De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep"— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep
Praktijkonderzoek Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep 5 april 2017 Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst

2 - Opbouw presentatie - Inleiding Opzet en uitvoering v/h onderzoek
Theoretische kader Analyse van de onderzoeksresultaten Conclusies Aanbevelingen 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 5 april 2017 Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst

3 Inleiding Maatschappelijke context: globalisering, vergrijzing & individualisering → Omgaan met toenemende diversiteit Jeugdorganisaties zoeken naar oplossingen: Hoe spelen we in op de toenemende diversiteit? Hoe passen we ons aanbod hierop aan? Hoe ver moeten we hierin gaan? Onderzoek verbreding → keuze voor diversiteitmanagement 29 april 2010 Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst

4 Opzet en uitvoering v/h onderzoek
Doel: Inzicht verwerven in hoe jeugdorganisaties diversiteit managen. Onderzoeksvragen: Hoe managen jeugdorganisaties diversiteit in hun werking? Wat is de visie van de jeugdorganisaties inzake diversiteit? Hoe wordt deze visie omtrent diversiteit omgezet in de praktijk? 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

5 Methodologie Kleinschalig kwalitatief onderzoek → dus: niet generaliseerbaar Methoden voor dataverzameling: Schriftelijke vragenlijst (vragenlijst: semi -gestructureerd) Diepte – interviews Document analyse 12 bevraagde jeugdorganisaties: Provinciaal of landelijk Oog voor diversiteit of structurele inzet Inclusief of doelgroepspecifiek werken 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

6 Theoretische kader Diversiteit is… Gelijkheid vs. Gelijkwaardigheid
Inclusie vs. Integratie Diversiteitsdenken in jeugdsector Vertrekken vanuit noden en behoeften K&J Meersporenbeleid Diversiteit aan werkvormen Diversiteitmanagement is… Kruispuntdenken/diversiteitbeleid Bereid en in staat om ↑ heterogeniteit te stimuleren en te ondersteunen 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

7 Jeugdorganisaties zijn verre van divers!
Verwoorden diversiteit is moeilijk 80-90% v/d vrijwilligers middenklassejongeren Werknemers in de jeugdsector zelden uit kansengroepen De RvB bestaat uit mensen uit de sector, met een diploma, blank, mannelijk, dertig, enz. Het bereik van K&J uit bijzondere doelgroepen is moeilijk. Diversiteit gaat verloren in de thema’s binnen basiscursus/vorming Vrijwilligers niet gemakkelijk mee te krijgen 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

8 Jeugdorganisaties zijn nog niet divers!
6 bevraagden gestart 2006 9 bevraagden visie op diversiteit Brede en diverse werving van vrijwilligers Inspraak & participatie van medewerkers aangemoedigd (werkgroepen) Diversiteit personeel: verschillende snelheden en niveaus van betrokkenheid 6 bevraagden nemen personeelsbeleid onder de loep Meer structurele en duurzame samenwerkingsverbanden op = niveaus 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

9 Jeugdorganisaties zijn (nog) niet divers!
Verlagen van drempels Inclusie of aanbod voor bijzondere doelgroepen Meer aandacht in vorming voor werken met bijzondere doelgroepen 10 bevraagden bereiken kansarme K&J, 8 bevraagden bereiken allochtone K&J, 6 bevraagden bereiken K&J met een beperking. 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

10 Onderzoeksanalyse Positioneringsassen: Betekenis geven aan diversiteit
Verschillen  X  Verschillen & gelijkenissen Aspectueel  X Holistisch Bereikbaarheid in vraag gesteld Enkelzijdig  X Meerzijdig Groep  X Individu Plan van aanpak Sporadisch  X Planmatig Onafhankelijk  X Gebonden Managen van diversiteit in de praktijk Doelgroepspecifiek  X Inclusief 1 verantwoordelijk ----X Allen verantwoordelijk Verandering  X Stagnering 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

11 Conclusies Heldere visie op diversiteit en vertalen naar praktijk moeilijk. Focus visieontwikkeling ligt op externe factoren. Definiëring & managen van diversiteit gebeurd bij iedereen anders. Geen radicale verandering aan bestaande aanbod Gedeeltelijke inclusie (apart aanbod) Impact van 1 persoon = te beperkt → streven naar gedragenheid Inspraak & diversiteit is niet altijd even duurzaam Moeilijk om vooruitgang te boeken voor gebonden jeugdorganisaties De organisaties die structureel en planmatig inzetten op diversiteit boeken sneller succes Bereidheid tot verandering, maar organisatiecultuur aanraken = moeilijk 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

12 Onderzoeksvraag: Hoe managen jeugdorganisaties diversiteit in hun werking?
Geen kant en klare manier diversiteit te managen. Trails en errors Hangt sterk af van motivatie en aanpak van de organisatie zelf. Conclusie = slagen in managen van diversiteit als visie, beleid en praktijk één geheel zijn en naartoe werken. 00 september 2002 Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst

13 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

14 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

15 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

16 Aanbevelingen Een integraal beleid na streven (verschillende onderdelen v/d organisatie en proces gezamenlijk afleggen). Overheid heeft taak bepaalde boodschap uit te dragen door in het geïntegreerd jeugdbeleid op alle aspecten rekening te houden met diversiteit. ‘Een divers jeugdbeleid = beleid dat oog heeft voor alle kinderen & jongeren, een jeugdbeleid waar iedereen terecht kan en waarin het verschil niet wordt geproblematiseerd maar als een verrijking wordt gezien.’ De keuze om diversiteit te managen ligt volledig bij de jeugdorganisatie, maar de overheid kan blijvend impulsen geven om op bepaalde prioriteiten in te spelen. Er moet voldoende ruimte worden gegeven om te experimenteren en om nieuwe manieren te vinden om aan jeugdwerk te doen. 29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector

17 Bedankt voor jullie aandacht! Laat die vragen nu maar komen.
29 april 2010 Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector 5 april 2017 Pas datum en titel aan via Invoegen > Koptekst en Voettekst


Download ppt "Diversiteit in de jeugdsector: 12 organisaties onder de loep"

Verwante presentaties


Ads door Google