De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 HOE BENUT JE OPTIMAAL DE GEEFWET ? Noorderslag Seminar – 13 januari 2012 Dr. Dick Molenaar All Arts Belastingadviseurs - Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 HOE BENUT JE OPTIMAAL DE GEEFWET ? Noorderslag Seminar – 13 januari 2012 Dr. Dick Molenaar All Arts Belastingadviseurs - Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 1 HOE BENUT JE OPTIMAAL DE GEEFWET ? Noorderslag Seminar – 13 januari 2012 Dr. Dick Molenaar All Arts Belastingadviseurs - Rotterdam

2 2 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Voordelen: Giftenaftrek voor gever (+ multiplier bij CI) Geen schenkingsrecht voor ANBI Geen successierecht bij legaat uit nalatenschap Bijzondere aftrekpost (indien vennootschapsbelasting) Teruggaaf energiebelasting Voorwaarde voor sommige fondsen Korting op software (www.techsoup.nl)

3 3 BELEID VAN BELASTINGDIENST Sinds 2008 is kantoor Den Bosch verantwoordelijk voor ANBI-beschikkingen (ANBI-team) Zij zijn voorzichtig en hebben moeite met commerciële activiteiten Ministerie van Financiën had geen criteria gegeven voor algemeen nut, maar een open norm gesteld Dus veel gerechtelijke procedures Sommige poppodia en –festivals (en theaters) wel een ANBI-beschikking (ca. 25%), anderen niet Oude afwijzingsgrond: toegang tegen betaling is geen algemeen nut

4 4 ONTWIKKELING IN MAART 2011 VNPF EN VSCD voelden weinig voor langdurige procedures Dus een aantal gesprekken, zowel met Belastingdienst als Ministeries OCW en Financiën Wijziging beleid eind maart 2011: oude afwijzingsgrond vervalt, drie nieuwe criteria: Niet meer dan 3 achtereen winst maken Brede programmering Niet teveel commerciële neveninkomsten

5 5 AFWACHTENDE HOUDING / GEEFWET Er zijn na eind maart 2011 in enkele langlopende zaken toch ANBI-beschikkingen afgegeven Maar bij nieuwe aanvragen heeft de Belastingdienst Den Bosch een afwachtende houding Heeft te maken met procedure over rhythm & bluesfestival, waarvoor inmiddels cassatie loopt bij Hoge Raad Intussen Geefwet 2012: commerciële activiteiten zullen geen belemmering meer zijn voor ANBI-status Besteding van commerciële inkomsten (binnen 2 jaar)? Er komen nog voorwaarden.

6 6 25% - 50% EXTRA GIFTENAFTREK Vanaf 2012 kan een ANBI ook worden aangemerkt als een Culturele Instelling (CI) Voor giften aan CI’s extra giftenaftrek (multiplier): inkomstenbelasting: 25% over max. 5.000 = 1.250 max. extra giftenaftrek (p.p.) vennootschapsbelasting: 50% over max. 5.000 = 2.500 max. extra giftenaftrek (per bedrijf) Verschil tussen losse en periodieke giften VNPF (en VSCD) lobby bij OCW en Financiën: culturele ANBI’s hebben inmiddels CI-status collectieve aanvragen voor leden: ANBI en CI

7 7 LEGATEN / NALATENSCHAPPEN In culturele sector nog heel ongebruikelijk Maar bij andere goede doelen steeds belangrijker Alzheimer Nederland: 30% van inkomsten Dierenbescherming: >50% van inkomsten Een paar voorbeelden in cultuursector, zoals Asko/Schönberg Ensemble in 2009 Met ANBI-status geen successierechten (erfbelasting) verschuldigd

8 8 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) Art. 2: ondernemerschap Belangrijk is om in statuten op te nemen dat er geen winstoogmerk is Maar als er feitelijk winst gemaakt wordt, dan toch ondernemerschap Risico van evt. partieel ondernemerschap (bijv. voor horeca) Art. 4: concurrentiecriterium -  VPB-plicht VPB-plicht is voor poppodia en -festivals haast onvermijdelijk

9 9 VRIJSTELLING VPB Art. 6 VPB Tot 2012: algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond Recente jurisprudentie: Theater/filmhuis uit Den Bosch: wel Rhytm & bluesfestival uit Ospel: niet, maar cassatie bij Hoge Raad Per 2012: voorwaarde vervalt, dus vrijstelling geldt voor alle verenigingen en stichtingen

10 10 BOVEN WINSTGRENS Vrijstelling als winst onder € 37.500 winst in 5 jaar Evt. aftrek van fictieve vrijwilligerskosten Verruiming per 2012 naar € 75.000 winst in 5 jaar. Maar let op dat verliesjaren niet meetellen. Indien boven winstgrens: Aftrek fictieve vrijwilligerskosten (mits ANBI) Aftrek winstuitkering aan ANBI (inperking per 2012) Aftrek toevoeging aan (her)bestedingsreserve (uitbreiding per 2012): toekomstige investeringen en projecten nu al aftrekken. Voorwaarde: CI-status.

11 11 TERUGGAAF ENERGIEBELASTING Art. 69 Wet belastingen op milieugrondslag Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) T/m 2011: geen ANBI-beschikking nodig, eigen beoordeling V/a 2012: wel ANBI-beschikking nodig Aanvragen bij Belastingdienst in Emmen Formulier op www.belastingdienst.nlwww.belastingdienst.nl


Download ppt "1 HOE BENUT JE OPTIMAAL DE GEEFWET ? Noorderslag Seminar – 13 januari 2012 Dr. Dick Molenaar All Arts Belastingadviseurs - Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google