De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 september 2014 WELKOM op de 10 de Expertmeeting Regio West.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 september 2014 WELKOM op de 10 de Expertmeeting Regio West."— Transcript van de presentatie:

1 22 september 2014 WELKOM op de 10 de Expertmeeting Regio West

2 DagvoorzitterRobert Mout 12.00-12.45Lunch 12.45-13.15Versterking samenwerking door Gerard Oostveen 13.15-13.30Samenwerking 2009 en verder door Marcel Rietberg 13.30-14.00Toelichting op SEVESO II door Robert Mout 14.00-14.15Toelichting op intervisie deel 14.15-14.45PAUZE 14.45-16.00Intervisie 16.00 uur Afsluiting en borrel

3 22 september 2014 Evaluatie Seveso II Robert Mout Expertmeeting West

4 Reden van de evaluatie Seveso II (Directive 96/82/EC) is sinds 1996 in essentie niet gewijzigd Implementatie van EU GHS Gebrek aan kwalitatieve informatie over de feitelijke uitvoering

5 Philosophy of Seveso II Directive Safe Management Safe Technology Demonstrate safety in the Safety Report Emergency Planning Land-Use Planning Information to the Public I N S P E C T I O N S Accident Reporting and Lessons Learnt

6 Evaluatie Seveso II De evaluatie bestaat uit meerdere delen 2008: studie naar de effectiviteit van Seveso II (EU-VRI studie) 2009: studie naar de effectiviteit van de overheidseisen (ERM studie) 2009: consultatieronde voor belanghebbende EU programma vermindering administratieve lasten en versimpeling Studies EU lidstaten, consultaties Info te vinden op http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htmhttp://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

7 Scope evaluatie Ruimtelijke ordening PBZO en VBS Veiligheidsrapport Noodplannen – rampenplannen, domino Informatie naar het publiek Definities, uitsluitingen, leesbaarheid

8 Samengevatte resultaten I Relevantie van de Seveso II-richtlijn –Een zichtbaar/merkbaar hoger niveau van veiligheid voor de Seveso II inrichtingen –Goed geschikt en evenwichtige aanpak om zware ongevallen te voorkomen Opvallende deelconclusies –RO beleid is effectief: afstand tot inrichting werkt –Meer training inspecteurs nodig –Geen tools voor vergelijk van VR beoordeling tussen verschillende inrichtingen –Voorbereiding noodsituaties werkt; behoefte aan specifieke info –Info naar publiek: nu vooral eenrichtingsverkeer –Trend: near-misses worden niet gerapporteerd

9 Samengevatte resultaten II Gevolgen voor het concurrentieverhoudingen –Geen duidelijk bewijs van negatieve effecten van de richtlijn op concurrentieverhoudingen Binnen de EU: het effect van de niet gelijkwaardige implementatie op marktverstoring is niet duidelijk EU versus derde landen: meningen zijn verdeeld over de invloed van de veiligheid kosten in verband met verplaatsing –Eisen moeten sowieso worden uitgevoerd –Op lange termijn zijn veiligheidskosten een financieel voordeel Niet-uniforme toepassing van de Seveso II-richtlijn binnen de EU

10 Aanbevelingen I Aanbeveling 1: Verbeter de coördinatie tussen de lidstaten –op nationaal niveau tussen de verschillende overheden en regio's –op EU-niveau tussen de verschillende lidstaten Aanbeveling 2: Aanvullende richtlijnen Aanbeveling 3: –Voeg kruisverwijzing toe in de richtlijnen voor de uitvoering Seveso II, OSH en IPPC –Verbeter de coördinatie tussen de wetgevingen op nationaal niveau Aanbeveling 4: Betere communicatie en informatie- vertrekking aan publiek

11 Aanbevelingen II

12 Aanbevelingen III (voor richtlijnen)

13 Verbeterpunten van lidstaten I Definities –‘tijdelijkheid’ opslag –‘zwaar ongeval’ –Integratie Q&A in directive Reikwijdte –CO 2 opslag en nanotechnologie ook in scope? –Uitsluitingsartikel 9-6 uitbreiden Uitsluitingen –Mijnbouw en afvalinrichtingen vallen wel onder Seveso II

14 Verbeterpunten van lidstaten II VBS en PBZO –VBS mag ook zijn ISO of OSHAS –PSI en cultuur gebruiken bij monitoring en inspectiefrequentie –BAT ook voor veiligheid = altijd veiligheidsstudies Domino effecten –Weinig zinvol –Ook voor Pbzo inrichtingen of niet Seveso sites Info naar publiek –VR niet geschikt middel om te communiceren –Communiceren moet proactief, maar niet is beschreven hoe Noodplannen –Pbzo hoeft geen NP, maar indirect via VBS wel verplicht

15 Implementatie EU-GHS TWG heeft werkzaamheden afgerond Drie groepen stoffen –Fysische chemische stoffen Gevolgen te overzien Belangrijk brandbaar van 55  C →61C  –Toxische stoffen Grote invloed, zie volgende dia –Milieugevaarlijke stoffen Weinig gevolgen, echter wel veranderingen door andere indeling voor Chroom en Na hypochloride (25% → 5%)

16 Toxische stoffen GHS

17 Column 1Column 2Column 3 Categories of dangerous substances and mixtures Qualifying quantity (tonnes) of dangerous substances as delivered in Article 3 (4) for the application of Article 6 and 7Article 9 ACUTE TOXIC 1 520 GHS CATEGORY123 oral routeX? dermal routeX- inhalative route: vapourX- inhalative route: aerosolsX? inhalative route: gasesX? ACUTE TOXIC 2 50200 GHS CATEGORY123 oral routeX? dermal routeX? inhalative route: vapourX- inhalative route: aerosolsXX inhalative route: gasesX? STOST SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY – SINGLE EXPOSURE STOST Category 1, Tbd: for LD 50 ≥ 200 mg/kg? LD 50 ≥ 25 mg/kg, Threshold 5/20? ? (50)(200)

18 Overzicht belangrijkste wijzigingen Deel 1: –Meer met name genoemde stoffen in deel Deel 2: –Uitsplitsing van toxische stoffen –Andere vlampunten voor brandbare vloeistoffen –Nieuwe categorie (nog niet besloten) Pyroforische vaste stoffen –Nieuw genoemde categorieën (maar wel ‘in‘ Seveso II) STOT: specific target organ toxicity, singel exposure Aerosols Organische peroxiden

19 Overzicht belangrijkste wijzigingen Deel 3: –Sommatieregel blijft (zoveel mogelijk) intact.

20 Vervolg Verzamelen van informatie en technische werkzaamheden zijn in 2009 afgerond Voorbereiding voorstel van de Commissie beoordeling van de effecten van de eventuele wijzigingen Voorstel van de Commissie 2010

21 Verwachte veranderingen Geen fundamentele veranderingen nodig Handhaving van bestaande aanpak Verduidelijking / update sommige bepalingen nodig Verbetering van de uitvoering en de handhaafbaarheid Voorkom administratieve lastenverzwaring


Download ppt "22 september 2014 WELKOM op de 10 de Expertmeeting Regio West."

Verwante presentaties


Ads door Google