De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winkeltijdenwetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winkeltijdenwetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Winkeltijdenwetgeving

2 Winkeltijdenwetgeving
Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet Verordening winkeltijden Kerkrade

3 Winkeltijdenwetgeving
Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet: landelijke vrijstelling voor winkels op bepaalde locaties, zoals o.a. ziekenhuizen/verpleegklinieken etc. treinstations en luchthavens benzinestations wegrestaurants

4 Winkeltijdenwetgeving
Lokale verordening winkeltijden: Omvat verdere uitwerking van de in Winkeltijdenwet vervatte mogelijkheden tot verlenen van ontheffing in bepaalde situaties. Bevoegdheid in verordening neergelegd bij college.

5 Winkeltijdenwet Algemeen uitgangspunt:
Verbod een winkel voor het publiek geopend te hebben op: werkdagen voor 6 uur en na 22 uur zondag erkende feestdagen

6 Winkeltijdenwet werkdagen
Openstelling in algemeenheid toegestaan tussen en uur. Ontheffing verbod openstelling op werkdagen tussen tot uur (zogenaamde nachtwinkel), bevoegdheid van college.

7 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Reguliere koopzondagen Openstelling supermarkten Algehele openstelling (toerisme)

8 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Reguliere koopzondagen Maximaal 12 per kalenderjaar per gemeente/stadsdeel 3 stadsdelen (Oost/Eygelshoven, West en gebied Rodaboulevard) Openstelling van tot uur

9 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Openstelling supermarkten 1 per inwoners In verordening derhalve opgenomen maximaal 3 supermarkten Openstelling vanaf uur (ook op koopzondagen!)

10 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Toeristische bepaling Besluit Eerste Kamer met betrekking tot wetsvoorstel “inkadering koopzondagen” op basis van deze bepaling Aantrekkingskracht moet zijn gelegen buiten de verkoopactiviteiten als zodanig

11 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Beoordeling supermarktregeling: Wettelijke basis Varianten Dilemma’s

12 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Beoordeling supermarktregeling: Wettelijke basis is gelegen in artikel 3, 4e lid van de Winkeltijdenwet, nader uitgewerkt in artikel 6, 2e lid van de Winkeltijdenverordening Kerkrade “kan”-bepaling voor maximaal 3 winkels

13 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Dilemma’s beoordeling supermarktregeling: Algemeen: Concurrentieverhoudingen tussen supermarkten Gevolgen voor overige winkels in midden- en kleinbedrijf Bijzonder: Centralisatie of spreiding Toekenning op basis van ontvangst verzoek of.. Toekenning onbepaalde tijd of roulatiesysteem

14 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Dilemma’s beoordeling supermarktregeling: Algemeen: Concurrentieverhoudingen tussen supermarkten Drietal supermarkten open, overige supermarkten niet Genereren extra omzet versus mogelijk omzetverlies Gevolgen voor overige winkels in midden- en kleinbedrijf Mogelijk omzetverlies bij midden- en kleinbedrijf (bakker, slager, drogisterijen etc.) In negatief scenario bedrijfsbeëindiging, leegstand, verpaupering

15 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Dilemma’s beoordeling supermarktregeling: Bijzonder: Centralisatie of spreiding (zie plattegrond) Toetsingscriterium is o.a. negatieve beïnvloeding openbare orde / woon- en leefklimaat Centralisatie kan leiden tot cumulatie van negatieve beïnvloeding Spreiding over 3 stadsdelen biedt in die zin voordelen, alsook aanbod op korte afstand van consument

16 Super de Boer Portbeemden (C1000) Plus Maria Gorettistraat
6 Lidl Locht AH Carboonplein Aldi Carboonplein Jumbo Carboonplein AH Roda JC-ring Super de Boer Portbeemden (C1000) Plus Maria Gorettistraat Aldi Maria Gorettistraat Lidl Ambachtstraat Jan Linders Marktstraat C 1000 Hoofdstraat AH Hertogenlaan Lidl St. Pieterstraat 13 12 11 10 9 7 5 8 1 3 4 2

17 Winkeltijdenwet zon-/feestdagen
Dilemma’s beoordeling supermarktregeling: Bijzonder: Toekenning op datum ontvangst Meerdere verzoeken ingekomen, betreffen alle stadsdelen Onbepaalde tijd of bepaalde tijd Financiële belangen, rechtszekerheid Voorkomen monopoliepositie


Download ppt "Winkeltijdenwetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google