De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steunpunt Jeugd vzw I Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel I T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Praktijkonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steunpunt Jeugd vzw I Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel I T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Praktijkonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Steunpunt Jeugd vzw I Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel I T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be Praktijkonderzoek Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep

2 ll slidel - Opbouw presentatie - 1. Inleiding 2. Opzet en uitvoering v/h onderzoek 3. Theoretische kader 4. Analyse van de onderzoeksresultaten 5. Conclusies 6. Aanbevelingen Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20102

3 ll slidel Inleiding Maatschappelijke context: globalisering, vergrijzing & individualisering → Omgaan met toenemende diversiteit Jeugdorganisaties zoeken naar oplossingen: Hoe spelen we in op de toenemende diversiteit? Hoe passen we ons aanbod hierop aan? Hoe ver moeten we hierin gaan? Onderzoek verbreding → keuze voor diversiteitmanagement Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst 29 april 20103

4 ll slidel Opzet en uitvoering v/h onderzoek Doel: Inzicht verwerven in hoe jeugdorganisaties diversiteit managen. Onderzoeksvragen: Hoe managen jeugdorganisaties diversiteit in hun werking? Wat is de visie van de jeugdorganisaties inzake diversiteit? Hoe wordt deze visie omtrent diversiteit omgezet in de praktijk? Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20104

5 ll slidel Methodologie Kleinschalig kwalitatief onderzoek → dus: niet generaliseerbaar Methoden voor dataverzameling: Schriftelijke vragenlijst (vragenlijst: semi - gestructureerd) Diepte – interviews Document analyse 12 bevraagde jeugdorganisaties: Provinciaal of landelijk Oog voor diversiteit of structurele inzet Inclusief of doelgroepspecifiek werken Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20105

6 ll slidel Theoretische kader 1. Diversiteit is… Gelijkheid vs. Gelijkwaardigheid Inclusie vs. Integratie 2. Diversiteitsdenken in jeugdsector Vertrekken vanuit noden en behoeften K&J Meersporenbeleid Diversiteit aan werkvormen 3. Diversiteitmanagement is… Kruispuntdenken/diversiteitbeleid Bereid en in staat om ↑ heterogeniteit te stimuleren en te ondersteunen Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20106

7 ll slidel Jeugdorganisaties zijn verre van divers! Verwoorden diversiteit is moeilijk 80-90% v/d vrijwilligers middenklassejongeren Werknemers in de jeugdsector zelden uit kansengroepen De RvB bestaat uit mensen uit de sector, met een diploma, blank, mannelijk, dertig, enz. Het bereik van K&J uit bijzondere doelgroepen is moeilijk. Diversiteit gaat verloren in de thema’s binnen basiscursus/vorming Vrijwilligers niet gemakkelijk mee te krijgen Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20107

8 ll slidel Jeugdorganisaties zijn nog niet divers! 6 bevraagden gestart 2006 9 bevraagden visie op diversiteit Brede en diverse werving van vrijwilligers Inspraak & participatie van medewerkers aangemoedigd (werkgroepen) Diversiteit personeel: verschillende snelheden en niveaus van betrokkenheid 6 bevraagden nemen personeelsbeleid onder de loep Meer structurele en duurzame samenwerkingsverbanden op = niveaus Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20108

9 ll slidel Jeugdorganisaties zijn (nog) niet divers! Verlagen van drempels Inclusie of aanbod voor bijzondere doelgroepen Meer aandacht in vorming voor werken met bijzondere doelgroepen 10 bevraagden bereiken kansarme K&J, 8 bevraagden bereiken allochtone K&J, 6 bevraagden bereiken K&J met een beperking. Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 20109

10 ll slidel Onderzoeksanalyse Positioneringsassen: Betekenis geven aan diversiteit Verschillen  ---------X--------  Verschillen & gelijkenissen Aspectueel  -------X-------------------------------------  Holistisch Bereikbaarheid in vraag gesteld Enkelzijdig  --------------------------------X--------------  Meerzijdig Groep  ---------------X----------------------------------  Individu Plan van aanpak Sporadisch  -----------------------------X-----------  Planmatig Onafhankelijk  ---------------------X---------------  Gebonden Managen van diversiteit in de praktijk Doelgroepspecifiek  ---------------------X----------  Inclusief 1 verantwoordelijk  ----X-----------  Allen verantwoordelijk Verandering  ------------------X--------------------  Stagnering Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201010

11 ll slidel Conclusies 1. Heldere visie op diversiteit en vertalen naar praktijk moeilijk. 2. Focus visieontwikkeling ligt op externe factoren. 3. Definiëring & managen van diversiteit gebeurd bij iedereen anders. 4. Geen radicale verandering aan bestaande aanbod 5. Gedeeltelijke inclusie (apart aanbod) 6. Impact van 1 persoon = te beperkt → streven naar gedragenheid 7. Inspraak & diversiteit is niet altijd even duurzaam 8. Moeilijk om vooruitgang te boeken voor gebonden jeugdorganisaties 9. De organisaties die structureel en planmatig inzetten op diversiteit boeken sneller succes 10. Bereidheid tot verandering, maar organisatiecultuur aanraken = moeilijk Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201011

12 ll slidel Onderzoeksvraag: Hoe managen jeugdorganisaties diversiteit in hun werking? Geen kant en klare manier diversiteit te managen. Trails en errors Hangt sterk af van motivatie en aanpak van de organisatie zelf. Conclusie = slagen in managen van diversiteit als visie, beleid en praktijk één geheel zijn en naartoe werken. Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst 00 september 200212

13 ll slidel Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201013

14 ll slidel Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201014

15 ll slidel Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201015

16 ll slidel Aanbevelingen Een integraal beleid na streven (verschillende onderdelen v/d organisatie en proces gezamenlijk afleggen). Overheid heeft taak bepaalde boodschap uit te dragen door in het geïntegreerd jeugdbeleid op alle aspecten rekening te houden met diversiteit. ‘Een divers jeugdbeleid = beleid dat oog heeft voor alle kinderen & jongeren, een jeugdbeleid waar iedereen terecht kan en waarin het verschil niet wordt geproblematiseerd maar als een verrijking wordt gezien.’ De keuze om diversiteit te managen ligt volledig bij de jeugdorganisatie, maar de overheid kan blijvend impulsen geven om op bepaalde prioriteiten in te spelen. Er moet voldoende ruimte worden gegeven om te experimenteren en om nieuwe manieren te vinden om aan jeugdwerk te doen. Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201016

17 ll slidel Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 29 april 201017 Bedankt voor jullie aandacht! Laat die vragen nu maar komen.


Download ppt "Steunpunt Jeugd vzw I Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel I T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 I Praktijkonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google