De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn"— Transcript van de presentatie:

1 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn
Hoofdstuk 11 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn

2 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn
In dit hoofdstuk : Effect van sparen (= investeringen) op kapitaalvorming (= accumulatie) en … Effect van kapitaalaccumulatie op 1. output per capita en 2. groei van output per capita De rol van menselijk kapitaal (human capital)

3 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
Kapitaal, Output, en Sparen/Investeren F11.1

4 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
Dubbele lange termijn relatie tussen output en kapitaal Hoeveelheid kapitaal bepaalt de hoeveelheid output die kan worden geproduceerd EN … B. De hoeveelheid output (=inkomen) bepaalt het sparen (= de investeringen) en dus de vorming van kapitaal

5 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
A. Effect van Kapitaal op Output output (productie) per werknemer kapitaal per werknemer

6 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
A. Effect van Kapitaal op Output Twee veronderstellingen: Werkgelegenheid (N) is constant Geen technologische vooruitgang (f is constant) Daarom :

7 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Output & Investeringen Drie veronderstellingen: Gesloten economie : I = S + (G-T) I = S want G = T , dus (G-T)=0 S = sY: Privaat sparen is proportioneel met inkomen s = spaarquote (tussen 0 & 1) DUS It = sYt

8 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Investeringen en Kapitaalaccumulatie Evolutie kapitaalstock: Kt+1 = (1- ) Kt + It = depreciatiegraad

9 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Investeringen en Kapitaalaccumulatie Relatie tussen output en kapitaalaccumulatie Kt+1 = (1- ) Kt + It en It = sYt Kt+1 = (1- ) Kt + sYt en delen door N

10 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal
B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Investeringen en Kapitaalaccumulatie Relatie tussen output en kapitaalaccumulatie Herschik zodat: Sparen - depreciatie Wijziging

11 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output gegeven en:

12 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output
Wijziging in kapitaal/arbeider tussen t en t+1 afhankelijk van het verschil tussen : Investering/arbeider & Depreciatie/Arbeider

13 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output
Kapitaal/arbeider stijgt : Investering/arbeider > Depreciatie/arbeider Kapitaal/arbeider daalt : Investering/arbeider < Depreciatie/arbeider

14 Output per arbeider , Y/N Kapitaal per arbeider, K/N
11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output Grafisch F.11.2 Output per arbeider f(Kt/N) Depreciatie per arbeider Kt/N Y*/N Investering per arbeider sf(Kt/N) A B Output per arbeider , Y/N C AB = Output per arbeider AC = Investering per arbeider D AD = Depreciatie AC > AD (Ko/N) K*/N Kapitaal per arbeider, K/N

15 11.2. Rol van Sparen De spaarquote en Output
Effect van de spaarqoute ? GEEN effect op de LANGE TERMIJN GROEI van output/arbeider, want die bedraagt nul (met de onderstellingen van dit hoofdstuk). WEL effect op het NIVEAU van output/arbeider in de lange termijn. Stijging van de spaarquote zorgt voor TIJDELIJKE GROEI van output/arbeider

16 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F11.3 Investment
s0f(Kt/N) s1f(Kt/N) Output per worker, Y/N Capital per worker, K/N Depreciation per worker Kt/N Output per worker f(Kt/N) D Y1/N K1/N B A (K0/N) Y0/N

17 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F.11.4
ZONDER TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG Output per worker, Y/N Time Associated with saving rate s1 > s0 Y1/N Y0/N Associated with saving rate s0 t

18 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F.11.5
MET TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG (zie HK12) Output per worker, Y/N (log scale) Time Associated with saving rate s1 > s0 Associated with saving rate s0 t

19 11.2. Rol van Sparen De spaarquote en maximale consumptie
De “Gouden Regel” van kapitaalaccumulatie: = Een spaarneiging die de hoogst mogelijke consumptie toelaat in de steady state lange termijn .

20 11.3. Een voorbeeld Uitwerking Stel:
(Constante schaalopbrengsten en dalende factoropbrengsten voor kapitaal en arbeid)

21 11.3. Een voorbeeld Herinner: Vervang door

22 11.3. Een voorbeeld Steady-state : is constant en de linkerzijde = 0
Definitie Steady-State Steady-state : is constant en de linkerzijde = 0 zodat

23 11.3. Een voorbeeld : kwadrateer beide zijden en reorganiseer
Steady-State Kapitaalvoorraad : kwadrateer beide zijden en reorganiseer

24 11.3. Een voorbeeld Steady-State Output/Arbeider:
Vaststelling: hogere spaarneiging en lagere depreciatie ==> Hogere kapitaalvoorraad en productie per arbeider

25 11.3. Een voorbeeld Effect van Sparen op de Steady-State Output Stel :

26 11.3. Een voorbeeld Dynamisch Effect van hogere spaarneiging F.11.7

27 11.3. Een voorbeeld Dynamisch Effect van hogere spaarneiging F. 11.7

28 11.3. Een voorbeeld De spaarquote en de “gouden Regel” Welke spaarquote zou steady-state consumptie maximaliseren? In Steady-State:

29 11.3. Een voorbeeld Simulatie - Berekening T.11.1
Capital Output Consumption Saving Rate, per Worker, per Worker, per Worker, s K/N Y/N C/N

30 11.3. Een voorbeeld Spaarquote en de “Gouden Regel” Vaststelling
als s < .50: stijging van s zal lange-termijn consumptie verhogen In de U.S., s < 20%, zelfs <10 % België, s hoger maar < 50 %

31 11.4. Menselijk kapitaal Wat ??
Human Capital: Wat ?? De “skills” (vaardigheden, capaciteiten,scholing ...) van de werknemers (arbeidskrachten) in de economie.

32 11.4. Menselijk kapitaal Impact van Human Capital:
Uitbreiding van de Productiefunctie Impact van Human Capital:

33 11.4. Menselijk kapitaal Human Capital, Fysiek kapitaal  beide belangrijk voor bepaling Productie Enige Complicaties bij meting Human Capital: Onderwijs is ook gedeeltelijk consumptie Ook rekening houden met opportuniteitskosten On-the-job training is niet inbegrepen Wat met depreciatie van human capital?

34 11.4. Menselijk kapitaal Modellen endogene groei
Essentie endogene groei redenering: Technologische groei wordt meer gestimuleerd door meer “human capital” (zie HK 12)

35 Oefening p 243 2 / 3 5 (enkel 5a en 5b)


Download ppt "Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn"

Verwante presentaties


Ads door Google