De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV ROHA 26/4. 1. Opening en Mededelingen 2. Goedkeuren notulen Bijlage 1 3. evaluatie ketenactiviteiten 2011, kleine presentatie benchmark DM 4. Update.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV ROHA 26/4. 1. Opening en Mededelingen 2. Goedkeuren notulen Bijlage 1 3. evaluatie ketenactiviteiten 2011, kleine presentatie benchmark DM 4. Update."— Transcript van de presentatie:

1 ALV ROHA 26/4

2 1. Opening en Mededelingen 2. Goedkeuren notulen Bijlage 1 3. evaluatie ketenactiviteiten 2011, kleine presentatie benchmark DM 4. Update contractering 2012 ( DM, COPD, SMR) 5. Jaarplan 2012 (2013) 6. Rechtsvorm ROHA, stand van zaken 7. Kascommissie controle boekhouding Koffie 8. Discussie: wel/niet aangaan nieuwe contracten ketenzorg 9. Discussie: in en uitstapcriteria 10. Rondvraag en afsluiting

3 Evaluatie Ketenactiviteiten 2011 1.COPD - Contractering per 1 januari: instroom praktijken; - 1 e jaar in teken van registratie: jaarevaluatie naar praktijken gegaan acties CareSharing - Scholing: Caspir 2. DiAmsterdam: presentatie Eveline hierna (benchmark)

4 Benchmarkcijfers DiAmsterdam 1 april 2012

5 Indicatoren ROHA

6 Indicatoren per stadsdeel HbA1c

7 BMI % patiënten waarbij het afgelopen jaar BMI is bepaald

8 Fundus foto Patiënten waarbij de afgelopen 12 maanden BMI is bepaald

9 Voetcontrole % patiënten waarbij de afgelopen 12 maanden een voetcontrole is gedaan

10 Bloeddruk % van patiënten waarbij de afgelopen 12 maanden bloeddruk is bepaald

11 Cholesterol % van patiënten waarbij de afgelopen 12 maanden cholesterol is bepaald

12 Nierfunctie % patiënten waarbij afgelopen 12 maanden eGFR (MDRD) is bepaald

13 Nierschade % patiënten met urine onderzoekop albumine of albumine/kreatinine ratio in de afgelopen 12 mnd

14 Roken % patiënten met bekende of onbekende rookstatus

15 Conclusie De meeste ROHA huisartsen hebben het goed gedaan. De indicatoren voor de verzekeraar worden nog niet helemaal behaald. De patiënten is voor bijna alle praktijken een verbeterpunt. Huisartsen zijn de eindverantwoordelijke voor het behalen van deze indicatoren. De aanbeveling blijft om regelmatig samen met uw POH naar de rapportagebladen te kijken in CareSharing.

16

17 1. Diabetes Mellitus: van 2-jarigcontract over op 1- jarig contract - Tarief - Indicatoren: verschil met 2011: MDS ZiZo - Volgbeleid verre verzekeraars: geen paarse vinkjes meer - Betalingen - Instellen op insuline (incl 4 dd schema) Langerhans - Fundus, een of tweejaarlijks - SMR: certificering Update contractering 2012

18 2. COPD 1-jarig contract: - Tarief gelijk gebleven - Indicatoren volens Zizo - Volgbeleid akkoord - CASPIR certificering - SMR: certificering

19 Van maatschap ROHA naar........

20 Jaartje verder: change of plans ! Ontwikkelingen rondom ROHA – huisartsenzorg – ketenzorg 2012 Beleid voor en na de ‘Catshuis crash’....

21 Overanderd: maatschap ROHA volstaat niet (langer) Welke vorm past goed en is vlot realiseerbaar? Leidend perspectief | belangrijke aspecten Doelstelling | visie ROHA

22 Akkoord bestuur april ALV ROHA april Overleg notaris mei 1 e concept statuten | hhr mei – juni Bespreking notaris juni Vaststellen bestuur juni – juli Update naar leden ROHA juli ALV ROHA+ ondertekening sept Passeren statuten + KvK nov – dec Van maatschap naar....vereniging

23 Discussie contractering VRM en GEZ

24 LHV nieuws

25 VRM Per 1 april 2012 Alleen koplopers HVZ of hoog risico pt Geen integrale bekostiging maar een onderhandelbaar koptarief HA/POH = reguliere zorg Diëtiek = vergoed Onderzoek

26 GEZ Voorheen gezondheidscentra, nu ook voor zorggroepen of grote HOED Buurtgerichte zorg (10.000 inw) Samenwerking binnen 1 e lijn Schijf van 6 (Chr Z, GGZ, Doelm, Doelg/ GebiedsG Z, Service Patiëntg, Innovatie) €15 + variabel max €12 per pt/jr

27 Discussie Principieel Kostenstijging BKH Een lijn maakt sterk Rol zorgverzekeraar VWS onbetrouwbaar Dief uit eigen portemonnee Pragmatisch Voortgang Samenwerking Innovatie VWS onbetrouwbaar Eigen portemonnee vb Coop zuid GEZ

28 Discussie Wat vinden jullie? Wat vinden jullie dat het bestuur moet doen? Aktie brief Achmea... en vervolg

29 Tot welke prijs Instroom En continueringscriteria ROHAmsterdam

30 Ontwikkeling van criteria Kwaliteit heeft basis nodig Objectieve eisen Voor – tijdens – na instroom Intercollegiale verschillen Minimum of maximum

31 4. Praktijk is aangesloten op Ring Amsterdam (EZDA) Aansluiting op RING Amsterdam is essentieel om gegevens te kunnen uitwisselen tussen de verschillende systemen. Indien u daar niet bij aangesloten bent kunt u niet deelnemen. Eisen POH en opleiding 1. Praktijk beschikt over gediplomeerd POH-S, of vergelijkbaar HBO diploma. De praktijkondersteuner dient HBO gediplomeerd praktijkondersteuner te zijn. Een diploma dient ter inzage beschikbaar te zijn. Indien de praktijkondersteuner in opleiding is dient de opleiding binnen 2 jaar afgerond te worden. Waarbij inzage beschikbaar dient te zijn in de aanmelding van de opleiding. En na 2 jaar dient een diploma ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Praktijk beschikt over voldoende uren POH-S Het aantal uren welke een POH inzetbaar dient te zijn voor ketenzorg bedraagt voor een normpraktijk van 2350 patienten voor DM 8 uur per week, voor COPD 4 uur per week. Aan nieuwe projecten kan alleen dan deelgenomen worden als de formatie POH daarvoor toereikend Materialen 2. COPDSpirometer Jaarlijks geijkte spirometer welke in combinatie met het ketenzorg informatie systeem gebruikt kan worden. Informatie omtrent de geadviseerde types bij de ROHAmsterdam verkrijgbaar. BloeddrukmeterWeegschaal Meetlint voor buikomvangLengte meter Voorlichtingsmateriaal

32 Basiscriteria zijn gelijk aan instapcriteria Criteria gaan gelden jaar na instroom Aanvullende criteria voorbeelden Insulinetherapie Huisarts en POH hebben aantoonbaar ervaring met insuline therapie en / of hebben recent (< 2 jaar geleden certificaat behaald) een certificaat van langerhans cursus of vergelijkbare cursus behaald De instrumenten dienen jaarlijks te worden geijkt, een ijkingrapport dient ter inzage beschikbaar te zijn Benchmarkcijfers De huisarts en praktijkondersteuner kunnen,d.m.v. registratie in het KISysteem, aantoonbaar maken dat zij alle mogelijke inspanningen hebben gedaan om de benchmarkcriteria van de zorgverzekeraar betreffende de gecontracteerde zorg te behalen. Jaarlijkse terugkoppeling dmv kwaliteitsverbeterplan Kwaliteitsverbeterplan is met de praktijk besproken en de verbeterplannen zijn behaald en getoetst binnen de daarvoor afgesproken termijn

33 Kwaliteitsgesprekken Benchmarkcijfers Survey Monckey Feedback op de ROHA als organisatie 1-2 jaarlijks afhankelijk van behaalde resultaten

34 Voorbeelden benchmarkcijfers HbA1c (IFCC) 90.57%58.4% BMI 89.62%47.2% Fundus68.54%41.88% Voetscreening68.87%10.4% Bloed druk Meting91.51%61.6% Lipiden profiele85.85%52.8% GFR (MDRD) 83.02%52.0% albuminurie of albumine/creatinine ratio78.3%48.0% Bekende rook status81.13%76.0% Jaarcontrole79.25%11.2%

35 Discussiepunten Wie betaald bepaald Inspanningen belangrijker dan behaalde resultaten Iedere huisarts heeft recht op deelname aan een zorggroep (en niemand heeft het recht hem – haar eruit te zetten)

36 Standpunten ROHA Minimaal 80% data in KIS om kwaliteit inhoudelijk te kunnen bepalen 25% regel om eventuele korting door zorgverzekeraar te kunnen opvangen Deelname aan kwaliteitsgesprekken is niet vrijblijvend Instap en continueringscriteria staan in volledige versie op de website

37 Bedankt en goede thuisreis


Download ppt "ALV ROHA 26/4. 1. Opening en Mededelingen 2. Goedkeuren notulen Bijlage 1 3. evaluatie ketenactiviteiten 2011, kleine presentatie benchmark DM 4. Update."

Verwante presentaties


Ads door Google