De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belang, rol en voordelen van een Europese koepel 11/02/2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belang, rol en voordelen van een Europese koepel 11/02/2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 Belang, rol en voordelen van een Europese koepel 11/02/2011 1

2 Wat is EAPN? Hoofddoel: Mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven versterken (empowerment) zodat ze hun rechten kunnen opnemen, hun isolement doorbreken en uit de armoede geraken. Algemene doelen: – armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda van de EU plaatsen – acties tegen armoede en sociale uitsluiting opzetten en verhogen – lobbyen met en voor mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven

3 Structuur van EAPN Een netwerk van 28 nationale netwerken (EU27 + Noorwegen) (2 nat netwerken in voorbereiding: Estland, Letland) 26 Europese organisaties die hoofdzakelijk werken rond armoede Internationale vzw oprichting in dec 1990 algemene vergadering (160p) uitvoerend comité (30 leden) secretariaat in Brussel met 9 stafleden 3

4 Europese Ontmoeting van mensen in armoede begonnen in 2001 onder Belgisch voorzitterschap EU initiatief van EU-voorzitterschap + Eur Com 125 delegatieleden (mensen in armoede) 80 politieke verantwoordelijken voorbereiding via nationale netwerken van EAPN 4

5 De oude ‘Lissabon-strategie’ Strategie Sociale inclusie (2000): "een betekenisvolle impact op de uitroeiing van armoede tegen 2010“ Open Methode van Coördinatie: gemeenschappelijke doelen NAP  nationale rapporten sociale bescherming / sociale inclusie gemeenschappelijke indicatoren gezamenlijk rapport EC-Com Sociale Bescherming peer review (uitwisseling onder gelijken) programma PROGRESS (Europees Fonds)

6 De Europese Aanbeveling Actieve Inclusie 3 luiken: 1.steun voor een toereikend inkomen “om een leven te leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid” 2.een inclusieve arbeidsmarkt 3.toegang tot diensten van goede kwaliteit  actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken !!!

7 De nieuwe Strategie “Europa 2020” (17 juni 2010) 3 prioriteiten Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei 5 kerndoelen 1.Werkgelegenheidsgraad 2.Onderzoek & Ontwikkeling 3.Gasuitstoot 4.Onderwijs 5.Sociale insluiting bevorderen, door vermindering van armoede: ten minste 20 miljoen minder mensen die in armoede leven

8 Strategie Europa 2020 7 kern-initiatieven: Slimme groei 1.Innovatie-unie 2.Jeugd in beweging 3.Een digitale agenda voor Europa Groene groei 4.Efficiënt gebruik van hulpbronnen 5.Industriebeleid in een tijd van mondialisering Inclusieve groei 6.Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 7.Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting 8

9 Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting (voorstellen EAPN) 1)Een aangepaste (versterkte!) Sociale Open Methode van Coördinatie als kern van een dynamisch en participatief Platform, opgebouwd vanuit nationale platforms tegen armoede, om resultaten af te leveren 2)Vooruitgang i.v.m. Sociale Standaards – naar een Kaderrichtlijn sociale rechten 3)Betere financiering 4) Evaluatie van de Sociale doelen in het globale beleid van Europa 2020 door een armoedetoets in alle beleidsdomeinen 9

10 Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting (beslissing EC – 16/12/10) 1.Toepassing van Actieve Inclusie 2.Witboek ivm duurzame en toereikende pensioenen 3.Europees kwaliteitskader voor sociale diensten 4.Vroegtijdige schoolverlaters 5.Kinderarmoede 6.Dakloosheid en huisvesting 7.Armoedetoets 8.Groter deel van ESF voor sociale inclusie 10

11 Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting (beslissing EC – 16/12/10) 9. Betere toegang voor actoren ivm sociale inclusie 10. Betere toegang voor lokale groepen in alle Europese fondsen 11. Sociale economie ondersteunen i.k.v. Actieve Inclusie 12. Bespreking overschakeling Lissabon-strategie (Open Methode van Coördinatie) “Europa 2020” 13. Sleutelmoment: Ronde Tafel hervormen tot Jaarlijkse Conventie (evaluatie en aanbevelingen ivm Eur Platform) 11

12 Voor meer informatie Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e n&catId=961&newsId=959&furtherNews=yes www.eapn.eu + www.bapn.be 12


Download ppt "Belang, rol en voordelen van een Europese koepel 11/02/2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google