De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerarrangement 4 Thema Socialisatie. Onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid  Kwalificeren en socialiseren hoofdfuncties van het onderwijs:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerarrangement 4 Thema Socialisatie. Onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid  Kwalificeren en socialiseren hoofdfuncties van het onderwijs:"— Transcript van de presentatie:

1 Leerarrangement 4 Thema Socialisatie

2 Onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid  Kwalificeren en socialiseren hoofdfuncties van het onderwijs: cognitieve en sociale opbrengsten  Naast taal en rekenen aandacht voor normen en waarden, kunnen omgaan met religieuze en culturele verschillen tussen mensen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden waarmee sociale cohesie bevorderd wordt.  Bijzondere positie voor burgerschapsvorming

3 Burgerschapsvorming  Wettelijke taak (2006)  De school bepaalt wat, hoe en hoeveel uitgaande van context school: populatie, visie, huidige aanbod  Toezicht inspectie op visie en planmatigheid  Inhoudelijke kern wordt gevormd door 3 inhoudelijke domeinen: democratie, participatie en identiteit (SLO)  De school oefenplaats voor burgerschap

4 Spanningsveld tussen kwalificeren en socialiseren  Trend: op macroniveau definiëren van leeropbrengsten voor basiscompetenties en kernvakken op basisniveau.  Burgerschapsvorming: veel ruimte voor eigen invulling school.  School als brievenbus voor maatschappelijke problemen

5 Stand van zaken invoering  Onderwijsinspectie: scholen hebben moeite om een eigen visie te formuleren en daarop een planmatige aanpak te baseren.  Aanbod lappendeken van losse ongestructureerde activiteiten.  Nederlandse jongeren scoren slecht op gelijke rechten voor migranten en inzicht in democratische principes.  Burgerschapscompetenties. Ten Dam (UvA): Op de attitude `het leveren van een kritische bijdrage`wordt over het algemeen slecht gescoord. SLO projectgroep burgerschap: Jeroen Bron

6 International Civics and Citizenship Education Study. Burgerschaps competenties van leerlingen in de onderbouw van het vo (2012) Zie aanvullingen literatuur blog

7 Verder met burgerschap in het onderwijs ( onderwijsraad 2012) Aanbevelingen :  Zet in op steun aan scholen en leraren  Stimuleer systematische kennisopbouw  Biedt scholen een inhoudelijk kompas (gericht op democratie en identiteits- ontwikkeling) Jongeren leren functioneren vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren.

8 Kern burgerschapsvorming  Drie inhoudelijke domeinen SLO: - democratie - participatie - identiteit. http://www.leraar24.nl/video/3117 SLO heeft concept kernleerplannen ontwikkeld. Structuur kernleerplannen: indeling in drie domeinen en een onderscheid in houdingen, vaardigheden en kennis.

9 DemocratieParticipatieIdentiteit Houdingen De oplossings- gerichte burger De actieve burger De verant- woordelijke burger Vaardigheden De zich informerende burger De sociaal – communicatieve burger De zich inlevende burger Kennis De democratisch geletterde burger De sociaal geletterde burger De cultureel geletterde burger

10 De plaats van burgerschap op school Overgenomen van: SLO projectgroep burgerschap: Jeroen Bron

11 Van den Akker (2003) Leerplancomponenten

12 Engeland als good practice Big Picture: integrale visie, basiscompetenties en aspecten van ontwikkeling in samenhang.  Veel nadruk op sociale cohesie, ontwikkeling zelfbewustzijn, gemeenschapszin, nationaal besef en wereldburgerschap.  Thema`s: be healty, stay safe, enjoy and achieve, make a positive contribution, achieve economic well-being.  Sterk voorschrijvend programma, waarden, normen en doelen onderleggers curriculum. Leerprogramma voor ieder vak en key stage.

13 Uitdagingen  Een samenhangend raamcurriculum  Nieuwe thema`s: duurzaamheid? milieu? wereldburgerschap? internationalisering?  Burgerschap en 21st Century Skills

14 Verdiepingsopdracht 1. Uitwisselen ervaringen burgerschap vanuit de beroepscontexten op basis van SLO schema (30 min.) 2. Wat dat betekent voor je docentschap (30 min.) 3. Terugkoppeling in de plenaire groep


Download ppt "Leerarrangement 4 Thema Socialisatie. Onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid  Kwalificeren en socialiseren hoofdfuncties van het onderwijs:"

Verwante presentaties


Ads door Google