De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaat het? De verpleegkundig specialist binnen de ketenzorg van het mammacarcinoom ADRZ, loc Goes Woensdag, 2 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaat het? De verpleegkundig specialist binnen de ketenzorg van het mammacarcinoom ADRZ, loc Goes Woensdag, 2 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaat het? De verpleegkundig specialist binnen de ketenzorg van het mammacarcinoom ADRZ, loc Goes Woensdag, 2 oktober 2013

2 Inhoud Doel presentatie Voorstellen Verpleegkundig specialist (VS) De mammapoli – Consult VS – Röntgen – Multidisciplinair overleg (MDO) Uitslaggesprek (Neo) adjuvante behandeling – interne poli

3 Doel presentatie Bekendheid/verduidelijking geven over de taken en bevoegdheden van een verpleegkundig specialist in zijn algemeenheid en met betrekking tot de mammapoli en de (neo) adjuvante behandeling van patiënten met een mammacarcinoom.

4 Voorstellen Leerling A-verpleegkundige1985-1988 Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen Oncologieverpleegkundige 1997 IKR, Rotterdam Mammacareverpleegkundige1998 SSV, Bunnik Post-HBO opl. gespec. Verpleegkundige 2002-2004 Hogeschool van Utrecht, Utrecht Master of Advanced Nursing Practice MANP2005-2007 Fontys hogeschool, Tilburg

5 Zo zou je ons tegen kunnen komen……………..

6

7 Verpleegkundig specialist gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt treedt op als (mede)behandelaar heeft een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig beslist over de uit te voeren interventies stelt binnen het eigen deskundigheidsgebied diagnoses stelt binnen het eigen deskundigheidsgebied een behandeling in waarvan het indiceren van voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen deel uit kunnen maken voert binnen het eigen deskundigheidsgebied deze behandeling zelf uit of geeft opdracht tot uitvoeren aan anderen beëindigt binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verpleegkundig specialist. Bron: VBOC-advies 2008

8 Verpleegkundig specialist (2) Jong beroep Nederland! – Eerste opleiding Hanze Hogeschool (2000) Bekend vanuit Verenigde Staten en Groot- Brittannië 1500 in NL geregistreerd in augustus 2012 Case managers

9 Verpleegkundig specialist(3) Verpleegkundig specialisten ADRZ – Poli dermatologie – Nierdialyse – Afdeling cardiologie – Mammapoli – Interne poli – 2 VS in opleiding binnen geriatrie.

10 Verpleegkundig specialist (4) Afstudeerproject “Samenwerking uit het verleden is geen garantie voor de toekomst!” Ketenzorg voor patiënten met een mammacarcinoom in Ziekenhuis Walcheren.

11 Mammapoli Vrouwen Verwezen via BOB Vrouwen/mannen verwezen via huisarts met afwijking in borst Mammapoli

12 Mammapoli (consult VS) Anamnese Oa, klacht, hormonale status, familie anamnese, bezoek BOB Lichamelijk onderzoek Inspectie Palpatie VS stelt DD op/maakt inschatting Benigne Dubieus Suspect Maligne

13 Mammapoli (consult VS) VS verwijst naar de röntgenafdeling Mammografie (zonodig) gevolgd door echografie Zonodig histologische/cytologische punctie Bij geen kwaadaardigheid uitslag zelfde dag Na punctie uitslag dag later Uitgezonderd kalkspatjes(microcalcificaties)

14 Mammapoli (op röntgen) Mammografie gevolgd door echografie Geen of duidelijk benigne afwijking, retour naar VS Afwijking direct histologische/cytologische punctie Evt stereotactisch biopt bij microcalcificaties plannen Na punctie uitslag dag later Uitgezonderd kalkspatjes(microcalcificaties)

15 Mammapoli (röntgen) www.chirurgenoperatie.nl

16 Mammapoli (op röntgen)

17 Mammapoli (röntgen) www.chirurgenoperatie.nl

18 Mammapoli (röntgen) www.chirurgenoperatie.nl

19 Multidisciplinair overleg Teamwork!!!! Chirurg Radioloog Patholoog Radiotherapeut Plastisch chirurg Internist oncoloog Mammacare- verpleegkundige Oncologie verpleegkundige Medisch-psycholoog Verpleegkundig specialist Huisarts is van harte welkom!

20 Uitslaggesprek Zo mogelijk VS bespreekt uitslag met patiënte dezelfde dag (Geen punctie dus; benigne) VS/chirurg bespreekt uitslag van onderzoeken en punctie de volgende dag Behandelplan wordt na MDO besproken door VS met patiënte – Mammacareverpleegkundige is hierbij aanwezig en/of vangt patiënten na gesprek op!

21 Behandelplan VS bespreekt vervolg/behandelplan – Vervolg onderzoek bv MRI – Operatie – Neo-adjuvante behandeling – Palliatieve behandeling Afhankelijk van behandeling verwijst VS – Plastisch chirurg – Interne poli ( voor neo adj. chemo of antihormonale therapie) – Spoed DNA onderzoek – Second opinion

22 444

23 Interne poli Consult VS – Anamnese – LO – Korte uitleg behandeling en bijwerkingen Chemotherapie zonodig icm immunotherapie (minimaal 18 weken) – Oncologieverpleegkundige Anti-hormonale therapie (minimaal 5 jaar) – Begeleiding tijdens behandeling

24 Interne poli ( chemotherapie) www.oncoline.nl

25 Interne poli Begeleiding; – laag drempelig – anticiperen op de bijwerkingen – zonodig verwijzen naar andere discipline

26 Interne Poli (Hormoontherapie)

27 Follow-Up Nazorgplan – Oncologische revalidatie – Herstel en balans – Jaarlijks mammogram + lichamelijk onderzoek


Download ppt "Hoe gaat het? De verpleegkundig specialist binnen de ketenzorg van het mammacarcinoom ADRZ, loc Goes Woensdag, 2 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google