De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Damme en Knokke-Heist VOORSTELLING THUISZORGPLATFORM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Damme en Knokke-Heist VOORSTELLING THUISZORGPLATFORM."— Transcript van de presentatie:

1 Damme en Knokke-Heist VOORSTELLING THUISZORGPLATFORM

2 Ontstaan Thuiszorgplatform SIT Oostkust als basis SEL wetgeving: ruimere regio Lokaal ankerpunt Vraag vanuit huisartsen Knokke-Heist (Knokke) Vraag vanuit gemeente en OCMW Damme zat in het SIT Oostkust en besloot aan te sluiten Blankenberge valt af omwille van Zeebrugge

3 Zoeken naar een Thuiszorgplatform Hoe kunnen we de lokale eerste lijn betrekken? Wat is de verhouding met het SEL Noord-West- Vlaanderen Wie financiert? Welk personeel voorzien we? Wie betrekken we in de uitbouw van het platform Juridische structuur of niet?

4 Gesprekken Gesprekken met Gemeentebestuur OCMW Partners uit de eerste lijn in kader van het sit oostkust (voorbereiding startte in 2009) Toelichting op raad van bestuur SEL (belang gedragenheid)

5 Opstart Thuiszorgplatform Begin 2010 eerste stappen Geen juridische structuur, maar vrijstelling van personeel vanuit OCMW Knokke-Heist Bekendmaking bij afscheid SIT Oostkust Akkoord van het SEL Noord-West-Vlaanderen OCMW Damme sluit aan en geeft subsidie aan OCMW Knokke-Heist

6 Bekendmaking Persoonlijk aanschrijven van alle partners uit de eerste lijn met inschrijfformulier Bekendmaking via lokale raden in de gemeentes Bezoeken van de huisartsen

7 Visie Thuiszorgplatform Zeer open en zonder mandaten Minimale aanwezigheid van Sociaal Huis en SEL Hopen op voldoende partners uit de eerste lijn Enkel een voorzitter wordt aangeduid, bij voorkeur een huisarts (Dr. Bogaert), maar dit hoeft ook niet Richt zich tot iedereen, ook andere sectoren zijn meer dan welkom

8 Keuze Thuiszorgplatform Volledig op zichzelf staand initiatief Geen verantwoording aan de raad voor werking, wel voor de aanvraag van budgetten Wordt geprofileerd via Sociaal Huis als partner Met eigen brievenbus, eigen logo Binnen OCMW aanzien als externe partner

9 WERKING THUISZORGPLATFORM

10 Overlegplatform Thuiszorg Samenkomst van alle geïnteresseerde hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers Open uitnodiging Iedereen komt op basis van interesse in agenda Geen mandaten Geen vertegenwoordigingen We willen open staan voor iedereen, iedereen kan zijn of haar mening inbrengen

11 Overlegplatform Thema’s Informatieve thema’s, nieuwe werkingen Lokale projecten worden voorgesteld  Onderzoeksproject, lokaal sociaal beleid, gezinszorg Sel Nieuws staat steeds op agenda Meningen worden afgetoetst

12 Overlegplatform Adviesgroep bereidt de overlegplatforms voor Gekozen vanuit het overlegplatform Minimale samenstelling: sociaal huis en SEL Terug geen mandaten, soort van dagelijks bestuur Thema’s worden afgetoetst en voorbereid Werkgroepen, afhankelijk van werking Voor thema gezinszorg Voor onderzoeksproject wordt deelname gevraagd Valpreventie

13 Overlegplatform Frequentie 3 maal per jaar per gemeente Adviesgroep komt extra 3 tot 4 maal per jaar samen Aanwezigheden Knokke-Heist: tussen 25 en 35 aanwezigen Damme: tussen 18 en 25 aanwezigen Duur Max 1u30 en steeds van 12.30 tot 14 uur

14 Projectwerking Enkel projecten die door lokale hulpverleners als zinvol worden aanzien Valpreventie: via werkgroep gebruikers en mantelzorgers Onderzoeksproject: via de ziekenfondsen, RDC’s en gebruikers en mantelzorgers => verankerd in lokaal sociaal beleid E-zorgplan: op vraag van het SEL: momenteel 7 dossiers, waarvan 5 actief Ondersteuning psychiatrische zorg in de thuissituatie: op vraag van lokale GZ en lokaal sociaal beleid

15 MDO Aangevoeld als lokale nood ten tijde van het SIT In 2010 46 aanvragen, waarvan 40 overleggen voor beide gemeentes In 2011 70+ aanvragen over beide gemeentes

16 Vorming In samenwerking met het SEL Noord-West- Vlaanderen Op vraag van lokale hulpverleners Momenteel minst uitgebouwd Wel vorming in kader van valpreventie en mantelzorg (zorgen voor jezelf, toneel valpreventie, samenwerking diëtiste)

17 Personeelsbezetting Fulltime en ¾ personeelslid vanuit het OCMW voor beide gemeentes Damme voorziet in subsidie => geen extra personeel Halftime personeelslid voor psychiatrische thuiszorg met optie langdurige begeleiding

18 Financiering Lokale middelen worden ingezet Personeelskost Eigen activiteitencentrum Loonsubsidie OCMW Damme


Download ppt "Damme en Knokke-Heist VOORSTELLING THUISZORGPLATFORM."

Verwante presentaties


Ads door Google