De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen: decompositie Tom Vandenbrande (HIVA) m.m.v. Sem Vandekerckhove, Caroline Vermandere, Luc Sels, Jeroen Delmotte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De loonverschillen tussen mannen en vrouwen: decompositie Tom Vandenbrande (HIVA) m.m.v. Sem Vandekerckhove, Caroline Vermandere, Luc Sels, Jeroen Delmotte."— Transcript van de presentatie:

1 De loonverschillen tussen mannen en vrouwen: decompositie Tom Vandenbrande (HIVA) m.m.v. Sem Vandekerckhove, Caroline Vermandere, Luc Sels, Jeroen Delmotte

2 Hoe groot is de loonkloof? Vrouwen verdienen een kwart minder dan mannen per maand. Deeltijdarbeid vertekent het beeld enigszins. Het loonverschil bedraagt iets meer dan 15% wanneer we rekening houden met het aantal gepresteerde uren. Per maandLoonkloof (v/m) Loonwijzer24% Konings, PSBH25% IGVM, SES25% Per uur / VTELoonkloof (v/m) Loonwijzer17 à 18% IGMV, SES15% WAV, RSZ17% Sels, Vacature26%

3 Verklaringsmodellen Human capital model. –Mannen en vrouwen hebben verschillende talenten –Vooroordelen van werkgevers/collega’s –Statistische discriminatie (persistent) Segregatie / segmentatie –Belang voor niet-monetaire jobaspecten bij vrouwen –Veel vrouwen focussen op een beperkt aantal beroepen –Dubbele arbeidsmarkttheorie Institutionele kenmerken, loonvormingsproces Gender theorieën en sociale / wettelijke beperkingen voor vrouwen

4 Verklarend kader (WAGEGAP project) Studiekeuze Opvattingen, voorkeuren, verwachtingen tav werk / loopbaan Beroep, Sector, Organisatie LOONKLOOF Sociale dialoog Kwantitatieve Arbeidsmarkt- participatie Horizontale segregatie Verticale segregatie Strategische keuzes binnen bedrijven: HRM, loonbeleid, …

5 Samenstelling loonkloof: Methodologische keuzes Regressiemodellen –Loonkloof: effect van gender op loon –Verklaring: wegverklaren effect + Goede inschatting - Geen interactie-effecten, rol samenstelling m/v-groep ? Decompositie –Effect van ongelijke assets (bv. opleidingsniveau, functieniveau, leeftijd) –Effect van ongelijke returns/beloning (b’s)

6 Samenstelling loonkloof: Regressiemodel (Loonwijzergegevens) van een brutoloonkloof van 26% naar een nettoloonkloof van 7% Effect Gender- Persoonskenmerken: ervaring, leeftijd, onderwijsniveau, kinderen, loopbaan 4.2 pp Jobkenmerken: uren, vastheid, statuut, afdeling, leiding, autonomie, complexiteit, beroep, … 14.4 pp Bedrijfskenmerken: sector, grootte, regio, aandeel vrouwen, vakbond, CAO 5.2 pp Attitudes: belang van salaris/collega’s, promotie belangrijk, vind makkelijk baan, … 2.4 pp

7 Samenstelling loonkloof: Regressiemodel (Salarisenquête 2008)

8 Samenstelling loonkloof: Decompositie (Salarisenquête)

9 ‘Verdiensten’ van 18%: Eén vijfde van de loonkloof wordt verklaard door de loondeterminanten (5 hoofdkenmerken). –Organisatie- en functiekenmerken in het nadeel van vrouwen –Deeltijdarbeid in het voordeel van vrouwen Malus vrouwen: 36,40%; bonus mannen: 45,49% –Ongelijke ‘rewards’ voor functiekenmerken zorgen voor een bijkomend loonverschil ten nadele van vrouwen –Opnieuw ‘tempert’ de ‘betere’ verloning van vrouwen in deeltijdse banen het loonverschil –Opvallend groot effect voor huishoudkenmerken ten nadele van vrouwen.


Download ppt "De loonverschillen tussen mannen en vrouwen: decompositie Tom Vandenbrande (HIVA) m.m.v. Sem Vandekerckhove, Caroline Vermandere, Luc Sels, Jeroen Delmotte."

Verwante presentaties


Ads door Google