De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De arbocatalogus Logistiek en intern transport Joyce Schaeffer, Werkgeversvereniging AWVN Erwin Heijnsbroek, Change Management BV 17-11-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De arbocatalogus Logistiek en intern transport Joyce Schaeffer, Werkgeversvereniging AWVN Erwin Heijnsbroek, Change Management BV 17-11-2010."— Transcript van de presentatie:

1 De arbocatalogus Logistiek en intern transport Joyce Schaeffer, Werkgeversvereniging AWVN Erwin Heijnsbroek, Change Management BV 17-11-2010

2 Deze presentatie 1)Wat is een arbocatalogus 2)Arbocatalogus in het bedrijf 3)Presentatie handreiking intern transport

3 Wat is een arbocatalogus? (1) Nieuwe Arbowet per 1 jan 2007: –Overheid: stelt in wetgeving doelvoorschriften vast (vereist beschermingsniveau) –Soc. partners: middelvoorschriften in arbocatalogus (praktische handleidingen, oplossingen, werkmethoden) Arbocatalogus => maatwerk ‘oplossingenboek’ voor sector en branche t.b.v. beheersing van arborisico’s Afspraken tussen werkgevers en werknemers

4 Wat is een arbocatalogus? (2) Bundeling van bestaande kennis en informatie over arborisico’s en oplossingen Vormvrij: vorm en inhoud zelf te kiezen Geldt voor álle bedrijven in een branche, maar: Het staat bedrijven vrij om er (gefundeerd!) van af te wijken. Beschrijft oplossingen die redelijkerwijs haalbaar zijn voor de meeste bedrijven in de branche Wordt getoetst/gekeurd door Arbeidsinspectie

5 Marginale toetsing Arbeidsinspectie Randvoorwaarden voor goedkeuring: Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers moeten beiden de catalogus ondertekenen Arbeidsinspectie let op: –Is beschreven voor welk werkgebied –Vertegenwoordigen de opstellers; de werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) –Is de arbocatalogus beschikbaar voor en kenbaar gemaakt aan betrokken werkgevers en werknemers? –Is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet? Bij goedkeuring  AC wordt beleidsregel en referentie AI

6 De werkingssfeer van de arbocatalogus

7 AC is Aanvulling op arbobeleid in bedrijven Arbobeleid in bedrijven –RI&E en plan van aanpak blijft –In arbocatalogus staan oplossingen die bedrijven kunnen toepassen. –Bedrijven kiezen zelf passende oplossingen uit de catalogus, mogen er ook van afwijken ( bewijslast ligt dan bij bedrijf) –Ai zal bij inspectieronde de catalogus gebruiken als referentie kader ( voor die risico’s die in de catalogus staan)

8 Ontwikkeling tools Website voor branches; http://www.dearbocatalogus.nl/ http://www.dearbocatalogus.nl/ -intentiewijzer -stappenplan voor ontwikkelen website -handreikingen over aantal risico’s intern transport en logistiek machineveiligheid kantoorwerk fysieke belasting psychosociale arbeidsbelasting veilig gedrag (in ontwikkeling) -gratis software

9 Handreiking intern transport Biedt achtergrondinformatie om intern transport en logistiek op te nemen in de arbocatalogus -Hoe risico’s inventariseren -Beoordelingsmethode voor arborisico’s -Welke risico’s doen zich voor -Relevante wetgeving -Oplossingenregister

10

11 Hoe risico’s inventariseren? Voer een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit.. en vul deze aan met waardevolle informatie over uw risico’s door: verkeersstromen in kaart te brengen risicovolle bedrijfsprocessen te volgen de inzet van specifieke transportmiddelen verder te bekijken

12 Voorbeeld Fine & Kinney 9/19/201412 Bedrijfsproces werksituatie Logistieke activiteit Bedrijfs- middel ArborisicoEBWRisico Expeditie- ruimte Verzend- gereed maken orders Afvalpers- container Beknellen medewerker 1563270 Grondstoffen magazijn Lossen van vracht- wagens Heftruck Aanrijdgevaar voetgangers 766252 Productie Aanvoer materiaal Handpallet- truck Voetletsel366108 …

13 Beoordelingsmethode voor risico’s 9/19/201413 Fine & Kinney Ernst (E) x Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) E (ernst van het effect)B (blootstelling)W (waarschijnlijkheid, kans) 100 catastrofaal, vele doden10 voortdurend 10 kan worden verwacht, bijna zeker 40 ramp, verscheidene doden 6 dagelijks tijdens werkuren 6 goed mogelijk 15 zeer ernstig, één dode 3 wekelijks of incidenteel 3 ongewoon, maar mogelijk 7 aanzienlijk blijvend letsel 2 maandelijks 0,5 onwaarschijnlijk 3 tijdelijke arbeids- ongeschiktheid 1 enkele malen per jaar 0,2 vrijwel onmogelijk 1 betekenisvol, EHBO vereist 0,5 zeer zelden 0,1 bijna niet denkbaar

14 Risicogebieden Mens (werkwijze) Middelen (werkplek) Methode (werkorganisatie)

15 Welke risico’s doen zich voor? Risico’s bij het bedienen van transportmiddelen: Aanrijdingen Omvallen transportmiddelen Ongeplande of onvoorziene bewegingen Om- of afvallen van goederen Oneigenlijk gebruik Risico’s in andere situaties: Fysieke belasting bij gebruik handpallettruck, overstapelen, orderpicken en handmatig laden Valgevaar bij klimmen in stellingen

16 Werkplek Risico’s vanuit machines of installaties Defect of storing tijdens het werken met bedrijfsmiddelen en uitrusting Onjuiste inrichting en gebruik van acculaadruimten Dieselmotorenemissies Opslag in beschadigde of verkeerd opgebouwde stellingen

17 Oneigenlijk gebruik..

18 Oplossing: Verkeersplan Inventariseer: voetgangers, fietsers, transportmiddelen, vracht- en personenauto’s etc Leveranciers, klanten, personeel Waarvoor komt verkeer op het terrein? Voetgangersroutes Routes van intern transport Logische snelheden van de verkeersvormen Knelpunten in routes en tussen verkeersvormen Aanwezige regelgeving Plan van aanpak met tijdspad

19 Oplossing: 5S programma..een gestructureerde aanpak voor een georganiseerde werkplek Het 5s programma bestaat uit 5 stappen: Scheiden: wat is overbodig en wat is nodig op de werkplek Schikken of sorteren: alles op een vaste plek Schoonmaken, schoonhouden en inspecteren Standaardiseren (eenduidig werken) en visualiseren (herkenbaar maken) Stimuleren en standhouden

20 Oplossing: aanpassingen in magazijn Spiegels en bolspiegels Gescheiden rijpaden Hoekengeleiders Stellingstaanders beschermers Vlakke, niet te gladde vloer Wegrijdbeveiliging dockshelters –Wielkeggen –Mechanische wegrijdblokkeringen Goedgekeurde werkbak (of hoogwerker)

21 Hoe kunt u ongevallen voorkomen? Selecteer belangrijkste risico’s uit RI&E Maak reële doelstellingen Breng structuur aan (arboteam) Zoek praktische oplossingen Registreer incidenten Activeer BHV team ‘Walk the talk’

22

23

24 Handreiking is beschikbaar Bouwstenen om een arbocatalogus te maken Werkmethode om risico’s op te sporen Verwijzing naar relevante wetgeving Oplossingenregister met voorbeelden Wilt u ook werken aan veiligheid met een arbocatalogus? Vraag uw branche organisatie hiernaar! 9/19/201424


Download ppt "De arbocatalogus Logistiek en intern transport Joyce Schaeffer, Werkgeversvereniging AWVN Erwin Heijnsbroek, Change Management BV 17-11-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google