De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSV 2012-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSV 2012-2015."— Transcript van de presentatie:

1 VSV

2 Regionaal programma Landelijke doelstelling: van naar max. vsv-ers Sturing op uitvalpercentage per schoolsoort Geldstromen: Vaste vergoeding per school Prestatiesubsidie bij behalen jaarlijkse norm per schoolsoort Projectgelden voor regionale aanpak via contactschool

3 Voorbereiding VSV 2012-2015 VSV-convenant regio Stedendriehoek (maart)
Regionale probleemanalyse (mei) Regionale samenwerkingsovereenkomst (juli) VSV-subsidieaanvraag (aug) Toekenning subsidie (okt) VSV-activiteitenplan (nov)

4 VSV- regionale maatregelen 2012-2015
1. Opleidings- en beroepskeuze 2. Overbelasten 3. Verzuim, m.n. 18+ers 4. VSV bij duaal leren (BBL) 5. Niet-kwalificatie-gerichte trajecten

5 1. Opleidings- en beroepskeuze
Regionale activiteiten ondersteunen LOB op scholen V.O.: activiteiten gericht op Loopbaanoriëntatie en begeleiding: Praktijkoriëntatie, LOB-training, OpZicht, enz Overdracht VO – MBO: portfolio, zorgformulier, intake MBO (BOL 2): intensivering Ltb in BOL 2, Indoorklas

6 2. Maatwerktrajecten ’overbelasten’
350 per jaar maar o.b.v. budget en vraag Maatwerktrajecten in VO en MBO trajecten in VO, deel-budget per sub-regio VO-scholen maken in sub-regio afspraak over inzet trajecten in MBO, inzet vanuit één coördinatiepunt

7 3. Verzuim bij 18+ ers. Preventieve activiteiten in de bovenbouw HAVO/VWO en in MBO 3-4 Toepassen verzuimprotocol op 18 –jarigen in BOL 3-4 Aanpak van verzuim buiten de regio Stedendriehoek Peer-actie: het LEF-team bezoekt 30 klassen (Pre)-Exit- en terugkeergesprekken

8 4. VSV in BBL 2 Intensivering begeleiding 10 risico-studenten (jaarlijks) bij 5 opleidingen Afstemming begeleiding op school en op werk Exit-gesprekken i.v.m. verbeterslag : vervolg, verbreding en borging

9 Taakstelling VSV 2012-2015 10-11 14-15 Maatregel 1, BOL 2 228 156
Havo-vwo bovenbouw 55 8 BOL 3-4 359 192 Maatregel 4, BBL 2 142 99 Regionaal totaal 1116

10 Programma toelichting workshop-ronde (invoegen workshopverdeling over lokalen) 14.10 – workshop-ronde 15.00 – pauze 15.20 – theater “Dwars” door Theater De Steeg 16.15 – slotwoord, bedankjes


Download ppt "VSV 2012-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google