De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communiceren via de AMPS José Hensgens AMPS coördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communiceren via de AMPS José Hensgens AMPS coördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Communiceren via de AMPS José Hensgens AMPS coördinator
Communiceren via de AMPS? Misschien een beetje vreemde titel maar wat ik hiermee wil aangeven is dat via dit assessment een bepaalde boodschap centraal staat. Nl. het Alledaags handelen.

2 Inhoud voordracht Instrument AMPS
Communiceren over AMPS in div. behandelfasen Casus en video Bevindingen van AMPS

3 Historie van AMPS Eind jaren 80 in VS Sinds 1995 in NL
Wereldwijd in 18 landen Grote databank: pers. Historie: De AMPS is een product van een beweging die eind jaren 80 in de ergotherapie in de VS begon. Decennia lang had het accent van de ergotherapie gelegen op een mechanistische visie waarin de beroepsuitoefening werd bepaald door medisch denken. Dit veranderde in een visie waarin de mens meer gezien wordt als een handelend wezen, met capaciteiten en de noodzaak te leren door te handelen in interactie met zijn omgeving. Een ware paradigma shift!. Dat handelen wat als kern van de ergotherapie wordt beschouwd moest geobjectiveerd worden en gemeten kunnen worden. Hiervan is de AMPS nu het resultaat.

4 Wat meet de AMPS? Kwaliteit van Alledaags Handelen: IADL en PADL
Kwaliteit: - fysieke inspanning - efficiëntie - veiligheid - zelfstandigheid Bekwaamheid in vaardigheden: - 16 motorische en 20 proces 84 taken geordend naar complexiteit Van hele eenvoudige taken zoals een glas sap inschenken tot het klaarmaken van een maaltijd of het schoonmaken van de binnenkant van een auto Indien we het hebben over procesvaardigheden hebben we het niet over cognitie maar over doelgerichte observeerbare handelingen zoals: Hoe gebruikt iemand zijn tijd, hoe gaat iemand met voorwerpen om, heeft iemand door wanneer het is gaat en kan hij dit veranderen enz. We hebben het dan ook niet over een geheugenstoornis maar over : iemand weet niet meer wat de opdracht is, of niet over een evenwichtsstoornis maar over: moet veelvuldig steun nemen bij het lopen.

5 Procedure Interview Verkenning van testomgeving Taak contract
Uitvoering van 2 taken Scoren en invoeren data in computer Computer analyse Rapportage Testomgeving moet altijd vertrouwd en bekend zijn. Hier moet voorafgaand aan de test aandacht aan besteed worden.

6 5 Rapporten Ruwe scores Sterke / zwakke vaardighedenprofiel
Handelingsbeschrijving i.r.t leeftijdsnorm en geslacht Grafisch rapport Effectmeting na 2e AMPS Het meest belangrijke is het grafisch rapport. Dit verrekent: De moeilijkheidsgraad van de taak De moeilijkheidsgraad van de 36 vaardigheden De persoonlijke strengheid van de therapeut

7 Revalidatiefasen en AMPS
Acute fase: Patiënt niveau: Crisis vs. Alledaags handelen Interdisciplinair: Stoornis vs. Vaardigheid Base-line meting Wat de AMPS heeft te vertellen is sterk gekoppeld aan de fase waarin de patiënt verkeert. In de acute fase: Op patiënt niveau Communiceren over zijn sterke en zwakke vaardigheden in het alledaags handelen zal nog weinig beklijven bij de patiënt omdat deze nog dikwijls in een ontredderde toestand verkeert en hij zijn toestand nog nauwelijks kan vertalen naar zijn dagelijks handelen. NB. Uit een metareview van de Americain Heart Association waarin 95 kwalitatieve studies zijn bekeken op de menselijke ervaring met een cva en de behoeften van de patiënt en de verschillen in prioriteiten tussen patiënt en professional blijkt dat er nog heel wat mis is met de onderlinge communicatie. Op interdisciplinair niveau: Klinimetrie verbetert de objectiviteit en vergemakkelijkt de communicatie tussen hulpverleners. Echter zijn wij voldoende op de hoogte van elkaars optiek. Spreken wij als professionals wel dezelfde taal? Weten we met welke optiek wij meten? De AMPS meet niet op stoornis niveau maar op HANDELINGSNIVEAU. Nulmeting: De AMPS is wel geschikt voor een baseline / nulmeting om later de effecten van de revalidatiebehandeling te kunnen vaststellen.

8 Revalidatiefasen en AMPS vervolg
Patiënt niveau: - handelingsprofiel - behandeldoelen Interdisciplinair: - interventiestrategieën Patiënt niveau: Communiceren over wat goed gaat en wat minder goed gaat. AMPS geeft duidelijk profiel Mogelijkheden om met patiënt doelen op te stellen. Wat is voor hem belangrijk, Wat zijn de verwachtingen vanuit zijn omgeving? Interdisciplinair niveau: Interventiestrategieën: - functiegerichte strategie - compensatie - adaptatie Het grafisch rapport geeft hier aanwijzingen voor

9 Revalidatiefasen en AMPS vervolg
Chronische fase: Patiënt niveau: - Taakniveau Patiënt omgeving: - Fysieke omgeving - Sociale omgeving Aard en niveau van zorg / begeleiding Interdisciplinair: Uitkomstmaat Nazorg: 6-12 mnd. ? Patiënt niveau: Welke taken kunnen in de toekomst veilig en zelfstandig uitgevoerd worden en welke niet Patiënt omgeving: Welke aanpassingen zijn nodig in de fysieke omgeving? Instructies en adviezen aan de partner : Wat kan men wel wat niet verwachten mbt het doen en laten van alledaagse taken Waarin zou hulp of ondersteuning uit moeten bestaan Aard en niveau van de zorg: 24 uurs begeleiding of….. Waarop moet de begeleiding gericht zijn: fysieke hlp of juist structurenende , controlerende of stimulerende ondersteuning. Effectmaat/ ofwel uitkomstmaat van revalidatie (Als team wel definiëren wat beoogt wordt met revalidatie)

10 Mevrouw W. 7 maanden revalidatie
46 jaar, 1 dochter, gescheiden en weduwe, administratieve functie Traumatische dissectie art. carotis Diverse fracturen: bekken, handen Hemiplegie li, lopen onveilig, neglect li, verhoogde afleidbaarheid, vlak affect Wens: naar huis, eigen huishouden, werken en autorijden Mw. W. : In overgangsfase van revalidatie naar chronische fase. 7 Maanden klinisch opgenomen gaat nu naar huis met 24 uurs begeleiding en komt poliklinisch voor revalidatie.

11 AMPS 2 taken: - zinvol en relevant - complexiteit gemiddeld
Omgeving: zelf ingericht, bekend Vraag: - zelfoverschatting? - inzicht in eigen handelen?

12 film

13 Bevindingen AMPS Motorisch: zichzelf positioneren
voorwerpen transporteren bilaterale taken traag tempo

14 Bevindingen AMPS Proces: tijd organiseren ruimte organiseren
reageren op omgevingsprikkels traag handelen aanpassen

15

16 Conclusie AMPS enkelvoudige / eenvoudige taken
begeleiding bij zowel iadl als padl begeleiding: motorisch proces -> veiligheid -> meervoudige taken aanpassing omgeving

17 Vragen????? Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Communiceren via de AMPS José Hensgens AMPS coördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google