De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BIOLOGISCHE LANDBOUW Wat is dat? Gewenst? Wat is er op tegen? Dr. Ir. Eric A. Goewie emeritus Hoogleraar Ecologische Landbouw Wageningen Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BIOLOGISCHE LANDBOUW Wat is dat? Gewenst? Wat is er op tegen? Dr. Ir. Eric A. Goewie emeritus Hoogleraar Ecologische Landbouw Wageningen Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 1 BIOLOGISCHE LANDBOUW Wat is dat? Gewenst? Wat is er op tegen? Dr. Ir. Eric A. Goewie emeritus Hoogleraar Ecologische Landbouw Wageningen Universiteit

2 2 De 3 niveau’s van het landbouwbedrijf 1.Fysisch-chemisch niveau (processen gaan van geordend zijn naar chaos: entropie neemt toe) 2.Levensniveau (processen gaan van chaos naar ordening: informatie uit DNA, cellen, weefsels, lichaam, ruimtelijke oriëntatie, plek in het ecosysteem en evolutie) 3.Kosmisch-geestelijk niveau (grondhouding: visie, motief, gedrag, circulair denken en duurzaam handelen)

3 3 Ondernemer bepaalt op welk niveau geproduceerd wordt Fysisch-chemisch, dan gangbaar Fysisch-chemisch en levensniveau, dan biologisch Fysisch-chemisch, plus levensniveau plus kosmisch-geestelijk niveau, dan biologisch- dynamisch

4 4 Landbouwproduktie systeem - 1925 MENS STIKSTOFBINDERS NUTRIENTEN VERTEERDERS BODEMLEVEN PREDATOREN ORGANISCH AFVAL+ GEWASRESTEN ORGANISCHE MEST PLAGEN PARASIETEN MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING GEWASBESCHERMING FYSISCH/MECHANISCH (soms chemisch) GROEN BEMESTING ORGANISCHE BEMESTING N,P,K MECHANISCHE GRONDBEWERKING stimulering verstoring GEWASSEN ONKRUIDEN VEE

5 5 Conclusie Matige en jaarlijks sterk variërende opbrengst Storingsgevoelig (ziekten, plagen, droogte, nattigheid) (Onbewust) sprake van een bedrijfsgebonden (eco)produktiecyclus Er zijn weinig sturingsmogelijkheden Hoge mate van autonomie

6 6 VERSTORING/ VOORKOMING INSECTICIDEN ACARICIDEN NEMATICIDEN PESTICIDEN KUNSTMEST N,P,K ZAAD BEHANDELING FUNGICIDEN PESTICIDEN GEWASSEN ONKRUIDEN MENS NUTRIENTEN BODEM LEVEN PREDATOREN ORGANISCH AFVAL+ GEWAS RESTEN PLANTENZIEKTEN GRONDBEWERKING stimulering STIKSTOFBINDERS VEE PARASIETEN HERBICIDEN onderdrukkend VERTEERDERS KOSTEN VOOR TECHNISCHE EN JURI- DISCHE BESCHERMING TEGEN ON- BEDOELDE GEVOLGEN VEEVOER GEIMPORTEERD “STOPPEL” AFVOER Landbouwproduktie systeem - 2012 ANTIBIOTICA GENTECH GROEIREGULATIE

7 7 Conclusie Enorme opbrengst Grote (jaarlijkse) opbrengstzekerheid Geen sprake van een bedrijfsgebonden ecologische productie cyclus Er zijn zeer veel sturingsmogelijkheden Hoge mate van afhankelijkheid van extern onderzoek, voorlichting, afnemers, wet- en regelgeving, toeleverende industrie Ondernemer denkt lineair Natuur is grondstof voor technisch handelen Hoge investeringskosten en laag rendement

8 8 ONKRUIDEN MENS BODEM LEVEN GFT GEWASRESTEN PLANTENZIEKTEN THERMISCHE/MECHANISCHE ONKRUID- BESTRIJDING EN GEWASROTATIE VLINDERBLOEMIGEN ORGANISCHE BEMESTING MECHANISCHE BESCHADIGING stimulerend afremmend RESISTENTE GEWASSEN PLANTEXTRACTEN VEILIGE PESTICIDEN GEWASROTATIE COMPOST met C/N 20-30 STIMULERING mbv AANGEPASTE TECHNIEKEN GEWASSEN ORGANISCHE MEST STIMULERING MET AANGEPASTE TECHNIEKEN REKENING HOUDEN MET CYCLI EN RITMEN IN DE NATUUR DOOR TOEPASSEN VAN PREPARATEN EN DIERENWELZIJN GEMENGDE BEDRIJFSVOERING STIKSTOFBINDERS NUTRIENTEN VERTEERDERS RUIME VRUCHTWISSELING PLANTEN EXTRACTEN BODEMVERZORGING Landbouwproduktie systeem- biologisch dynamisch VEE PARASITAIRE SCHIMMELS PREDATOREN BIOLOGISCHE BESTRIJDING BEDRIJFSBESLISSINGEN BASEREN OP WAAR- NEMINGEN, DOELSTEL- LINGEN EN FUNCTIES

9 9 Fysiologische kringlopen (bv ademhaling, auto- immuun systeem, nutrienten cyclus) Dierenwelzijn Seizoenswisselingen Kosmische invloeden (zon/aarde/maan constellaties) Ordening leverende levensprocessen (leven is een activiteit; het is een constant proces van actieve afbraak en herstel van ordening) Materie is gecondenseerd licht CYCLI EN RITMEN IN DE NATUUR ?

10 10 Conclusie Opbrengst (20 % lager dan gangbaar) Grote (jaarlijkse) opbrengstzekerheid Sprake van een stabiele, bedrijfsgebonden productiecyclus Er zijn zeer veel sturingsmogelijkheden Beperkte afhankelijkheid van extern onderzoek, voorlichting, afnemers, wet- en regelgeving Ondernemer denkt cyclisch en handelt in overeenstemming daarmee Natuurlijke samenhangen worden gekend en gerespecteerd Kosmisch-geestelijk niveau is aspect van het bedrijf en weerspiegelt zich in het bedrijfsmanagement.

11 11 Voorbeeld van de ademhalingscyclus

12 12 Voorbeeld van een kringloop proces Bron: Williame, F. (1993), Bemesting in Velt, pag 86

13 13 Intensieve landbouw Biologische en BD landbouw Zwerf- landbouw Pionier fase Climax fase Ecologische ontwikkeling (successie) TIJD Productie intensiteit Ecologisch evenwicht Vatbaarheid voor ziekten en plagen Energie behoefte Hoog Laag Hoog Laag Effecten van verschillende vormen van grondgebruik

14 14 Wat zegt de gangbare wetenschap over biologische landbouw? Holistisch ondernemen is onmogelijk Smaak en houdbaarheid zijn niet beter Inderdaad geen sprake van ongewenste residuen Opbrengsten zijn te laag Bodemkwaliteit is goed Weerbaarheid van dier en gewas is hoog Robuuste ecologische verbanden zijn aangetoond Niet klimaatvriendelijk Visie past niet bij technologische mogelijkheden (gmo, nanodeeltjes, chemie, automatisering)

15 15 Gangbaar en Bio bedrijf met elkaar vergeleken Management Berekeningen Waarden Grondslag voor handelen Hongerbestrijding

16 16 Bedrijfsmanagement STUREN OP BIOTISCHE INTEGRATIENIVEAU’S STUREN OP LEVENS-PROCESSEN EN FUNCTIES INTEGRATIENIVEAU’S Individu Soort Populatie Levensgemeenschap Biocenose Energie opslag Nutrienten cycli Voedselketendoorgifte van energie en stoffen Decompositie Successie Ordening ECOSYSTEEM BENADERING

17 17 Voorbeeld van sturing op nutriënten cyclus Stikstof berekening voor biologische bedrijfsvoering Bron: Oomen et al, Minderhoud- hoeve reeks, (1989)

18 18 WAARDEN BD Heelheid Natuur gebruiken Bedrijf is een ecosysteem Ervaringskennis staat centraal Dieren zijn vrij van dorst, honger, ondervoeding, fysiek en fysiologisch ongerief, pijn, verwonding, ziektes, afgedwongen gedrag, angst en chronische stress GANGBAAR Onderdelen Natuur verbruiken Bedrijf is een produktie machine Wetenschappelijke (laboratorium gebonden) kennis staat centraal Dieren zijn inpasbaar te maken

19 19 GRONDSLAGEN VOOR HANDELEN 1 BD Voorzorg Nabijheid Zelfregulering Zinvolheid Ondernemer denkt cyclisch GANGBAAR Wet en controle Wereldhandel Techniek en energie Rendement Ondernemer denkt lineair

20 20 GRONDSLAGEN VOOR HANDELEN 2 Voorzorg: doe niets wat de vrijheid van een organisme structureel schaadt Nabijheid: produceer waar de monden zijn (regionale productie) Zelfregulering: ontwikkel cycli Zinvolheid: gebonden zon-energie door planten moet groter zijn dan gebruikte hoeveelheid fossiele energie Denk cyclisch, niet lineair

21 21 HONGER BESTRIJDING? Cyclisch denken versus lineair denken Produktie limiet: productie intensiteit is niet efficiënt als ze meer energie verbruikt dan zij uit zonlicht weet te halen Produceer waar de monden zijn Landroof en afwenteling van investeringskosten op arme boeren Intensieve landbouw vereist grote investeringen die niet tijdig kunnen worden afgelost. Accumulatie van geleend kapitaal. BD draagt bij aan de individuele ontwikkeling van ondernemerschap (boer in zijn omgeving)

22 22 Conclusie Biologische landbouw is -wetenschappelijk verantwoord -maatschappelijk wenselijk -duurzaam -bestrijdt honger mits er wordt geproduceerd waar de monden zijn


Download ppt "1 BIOLOGISCHE LANDBOUW Wat is dat? Gewenst? Wat is er op tegen? Dr. Ir. Eric A. Goewie emeritus Hoogleraar Ecologische Landbouw Wageningen Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google