De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk
Politie en Persoonlijkheid: Een kwantitatieve analyse naar verhoorcompetenties en management Dr. Lotte Smets Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk 25 mei 2012 Gent

2 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

3 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

4 1. Inleiding 1 januari 2012

5 1. Inleiding 1 januari 2012 Consultatie recht en/of bijstandsrecht mbt het verdachtenverhoor overeenkomstig het EHRM Salduz arrest

6 Wordt huidig know how en verhoorpotentieel voldoende benut?
1. Inleiding 1 januari 2012 Consultatie recht en/of bijstandsrecht mbt het verdachtenverhoor overeenkomstig het EHRM Salduz arrest Wordt huidig know how en verhoorpotentieel voldoende benut?

7 1. Inleiding Verhoor als drieluik interactie:
Politie Verdachte Advocaat Europees Hof voor de Rechten van de Mens Optimaliseren waarheidsvinding - kwaliteit verhoor verhogen door verifieerbaarheid & transparantie Advocatuur Voorkomen ongeoorloofde druk/pressie Betrouwbaarheid & accuraatheid informatie (cfr. doel verhoor) Nobele taak maar niet evident (cfr. wat is pressie en hoe meten?)

8 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

9 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom?
Doel coachen verhoorders Het verwerven van inzicht in individueel competentieniveau (sterktes en minder goede verhooreigenschappen) Het toepassen van correcte en empirisch onderbouwde verhoortechnieken De kwaliteit van de recherche verhoorpraktijken optimaliseren

10 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom?
Is een ervaren rechercheur opgeleid tot coach die de collega-verhoorders ondersteunt en begeleidt bij zowel de dagdagelijkse als meer complexe verhoren Interpersoonlijk niveau: Optimaliseren sterke verhoorcompetenties Minimaliseren minder goede verhoorcompetenties Maandelijkse/tweemaandelijkse individuele coaching sessies Halfjaarlijkse groep coaching sessies Inhoudelijk, zaakgericht niveau: Voorbereiden en evalueren concrete verhoorsituaties Coachen real life verhoren

11 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

12 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Fase 1: PICI betrouwbaarheid testen Smets, L. (2009). Reliability and Correlational Validity of Police Interview Competences: Assessing the stability of the Police Interview Competency Inventory. In M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, (Eds), Governance of Security Research Papers Series II, Readings On Criminal Justice, Criminal Law & Policing ( ). Antwerpen: Maklu. Fase 2: Coaching experiment Smets, L. & Elffers, H. (resubmitted).Training police investigative interviewing competences: The effects of an ongoing individual coaching procedure versus one-day peer group training. Journal of Experimental Criminology Fase 3: Implementatie mogelijkheden? Smets, L. & Pauwels, C. (2010). The feasibility and practicability of police training: Investigative interviewers’ perceptions towards coaching. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 33 (4),

13 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Fase 1: PICI betrouwbaarheid testen Smets, L. (2009). Reliability and Correlational Validity of Police Interview Competences: Assessing the stability of the Police Interview Competency Inventory. In M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, (Eds), Governance of Security Research Papers Series II, Readings On Criminal Justice, Criminal Law & Policing ( ). Antwerpen: Maklu. Fase 2: Coaching experiment Smets, L. & Elffers, H. (resubmitted).Training police investigative interviewing competences: The effects of an ongoing individual coaching procedure versus one-day peer group training. Journal of Experimental Criminology Fase 3: Implementatie mogelijkheden? Smets, L. & Pauwels, C. (2010). The feasibility and practicability of police training: Investigative interviewers’ perceptions towards coaching. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 33 (4), Police Investigative Interviewing - A New Training Approach

14 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Follow-up, feedback en rollenspelen leiden tot betere verhoorpraktijken (Fisher et al., 1989; George and Clifford, 1992; Sternberg et al., 1999; Orbach et al., 2000; Sternberg et al., 2001 (a,b); Lamb et al., 2002; Powell et al., 2008) Ervaringsgericht leren versus theoretische training Nog steeds geen langdurig leereffect na een training verhoor aangetoond 1. Individuele verschillen worden niet in acht genomen 2. Duur van de trainingen zijn (te) kort 3. Geen kennisoverdracht vanuit de politieorganisatie zelf op het gebied van verhoorexpertise

15 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Nieuwe opleidingsvisie noodzakelijk Focus op interpersoonlijke verhoorcompetenties Langdurige opvolging dmv coaching/ follow-up Interne verhoorcoaches Multidisciplinaire samenwerking praktijk en academici Ontwikkeling twee nieuwe trainingsmethodieken Langdurige individuele coaching Eendaagse groepscoachig

16 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Nieuwe opleidingsvisie noodzakelijk Focus op interpersoonlijke verhoorcompetenties Langdurige opvolging dmv coaching/ follow-up Interne verhoorcoaches Multidisciplinaire samenwerking praktijk en academici Ontwikkeling twee nieuwe trainingsmethodieken Langdurige individuele coaching Eendaagse groepscoachig  Verhoorcoach

17 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Dagdagelijkse ondersteuning en begeleiding van verhoorders door een verhoorcoach zal de verhoorders helpen om inzicht te krijgen in hun persoonlijke verhoorcompetenties (cfr. verhoorpotentieel, de sterktes maar ook de minder goede verhooreigenschappen), wat hen vervolgens kan helpen om aangeleerde verhoormethoden en technieken correct uit te voeren; en zal daarom de kwaliteit van het verhoor en de algemene recherchepraktijk optimaliseren.

18 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Coaching experiment Pre- and post training training design Leereffect: evolutie op verhoorcompetenties Police Interview Competency Inventory – PICI Zorgvuldig - vasthoudend Beheerst - tolerant Dominant - vinnig Sensitief - verbaal (communicatieve comp.) Welwillend (empatische comp.) Steekproef N = 63 rechercheurs Ervaren verhoorders Vrijwillig 7 interne coaches Lokale en federale politie Antwerpen, Mechelen en Gent

19 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Individuele coaching Groep coaching Tijd Training coaches 5 dgn theoretische training 1 maand X X Pre-training meting Selectie te coachen competenties X 5 follow-up / training dagen 7 maanden 3-5 individuele coaching sessies X Post-training meting

20 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Pre en post training meetmomenten Groepscoaching (4-6 rechercheurs) Gesimuleerd verdachtenverhoor (rollenspel) PICI assessments 360 graden feedback Zelf evaluatie versus evaluatie anderen Multi-dimensioneel Zelf evaluatie Peer evaluatie Expert/ coach evaluatie Evaluatie verdachte

21 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Resultaten – algemeen effect coaching Beide groepen tonen hogere PICI scores na beide coachings Verschillen niet significant Steekproef grootte kan dit verklaren Overtuigende effect groottes (D tussen .20 and .30) Overtuigende power resultaten Conclusie Resultaten zijn veelbelovend Beide trainingsmethodieken leiden tot verbetering van de verhoorcompetenties

22 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Zorgvuldig - Vasthoudend Beheerst - Tolerant T= 1.199 df (51) p= .236 D= .23 T= .442 df (51) p= .660 D= .09 Dominant - Vinnig Sensitief - Verbaal T= -.933 df (51) p= .355 D= -.18 T= 1.333 df (51) p= .189 D= .26 Welwillend T= 1.611 df (51) p= .113 D= .31

23 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Resultaten – effect individuele coaching versus groepscoaching Individueel gecoachte preseteren beter na training interventies Bij Welwillend en Sensitief-verbaal gerelateerde competenties verschil tussen beide groepen het grootst Peer evaluaties op Sensitief-verbaal dimensie: significant verschil Coach evaluaties op de Welwillend dimensie: significant verschil Niet significant verschillen In-group / Out-group fenomeen Conclusie Resultaten zijn veelbelovend Empatisch en communicatie gerelateerde competenties makelijker te trainen Eendaagse groepscoaching meer effect dan verwacht

24 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

25 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

26 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid
Conclusie Positief en zeer gunstig coachingseffect Eendaagse groepscoaching meer effect dan verwacht Empatische en communicatie gerelateerde competenties beter te coachen Toepasbaarheid Empatische en communicatie competenties = Geoorloofde druk Coachen verhoorders werkt! Hoe dit implementeren en integreren in de recherchepraktijk? Opleiding verhoorcoach

27 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

28 4. Opleiding Verhoorcoach
Valorisatie onderzoeksresultaten Opleiding tot verhoorcoach Systemisch coachen van interpersoonlijke verhoorcompetenties Een voortgezette opleiding UGent

29 4. Opleiding Verhoorcoach
STRUCTUUR OPLEIDING & TIMING ≈ Trainer gemeenschapsgerichte politiezorg Ervaringsgerichte opleiding: 1 jaar 5 dagen theorie 10 terugkomdagen Rendement kan gedurende de opleiding optimaal benut worden Erkenningsdossier aanwezig DOELGROEP Recherchepraktijk Lokaal Federaal Rechercheurs belast met verhoren 12 a 15 rechercheurs per groep 1 of twee coaches per zone of FGP Coachmandaat bewaken: werken gecertificeerde coaches - selectie

30 4. Opleiding Verhoorcoach
LESGEVERS Externe docenten Groep gecertificeerde verhoorcoaches Interne docenten / ervaringsdeskundige INHOUD Coaching en communicatie Ontwikkelen van verhoorcompetenties Feedback kunnen formuleren tav de gecoachte collega’s op de werkvloer Verfijnen van vaardigheden, attitudes en verworven competenties in het coachen Onderwijsgesprekken en groepsdiscussies, rollenselen als leermethodieken Aandacht voor ‘geoorloofde’ empirisch onderbouwde verhoormethodieken

31 4. Opleiding Verhoorcoach
Voordelen EFFECT Huidige verhoor kwaliteit verbeteren Recherchewerk professionaliseren Interne know how gestructureerd overdragen TOEKOMST Mogelijkheid om achterstand op het gebied van verhoren in de toekomst weg te werken (verhoorcoaches NL en UK) De toekomstige overgang naar videoverhoren te begeleiden Integreren verhoorcoaches is een opportuniteit in het post-Salduz tijdperk PERSONEELSBELEID Verhogen job satisfactie 72% coaching zeer zinvol, competenties verder ontwikkeld

32 4. Opleiding Verhoorcoach
Huidige nadelen Valoristie onderzoeksresultaten worden zeer positief ontvangen Unanieme goedkeuring inzake doel/ nut van het opleidingsproject Maar… Het uitblijven van interne en beleidsmatige beslissingen leiden tot belemmering en hindernissen bij het volbrengen van de coach taak Coachmandaat: Tijdsinvestering en functieomschrijving? Nationale duidelijkheid hieromtrent ontbreekt Dienen de zones/ FGP’s het mandaat individueel te defineren? GEVAAR: Efficiëntie van de verhoorcoach? Start derde lichting coaches najaar 2012 te OPAC: duidelijkheid tegen dan??

33 Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

34 5. Conclusie Verhoorcoaches verbeteren de verhoorkwaliteit
Interne know how optimaal benutten Verhoorkennis / ervaringen vanuit de organisatie overdragen naar een jongere generatie rechercheurs Hoe? Verhoorcoaches integreren in het recherche landschap Doel: Bewust worden van persoonlijke verhoorkwaliteiten / sterktes alsook van de mindere goede verhoorcompetenties Beleidsmatige ondersteuning noodzakelijk Verhoorcoaches ondersteunen en begeleiden de collega verhoorders bij hun dagdagelijkse en/of complexe verhoren

35 Dr. Lotte Smets Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Strafrecht en Criminologie Tel.: 0032 (0)


Download ppt "Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google