De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V IERDE PIJLER VAN DE V LAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Hoofdstuk 8: Ondersteuning van gemeenten en provincies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V IERDE PIJLER VAN DE V LAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Hoofdstuk 8: Ondersteuning van gemeenten en provincies."— Transcript van de presentatie:

1 V IERDE PIJLER VAN DE V LAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Hoofdstuk 8: Ondersteuning van gemeenten en provincies

2 V OORGESCHIEDENIS VAN EEN GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID Voor de 5 de staatshervorming: Ontwikkelingssamenwerking -> federale regering Na de 5 de staatshervorming: Ook bevoegdheid van Gemeenten en Gewesten internationale tendensen -> Samenwerking tussen NGO ’s en gemeenten

3 H ET V LAAMSE CONVENANTENBELEID = contract dat een Vlaamse stad/ gemeente afsluit met de Vlaamse regering waarbij de stad/gemeente financiële steun krijgt met voorwaarde dat die stad/gemeente een ontwikkelingsbeleid opmaakt met aandacht voor sensibilisatie

4 H ET PROVINCIAAL ONTWIKKELINGSBELEID Tot 0,7 % van het budget Steunt meestal op mondiale vorming en sensibilisatie en daarnaast ook op bevordering van dialoof tussen verschillende actoren van de ontwikkelingssamenwerking

5 H ET PROVINCIAAL ONTWIKKELINGSBELEID

6 P ROVINCIAAL VIERDE PIJLERBELEID 1.Informatie en advies i.v.m. het Noord- Zuidbeleid 2. Provincie als ontmoetingsplaats 3. Vorming rond ontwikkelingssamenwerking 4. Geldelijke steun

7 M OTIVATIE VAN DE GEMEENTEN 1. Blijk van waardering voorde inspanningen van de lokale bevolking 2. Vergroten van draagvlak van de ontwikkelingssamenwerking 3. politieke en electorale overwegingen

8 I NHOUD VAN HET GEMEENTELIJK BELEID Zeer verschillend van gemeente tot gemeente Meestal beperkt tot financiële steun

9 F INANCIEEL BELEID Deel van het gemeentelijke budget (geen apart budget) Budgetten -> Grote gemeenten : + 10 000 euro -> Kleine gemeenten : 500 – 5000 euro

10 S ELECTIE C RITERIA 1. Voorwaarden met betrekking tot diegene die het voorstel indient: - Initiatiefnemer moet een band hebben met de gemeente - Soms word steun alleen gegeven aan bevolkingsgroepen en verenigingen, niet aam personen zonder achterban

11 S ELECTIE C RITERIA 2. Inhoudelijke voorwaarden - Het project oogt op structurele verandering - Nastreving van de zelfredzaamheid en duurzaamheid - Gedragen door de lokale bevolking - Nastreving millenniumdoelstellingen - rekening houdend met genderaspecten, milieu en mensenrechten - Samenwerking met verschillende verenigingen in de gemeente - Mate van monitoring en evaluatie


Download ppt "V IERDE PIJLER VAN DE V LAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Hoofdstuk 8: Ondersteuning van gemeenten en provincies."

Verwante presentaties


Ads door Google