De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim Althuis en Gerrit Kadijk Welkom op deze leidersdag Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim Althuis en Gerrit Kadijk Welkom op deze leidersdag Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de."— Transcript van de presentatie:

1 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Welkom op deze leidersdag Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de Chateaubriand). Zwolle, 20 juni 2013 Vlaardingen, 13 september 2013 Geldrop, 5 oktober 2013 1

2 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Ochtendprogramma 10.00Welkom en introductie 10.15Terugkoppeling SHM-opiniepeiling 10.25De Hoofdzaak 11.001 ste Workshopronde 12.00Plenaire mededelingen 12.30Lunch 2

3 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Resultaten enquête kennisbehoefte TotaalCoördinatorenBestuurdersOverig Reacties5638117 ‘Reacties’563917- Locaties403410 50 locaties zijn in maart 2013 aangeschreven. 40 locaties reactie (zeer goede respons = 80%). 4 locaties reactie van coördinator+bestuurder Conclusie: Onderzoek is representatief voor coördinatoren maar niet voor bestuurders (slechts 10 lokaties) 3

4 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Beleving Ervaart u knelpunten? Aantal%Antwoord 2036% Ja 3664% Nee Conclusie: Op 64% v/d locaties zijn geen knelpunten maar bij 36% is ondersteuning nodig. 4

5 Wat zijn de knelpunten? Opstart project Rapportage en administratie Afstemming met werkveld Werkwijze coördinator /bestuur (begeleiding) Fondswerving Jongeren in SHV Nazorg Wim Althuis en Gerrit Kadijk5

6 Resultaten kennisbehoefte Heeft u voldoende kennis? 1527%Ja 3766%Nee, beperkte training gewenst 47%Nee, veel training gewenst Conclusie: Ruime behoefte aan training op maat. 6

7 Conclusies enquête Wim Althuis en Gerrit Kadijk Er is een gelijke inhoudelijke behoefte voor kennis onder coördinatoren en bestuurders. 2/3 van de locaties ervaart geen knelpunten, 1/3 wel. De inhoudelijke behoefte wordt gekenmerkt door de volgende steekwoorden: Schuldhulpverlening, schuldeisers, vrijwilligers aannemen en begeleiden, overzicht, doorbreken patstellingen, samenwerking met het werkveld, staande blijven, administratie en verslaglegging 7

8 De Hoofdzaak We hebben ontdekt dat naast het hebben van doelstellingen het van wezenlijk belang is op welke wijze en met welke visie wij ons werk doen. De visie heeft grote invloed op de manier waarop wij ons werk organiseren, bouwen en uitvoeren. We hebben dit vandaag ‘De Hoofdzaak’ genoemd. We willen dit op een interactieve manier met u ontdekken voordat we uiteen gaan in de verschillende workshops. Wim Althuis en Gerrit Kadijk8

9 Muziek 1.Wat is de naam van dit muziekstuk? 2.Met welk instrument begint het stuk? 3.Wat ervaart u als het stuk halverwege is? 4.Hoe lang duurt het stuk? 5.Hoeveel verschillende instrumenten spelen het tweede thema solo? 9 Bolero : Maurice Ravel (1875 – 1937) Sergiu Celibidache (1912-1996) 1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E 1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU

10 6. Doelstellingen Doelstelling landelijke organisatie is het aansluiten van plaatsen en het opleiden, begeleiden, en toerusten van maatjes, opdat ze hulpvragers met financiële problemen kunnen ondersteunen". Doelstelling lokale stichting: "De stichting heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door de Bijbel." Wim Althuis en Gerrit Kadijk10

11 Uw project 1. Wat loopt goed? 2. Wat levert u energie op? 3. Wat zijn voor u de mooie momenten? 4. Wat vindt u het meest belangrijk? Wim Althuis en Gerrit Kadijk11

12 Uw project 1. Waarover maakt u zich het meest zorgen? 2. Wat kost u veel energie? 3. Wat kost u veel tijd? 4. Wat zijn voor u vervelende momenten? 5. Wat loopt bij u niet zo goed? Wim Althuis en Gerrit Kadijk12

13 Ons werk Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met financiële problemen naar financiële vrijheid. Hoe doen we dat? Schuldhulpmaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen de baas te worden. Wim Althuis en Gerrit Kadijk13

14 Focus: gedragsverandering gaat om mensen Uitdaging: hoe kunnen wij als coördinatoren onze maatjes helpen in een mensgerichte houding / benadering de hulpvragers te steunen en activeren? Kernwoorden: Present zijn, leren luisteren, wederkerigheid en ‘medemens zijn’. Wim Althuis en Gerrit Kadijk14

15 Present zijn De hulpvrager meer is dan zijn/haar probleem! Present zijn = luisteren zonder oordelen Zij geven aan wat hun probleem is Probeer diepere lagen te ontdekken Geef veel positieve bevestiging ! Wees spaarzaam met informatie Sta klaar om steunen te bieden Wim Althuis en Gerrit Kadijk15

16 Leren luisteren Wim Althuis en Gerrit Kadijk Luisteren is een kunst! Onze eigen ideeën zijn hierbij soms een belemmering Word je bewust van jezelf (3F): 1. Facts: wat zie ik? 2. Feelings: wat voel ik? 3. Findings: wat denk ik? Verplaats je in perspectief van hulpvrager 16

17 Hulpvrager leren kennen. Actief luisteren: non-verbale communicatie hou oog contact, ‘luistergeluiden’, samenvatten Begrip tonen èn begripvol zijn Wees oprecht, geen ‘dubbele agenda’ Wees beschikbaar: reserveer ruimte in agenda Bouw aan de relatie! Wim Althuis en Gerrit Kadijk17

18 Gelijkwaardig & wederkerig Gelijkwaardige mens-mens relatie Basis van vertrouwen en respect Wederkerigheid: bedenk wat je ontvangt Benadruk kwaliteit en kracht van hulpvrager Positieve bekrachtiging Valkuil: rol van expert -> maakt ander passief! Wim Althuis en Gerrit Kadijk18

19 Begrip tonen Presentie: proberen te kijken en voelen vanuit de belevingswereld van de ander. Ons begrip en respect geeft hulpvrager moed om zijn problemen eerlijk onder ogen te zien. Geeft gevoel ‘ik mag er zijn’ Geen oordeel! Vraag wat hij/zij er van vindt Ombuigen: wat / hoe kun je hier van leren?! Wim Althuis en Gerrit Kadijk19

20 Mensvisie De hulpvrager is / blijft verantwoordelijk voor zijn situatie en het leerproces Stimuleer bewustwording van eigen aandeel Bij beperking: zoek tussenoplossing Maatje is geen oplosser maar ‘meezoeker’ Wim Althuis en Gerrit Kadijk20

21 Open vragen stellen Biedt veel relevante informatie Beleving van hulpvrager centraal Geeft ruimte aan verhaal van hulpvrager: hij/zij kan hiermee alle kanten op. Kun je oefenen! Belangrijke tool om de ander te leren kennen. Wim Althuis en Gerrit Kadijk21

22 Medemens zijn Maatje in rol van ‘medemens’ Beschikbaar zijn, Luisteren Structureren Mee voelen Bemoedigen Op weg helpen Wim Althuis en Gerrit Kadijk22

23 Verantwoordelijkheid en keuzevrijheid De rol van het maatje gaat net zo ver als de hulpvrager wil gaan. De keuze en verantwoordelijkheid ligt altijd bij de hulpvrager Vaak grillige weg: 2 stappen vooruit, 1 achteruit Taak: motiveren! o.a. door te wijzen op doelen / relaties Wim Althuis en Gerrit Kadijk23

24 Begeleiding en supervisie Maatje zijn / presentie is een vak Je kunt de maatjes coachen en begeleiden: 1.Stimuleer hen open en kwetsbaar te zijn: 2.Bevraag regelmatig: wat zie/voel/denk je?! 3.Intervisie met de maatjes: samen bespreken van ingewikkelde casu. 4.Benoemen van kracht / kwaliteit hulpvrager Wim Althuis en Gerrit Kadijk24

25 Samengevat Missie: Schuldhulpmaatje werkt mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen de baas te worden en te groeien naar financiële vrijheid. Wim Althuis en Gerrit Kadijk25

26 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Weer muziek 1.De Bolero eindigt abrupt en grotesk. 2.Schuldhulpmaatje is een Bolero! 3.Welk instrument speelt u? 4.Veel luister- kijkplezier! 26 Bolero : Maurice Ravel (1875 – 1937) Sergiu Celibidache (1912-1996) 1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E 1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU

27 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Mededelingen 1.Reader + strookjes 2.Verzoek evaluatie komt per mail 3.Evaluatie gaat via internet 4.Nieuwe werkboek voor Schuldhulpmaatjes 5.OVAS internet ondersteuningssysteem 27

28 Wim Althuis en Gerrit Kadijk Eet smakelijk! 13.30 Begint de 2 de Workshop- ronde 28


Download ppt "Wim Althuis en Gerrit Kadijk Welkom op deze leidersdag Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de."

Verwante presentaties


Ads door Google