De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Het aanbod aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in België Tom de Bruyn (HIVA KULeuven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Het aanbod aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in België Tom de Bruyn (HIVA KULeuven)"— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Het aanbod aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in België Tom de Bruyn (HIVA KULeuven) DGD, Brussel, 14 februari 2012

2 Doel van de namiddag Verspreiding Nederlandse studie => Franse vertaling weldra beschikbaar op www.pulse-oplatform.com Voorstelling resultaten studie (slides in Fr en NL) => vragen Inzichten Coprogram en DGD Debat Aftoetsen volgende stappen: ‘niet-geïdentificeerde doelgroepen’

3 Aanleiding en doel van studie België bij hoogste investeerders in “Development education” (DE watch 2010), na UK, D, S en NL. Vraag: Wie doet wat voor wie m.b.t. draagvlakversterking? Mapping van actoren, activiteiten en doelgroepen Niet-geïdentificeerde/’verwaarloosde’ doelgroepen  Overzicht voor beleid en betrokken actoren  Bereiken van niet-geïdentificeerde doelgroepen

4 Methodologie – stap 1 1. Bevraging van actoren + analyse overzichtstudies MAAR: Terminologie: ‘draagvlak’ Groot aantal spelers/sectoren Overzichten per sector => geen globaal overzicht Studies zijn momentopnames

5 Methodologie – stap 2 Systematisch overzicht: follow the € van overheden 2.Bevraging subsidieverleners 2007-2009 Federale overheid Regionale en gewestelijke Provincies Steden en gemeenten  Overzicht van gros van initiatieven

6 Resultaat: Terminologie Moeilijke vergelijkbaarheid gegevens (cascade subsidiestromen) Beperkte beschikbaarheid gegevens bij sommige actoren Onvoldoende gedetailleerde info Methodologie – stap 2

7 Gegevensverzameling: Subsidieverleners: OK Budgetten: ~OK Eigen activiteiten: OK Begunstigden: ~OK Gesubsidieerde activiteiten: niet OK Doelgroepen: niet OK

8 Analyse belangrijkste begunstigden  Bevraging: te tijdsintensief  Programma’s voor 2011: onvoldoende info 3.Analyse NGO-Noordwerkingsprogramma’s Budgetten Activiteiten/ actiedoelstellingen Onderwerp Doelgroepen Methodologie – stap 3

9 Caveats: Enkel door DGD gesubsidieerde activiteiten Geen eenduidige terminologie Interpretatie onderzoekers Geen gedetailleerde analyse van gehele programma Methodologie – stap 3

10 Inhoud presentatie Aanleiding en doelstelling Methodologie: 3 stappen Terminologie Subsidieverleners en budgetten Actoren Activiteiten Doelgroepen Aanbevelingen + verdere onderzoeksstappen

11 Terminologie Draagvlak (pulse): “de al dan niet door kennis gedragen houding en actie ten aanzien van een bepaald onderwerp”  Nederlandstalige term => Frans?  doel? Ontwikkelingseducatie: consensus NGO’s en federale overheid Noordwerking

12 Terminologie: actiedoelstellingen Educatief continuüm: Informatievoorziening (=> kennis) Sensibilisering en bewustmaking (=> houding) Educatie (=> houding) Mobilisering (=> gedrag) Lobby & advocacy (=> houding en gedrag) Ondersteuning: Onderzoek Netwerking Capaciteitsversterking afstemming Ontwikkelingseducatie: consensus NGO’s en federale overheid Noordwerking

13 Subsidieverleners: conclusies Totaal: om en bij 29 miljoen euro 2009 Stijging laatste jaren bij zowat alle subsidieverleners

14 Subsidieverleners in miljoen euro Bron: DGD

15 Subsidieverleners: conclusies Totaal: om en bij 29 miljoen euro Stijging laatste jaren bij zowat alle subsidieverleners DGD: veruit belangrijkste financierder (D3.1, D5, en D3.2):

16 Subsidieverleners: DGD in miljoen euro Bron: DGD

17 Subsidieverleners: conclusies Totaal: om en bij 29 miljoen euro Stijging laatste jaren bij zowat alle subsidieverleners DGD: veruit belangrijkste financierder (D3.1, D5, en D3.2): –Eigen activiteiten –Belgische gemeenten –NGO’s en maatschappelijke middenveld –Media en audiovisuele sector –Onderwijs en jeugdwerking: KLB/ALC –Geïnteresseerden vrijwilligers: BTC Infocyclus

18 Subsidieverleners: DGD (D5) in 1000 euro Bron: DGD

19 Subsidieverleners: conclusies Regionaal: Vlaanderen >> Wallonië VAIS: –Gemeentelijk OS –Media –Handel –OSeducatie (subsidies) –Vierde pijler

20 Subsidieverleners: VAIS in 1000 euro Bron: DGD

21 Subsidieverleners: conclusies Regionaal: Vlaanderen >> Wallonië VAIS: –Gemeentelijk OS –Media –Handel –OSeducatie (subsidies) –Vierde pijler WBI: –Budgetlijn éducation au développement –CASIW: advies en steun –Week van de internationale solidariteit

22 Subsidieverleners: WBI in 1000 euro Bron: DGD

23 Subsidieverleners: conclusies Provinciaal: –Vooral Vlaanderen –Budgetten en activiteiten zeer gevarieerd: 100.000 tot één miljoen euro Inleefateliers, ALC/KLB Vierde pijler ondersteuning (ook financieel) Subsidies aan derden Eigen activiteiten Fair trade

24 Subsidieverleners: conclusies Gemeentelijk: –Vooral Vlaanderen en Brussel –Rol is belangrijker geworden (ook via Vlaams convenant) –Budgetten: zeer moeilijk vast te stellen: enkele 1000 tot meer dan 100.000 (beperkte invloed grootte van gemeenten) –Cfr. Provincies (excl. KLB/ALC): Vierde pijler ondersteuning (ook financieel) Subsidies aan derden (minstens 21% van Vlaamse gemeenten – VVSG) Eigen activiteiten Fair trade

25 Draagvlakversterkende actoren NGO’s veruit belangrijkste: minstens 56% van budget. Overheden zelf Particuliere vierde pijler Universiteiten en wetenschappelijke instellingen Jeugd, Scholen en onderwijzend personeel Werknemersorganisaties Cultuur en media

26 Draagvlakversterkende actoren in 1000 euro Bron: DGD

27 Aantal organisaties: –Vooral: informatievoorziening en sensibilisering, minder mobilisering –Vooral netwerking en capaciteitsversterking Draagvlakversterkende activiteiten

28 Actiedoelstelling% Informatievoorziening86 Sensibilisering63 Educatie39 Mobilisering29 Lobby & advocacy41 Onderzoek45 Netwerking78 Capaciteitsversterking61 % NGO’s dat zich richt op actiedoelstelling

29 Aantal organisaties: –Vooral: informatievoorziening en sensibilisering, minder mobilisering –Vooral netwerking en capaciteitsversterking –Meeste combineren verschillende actiedoelstellingen Draagvlakversterkende activiteiten

30

31 Aantal organisaties: –Vooral: informatievoorziening en sensibilisering, minder mobilisering –Vooral netwerking en capaciteitsversterking –Meeste combineren verschillende actiedoelstellingen Budget en aantal activiteiten: –Educatie en sensibilisering Draagvlakversterkende activiteiten

32

33 Activiteiten (zie rapport voor detail per actiedoelstelling): –Algemene omschrijvingen –Vooral vormingen en begeleiding –Pedagogische instrumenten –Publicaties –Nieuwe media? –ontmoetingsmomenten Draagvlakversterkende activiteiten

34

35 Activiteiten (zie rapport voor detail per actiedoelstelling): –Algemene omschrijvingen –Vooral vormingen en begeleiding –Pedagogische instrumenten –Publicaties –Nieuwe media? –Ontmoetingsmomenten Onderwerpen: –Veel verschillende –Algemeen – niet gespecifieerd –Handel, economie, landbouw, rechten Draagvlakversterkende activiteiten

36

37 Organisaties en activiteiten: –Geen enkele doelgroep bediend door alle organisaties => 60% op onderwijs –Ten hoogste 26% van activiteiten voor doelgroep –Vaak combinatie van doelgroepen Doelgroepen

38

39 Organisaties en activiteiten: –Geen enkele doelgroep bediend door alle organisaties => 60% op onderwijs –Ten hoogste 26% van activiteiten voor doelgroep –Vaak combinatie van doelgroepen –Gelijklopende conclusies voor budgetanalyse Doelgroepen

40

41 Onderwijs en jongeren: –Tesamen 33% van budget –Educatie en sensibilisering Doelgroepen

42

43

44 Onderwijs en jongeren: –Tesamen 33% van budget –Educatie en sensibilisering –Vooral basisonderwijs –Minder mate hoger onderwijs en secundair onderwijs –Weinig technisch en beroepsonderwijs Doelgroepen

45

46 Onderwijs en jongeren: –Tesamen 33% van budget –Educatie en sensibilisering –Vooral basisonderwijs –Minder mate hoger onderwijs en secundair onderwijs –Weinig technisch en beroepsonderwijs –Leeftijd: weinig info (vnl. 12 -18 j) Doelgroepen

47

48 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%): –Algemeen + federaal + Europese beleidsmakers  Lobby & advocacy Doelgroepen

49

50 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%): –Algemeen + federaal + Europese beleidsmakers  Lobby & advocacy –Lokale overheden  Lobby & advocacy en informatievoorziening Doelgroepen

51

52 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%) OntwikkelingsNGO’s (7%), middenveld (3%), vierde pijler, vakbonden  Verschil. actiedoelstellingen; versterking en andere ondersteuning Doelgroepen

53 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%) OntwikkelingsNGO’s (7%), middenveld (3%), vierde pijler, vakbonden Vrijwilligers (3%) en medewerkers  Vorming Doelgroepen

54 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%) OntwikkelingsNGO’s (7%), middenveld (3%), vierde pijler, vakbonden Vrijwilligers (3%) en medewerkers Groot publiek (7%) en achterban (9%)  sensibilisering Doelgroepen

55 Onderwijs (26%) en jongeren (7% budget) Beleidsverantwoordelijken (9%) en overheden (4%) OntwikkelingsNGO’s (7%), middenveld (3%), vierde pijler, vakbonden Vrijwilligers (3%) en medewerkers Groot publiek (7%) en achterban (9%) Media (4%) en opiniemakers  Informatie en lobby & advocacy Doelgroepen

56 Niet-geïdentificeerde/’verwaarloosde’ doelgroepen: –Bedrijven –Technisch en beroepsonderwijs –Ouderen? => achterban –Ethnisch-culturele minderheden Doelgroepen

57 Aanbeveling Meer afstemming tussen subsidieverleners Eenduidige terminologie Effectiviteit meten ‘verwaarloosde’ doelgroepen?

58 Volgende onderzoeksstap: ‘verwaarloosde’ doelgroepen Dynamiek op gang brengen om deze doelgroepen te bereiken door workshop tussen : –Potentiële of geïnteresseerde aanbieders van activiteiten –Subsidieverleners –Vertegenwoordigers (organisaties) van doelgroepen Opties: –Technisch en beroepsonderwijs –Bedrijven –Ouderen? –Ethnisch-culturele minderheden


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Het aanbod aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in België Tom de Bruyn (HIVA KULeuven)"

Verwante presentaties


Ads door Google