arbozorg Monitoring verzuim gedurende 12 maanden na start

12 Resultaten effectiviteit vroegtijdige begeleiding (1) (intention-to-treat analyse,12 maanden follow-up) Experimentele groep (n=111) Controle groep (n=131) P waarde Totale ziekteverzuimduur (SD) 18.98 (29.50)31.13 (55.47)0.007 Ziekteverzuimfrequentie (SD) 2.25 (1.91)2.60 (3.06)0.256 % Langdurig ziekteverzuim (> 28 dagen) 10.818.30.102 Artikel in : Journal of Occupational Rehabilitation 2008 Mar;18(1):79-86

13 Resultaten effectiviteit vroegtijdige behandeling (2) (per-protocol analyse,12 maanden follow-up) Experimentele groep (n=99) Controle groep (n=131) P waarde Totale ziekteverzuimduur (SD) 17.36 (28.25)31.13 (55.47)0.003 Ziekteverzuimfrequentie (SD)2.17 (1.90)2.60 (3.06)0.178 % Langdurig ziekteverzuim (> 28 dagen) 9.118.30.048 Artikel in : Journal of Occupational Rehabilitation 2008 Mar;18(1):79-86

14 Conclusies De Balansmeter is goed in staat toekomstig langdurig ziekteverzuim te voorspellen Vroegtijdige behandeling van werknemers met een verhoogd verzuimrisico is effectief in het voorkomen van toekomstig langdurig verzuim.

15 Implementatie Balansmeter en vroegtijdige interventie Balansmeter BV :  Universiteit Maastricht  ABN AMRO Arbo Services  ACHMEA Vitale Doel Balansmeter BV :  Gezamenlijke exploitatie Balansmeter  Gezamenlijke doorontwikkeling Balansmeter: modules voor industrie, gezondheidszorg en onderwijs Kwaliteitseisen:  Gebruik in arbeidsgeneeskundige setting  Opleiding Bedrijfsartsen


Download ppt "Vroegtijdige interventie: een nieuwe visie op het voorkomen van langdurig verzuim IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht."

Verwante presentaties


Ads door Google