De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar 14 Woonservicezones in Deventer Presentatie Platform WZW, 20 september 2010 Adel Faltas, projectleider Gemeente Deventer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar 14 Woonservicezones in Deventer Presentatie Platform WZW, 20 september 2010 Adel Faltas, projectleider Gemeente Deventer."— Transcript van de presentatie:

1 Naar 14 Woonservicezones in Deventer Presentatie Platform WZW, 20 september 2010 Adel Faltas, projectleider Gemeente Deventer

2 1.Voorgeschiedenis 2.De pilotfase 3.Conclusies van de pilots 4.0-meting 5.Voorlopige conclusies 6.Doorontwikkeling naar 14 gebieden 7.Tot besluit presentatie woonservicezones 20 september 2010

3  Visie WZW (Invoering WMO)  (Zorg-)loketontwikkeling / WMO-taken  Samenwerking met/tussen maatschappelijke organisaties  Keuze pilotgebieden: herstructurering en herindeling  Regie bij de drie corporaties  Weinig detaillering/kaders vooraf presentatie woonservicezones 20 september 2010 1. Voorgeschiedenis

4 2. De pilotfase  Stuurgroep WZW (corporaties,welzijn,zorg,gemeente)  3 projectgroepen o.l.v. 3 corporaties  Veel werkgroepen met instellingen  Intentieovereenkomst  Inventarisatieopdracht  Wijkvoorzieningencentra & herstructurering  Loketvorming  Tussentijdse evaluatie door de 3 trekkers presentatie woonservicezones 20 september 2010

5 3. Resultaten van de pilots  Zeer actieve rol corporaties  WVC’s en loketontwikkeling stuwende factoren,  Samenwerking instellingen, maar weinig harde afspraken  Weinig raadpleging van bewoners  Ontbreken gemeentelijke beleidsregie  Gebrekkige inventarisatie van behoefte en van aanbod presentatie woonservicezones 20 september 2010

6

7 4. 0-meting  Uitwerking wsz in 38 diensten/voorzieningen  Beleidsinventarisatie 9 programma’s  Kengetallen op wsz-niveau  Database maatschappelijke voorzieningen  Kaartmateriaal met voorzieningen per wsz  Inventarisatie verzorgd en geschikt wonen  http://www.deventer.nl/bewoners/leefomgeving/accommodaties-voorzieningen http://www.deventer.nl/bewoners/leefomgeving/accommodaties-voorzieningen presentatie woonservicezones 20 september 2010

8 5. Voorlopige conclusies :  Functie zorg: brengdiensten dekkend  Functie welzijn: incidentele witte vlekken  Functie wonen: nog niet bekend: inventarisatie  Woonomgeving: vereist aparte maatregelen  Clustering voorzieningen: hier en daar afwezig  Ketensamenwerking en vrijwilligers: niet bekend  Er is veel aanwezig, maar hoe is de kwaliteit ? presentatie woonservicezones 20 september 2010

9 6. Doorontwikkeling naar 14 gebieden presentatie woonservicezones 20 september 2010  Zonegrenzen/Wijkgrenzen  Provincie stimuleert opnieuw: Uitvoeringsplan 1/1/2011  Nieuwe prioriteitsgebieden  Nieuwe pilots of totaalaanpak ?  Betrokkenheid bewoners  Ketensamenwerking / vrijwilligersbeleid  Kaderstelling en regie: wie gaat aan kop ?  Kwaliteitsnormen  Rol Platform en Kopgroep WZW

10 7. Tot besluit  Willen we dit nog steeds ?  Doen we dit nog steeds samen ?  Hoe komen we hiermee verder ? presentatie woonservicezones 20 september 2010

11

12

13


Download ppt "Naar 14 Woonservicezones in Deventer Presentatie Platform WZW, 20 september 2010 Adel Faltas, projectleider Gemeente Deventer."

Verwante presentaties


Ads door Google