De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 11 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 11 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 11 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn

2 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #2 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn Effect van sparen (= investeringen) op kapitaalvorming (= accumulatie) en … Effect van kapitaalaccumulatie op  1. output per capita en  2. groei van output per capita De rol van menselijk kapitaal (human capital) In dit hoofdstuk :

3 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #3 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal Kapitaal, Output, en Sparen/Investeren F11.1

4 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #4 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal Dubbele lange termijn relatie tussen output en kapitaal A.Hoeveelheid kapitaal bepaalt de hoeveelheid output die kan worden geproduceerd EN … B. De hoeveelheid output (=inkomen) bepaalt het sparen (= de investeringen) en dus de vorming van kapitaal

5 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #5 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal A. Effect van Kapitaal op Output output (productie) per werknemer kapitaal per werknemer

6 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #6 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal A. Effect van Kapitaal op Output Daarom : Twee veronderstellingen: 1.Werkgelegenheid (N) is constant 2.Geen technologische vooruitgang (f is constant)

7 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #7 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Drie veronderstellingen: 1.Gesloten economie : I = S + (G-T) 2.I = S want G = T, dus (G-T)=0 3.S = sY: Privaat sparen is proportioneel met inkomen s = spaarquote (tussen 0 & 1) DUS I t = sY t Output & Investeringen

8 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #8 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Evolutie kapitaalstock: Investeringen en Kapitaalaccumulatie K t+1 = (1- ) K t + I t = depreciatiegraad

9 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #9 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Relatie tussen output en kapitaalaccumulatie Investeringen en Kapitaalaccumulatie K t+1 = (1- ) K t + I t en I t = sY t K t+1 = (1- ) K t + sY t en delen door N

10 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #10 11.1.Interactie tussen productie en kapitaal B. Effect van Output op Kapitaalaccumulatie Relatie tussen output en kapitaalaccumulatie Investeringen en Kapitaalaccumulatie Herschik zodat: Sparen - depreciatie Wijziging

11 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #11 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output gegeven en:

12 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #12 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output Wijziging in kapitaal/arbeider tussen t en t+1 afhankelijk van het verschil tussen : Investering/arbeider & Depreciatie/Arbeider

13 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #13 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output Kapitaal/arbeider stijgt : Investering/arbeider > Depreciatie/arbeider Kapitaal/arbeider daalt : Investering/arbeider < Depreciatie/arbeider

14 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #14 Output per arbeider f(K t /N) Depreciatie per arbeider K t /N Investering per arbeider sf(K t /N) 11.2. Rol van Sparen Dynamica Kapitaal en Output Grafisch F.11.2 Output per arbeider, Y/N Kapitaal per arbeider, K/N A B Y*/N C K*/N D (K o /N) AB = Output per arbeider AC = Investering per arbeider AD = Depreciatie AC > AD

15 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #15 11.2. Rol van Sparen De spaarquote en Output Effect van de spaarqoute ? 1.GEEN effect op de LANGE TERMIJN GROEI van output/arbeider, want die bedraagt nul (met de onderstellingen van dit hoofdstuk). 2.WEL effect op het NIVEAU van output/arbeider in de lange termijn. 3.Stijging van de spaarquote zorgt voor TIJDELIJKE GROEI van output/arbeider

16 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #16 Investment s 0 f(K t /N) Investment s 1 f(K t /N) Output per worker, Y/N Capital per worker, K/N Depreciation per worker K t /N 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F11.3 Output per worker f(K t /N) Y 1 /N B A K 1 /N (K 0 /N) Y 0 /N D

17 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #17 Output per worker, Y/N Time 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F.11.4 Y 1 /N Y 0 /N t Associated with saving rate s 0 Associated with saving rate s 1 > s 0 ZONDER TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

18 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #18 Output per worker, Y/N (log scale) Time 11.2. Rol van Sparen Effect verschillende spaarquote F.11.5 t Associated with saving rate s 0 Associated with saving rate s 1 > s 0 MET TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG (zie HK12)

19 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #19 11.2. Rol van Sparen De spaarquote en maximale consumptie De “Gouden Regel” van kapitaalaccumulatie: = Een spaarneiging die de hoogst mogelijke consumptie toelaat in de steady state lange termijn.

20 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #20 Uitwerking Stel: (Constante schaalopbrengsten en dalende factoropbrengsten voor kapitaal en arbeid) 11.3. Een voorbeeld

21 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #21 Vervang door Herinner: 11.3. Een voorbeeld

22 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #22 Definitie Steady-State Steady-state : is constant en de linkerzijde = 0 zodat 11.3. Een voorbeeld

23 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #23 11.3. Een voorbeeld Steady-State Kapitaalvoorraad : kwadrateer beide zijden en reorganiseer

24 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #24 Steady-State Output Steady-State Output/Arbeider: Vaststelling: hogere spaarneiging en lagere depreciatie ==> Hogere kapitaalvoorraad en productie per arbeider Vaststelling: hogere spaarneiging en lagere depreciatie ==> Hogere kapitaalvoorraad en productie per arbeider 11.3. Een voorbeeld

25 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #25 Effect van Sparen op de Steady-State Output Stel : 11.3. Een voorbeeld

26 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #26 Dynamisch Effect van hogere spaarneiging F.11.7 11.3. Een voorbeeld

27 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #27 Dynamisch Effect van hogere spaarneiging F. 11.7 11.3. Een voorbeeld

28 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #28 11.3. Een voorbeeld De spaarquote en de “gouden Regel” Welke spaarquote zou steady-state consumptie maximaliseren? In Steady-State:

29 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #29 11.3. Een voorbeeld Simulatie - Berekening T.11.1 CapitalOutputConsumption Saving Rate,per Worker,per Worker,per Worker, sK/NY/NC/N 0.00.00.00.0 0.11.01.00.9 0.24.02.01.6 0.39.03.02.1 0.416.04.02.1 0.525.05.02.5 0.636.06.02.4........ 1.0100.010.00.0

30 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #30 11.3. Een voorbeeld Spaarquote en de “Gouden Regel” Vaststelling als s <.50: stijging van s zal lange-termijn consumptie verhogen In de U.S., s < 20%, zelfs <10 % België, s hoger maar < 50 %

31 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #31 11.4. Menselijk kapitaal Human Capital: Wat ?? De “skills” (vaardigheden, capaciteiten,scholing...) van de werknemers (arbeidskrachten) in de economie.

32 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #32 11.4. Menselijk kapitaal Uitbreiding van de Productiefunctie Impact van Human Capital:

33 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #33 11.4. Menselijk kapitaal Human Capital, Fysiek kapitaal  beide belangrijk voor bepaling Productie Onderwijs is ook gedeeltelijk consumptie Ook rekening houden met opportuniteitskosten On-the-job training is niet inbegrepen Wat met depreciatie van human capital? Enige Complicaties bij meting Human Capital:

34 HK 11: Sparen, kapitaalaccumulatie en groei Bron Blanchard Slide #34 11.4. Menselijk kapitaal Modellen endogene groei Essentie endogene groei redenering: Technologische groei wordt meer gestimuleerd door meer “human capital” (zie HK 12)

35 2 / 3 5 (enkel 5a en 5b) Oefening p 243


Download ppt "Hoofdstuk 11 Sparen, Kapitaalaccumulatie, en Productie - De Lange Termijn."

Verwante presentaties


Ads door Google