De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEDRAGSTOORNIS DEFINITIE GESCHIEDENIS ORGANISATIE MODELLEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEDRAGSTOORNIS DEFINITIE GESCHIEDENIS ORGANISATIE MODELLEN"— Transcript van de presentatie:

1 GEDRAGSTOORNIS DEFINITIE GESCHIEDENIS ORGANISATIE MODELLEN
ORTHOPEDAGOGIEK

2 DEFINITIE KARAKTER STOORNIS EMOTIONELE STOORNIS GEDRAG STOORNIS
HANDELEN

3 GESCHIEDENIS GRIEKEN EN ROMEINEN MIDDELEEUWEN HUMANISME EN VERLICHTING
INDUSTRIELE REVOLUTIE

4 GESCHIEDENIS 20° EEUW: PIONIERS A. AICHORN A. MAKARENKO
F. REDL EN D. WINEMAN B.BETTELHEIM D. WINNICOT J. BOWLBY-J.FALK J.KOK- W.TER HORST

5 ORGANISATIE BIJZONDERE JEUGDZORG TOEGANG DIENSTEN INTEGRALE JEUGDHULP
PRIVE VOORZIENINGEN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN INTEGRALE JEUGDHULP

6 ORGANISATIE GEHANDICAPTENZORG INSCHRIJVING DIENSTEN
INTEGRALE JEUGDHULP

7 ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORG DIENSTEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
KINDERPSYCHIATRISCHE DIENST AMBULANTE REVALIDATIE

8 ORGANISATIE ONDERWIJS TOELATING DIENSTEN BUITENGEWOON ONDERWIJS
GEINTERGREERD ONDERWIJS INCLUSIEF ONDERWIJS

9 MODELLEN PSYCHOANALYSE HUMANISME BEHAVIOURISME COMMUNICATIETHEORIE
SYSTEEMDENKEN GEZINSTHERAPIEEN INTEGRALE MODELLEN

10 ORTHOPEDAGOGIEK BEWEGING VOOR VERNIEUWING VAN OPVOEDING EN ONDERWIJS
THERAPEUTISCHE GEMEERCHAPPEN VOOR KINDEREN DEMOCRATISCHE GESTRUKTUREERDE ORTHOPEDAGOGISCHE AANPAK

11 Aanbevolen literatuur
Broekaert, E. (Red.) (2000). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Leuven, Apeldoorn: Garant. : definitie, geschiedenis, modellen, orthopedagogiek De Fever, F., Hellinckx, W., Grietens, H. (2001). Handboek Jeugdhulpverlening. Een Orthopedagogisch Perspectief. Leuven, Leusen: Acco. : organisatie

12 Lessen Beleid en organisatie van de jeugdbijstand
Gemeenschapsinstellingen Therapeutische Gemeenschappen voor kinderen, Social learning Praktijkvoorbeeld (case-study)


Download ppt "GEDRAGSTOORNIS DEFINITIE GESCHIEDENIS ORGANISATIE MODELLEN"

Verwante presentaties


Ads door Google