De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Politie en Persoonlijkheid: Een kwantitatieve analyse naar verhoorcompetenties en management Dr. Lotte Smets Studiemiddag Verhoorcoaches in de Belgische Recherchepraktijk 25 mei 2012 Gent

2 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

3 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

4 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 januari 2012 1. Inleiding

5 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 januari 2012 Consultatie recht en/of bijstandsrecht mbt het verdachtenverhoor overeenkomstig het EHRM Salduz arrest 1. Inleiding

6 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 januari 2012 Consultatie recht en/of bijstandsrecht mbt het verdachtenverhoor overeenkomstig het EHRM Salduz arrest Wordt huidig know how en verhoorpotentieel voldoende benut? 1. Inleiding

7 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Verhoor als drieluik interactie: 1.Politie 2.Verdachte 3.Advocaat Europees Hof voor de Rechten van de Mens Optimaliseren waarheidsvinding - kwaliteit verhoor verhogen door verifieerbaarheid & transparantie Advocatuur Voorkomen ongeoorloofde druk/pressie Betrouwbaarheid & accuraatheid informatie (cfr. doel verhoor) Nobele taak maar niet evident (cfr. wat is pressie en hoe meten?) 1. Inleiding

8 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

9 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Doel coachen verhoorders (1)Het verwerven van inzicht in individueel competentieniveau (sterktes en minder goede verhooreigenschappen) (2)Het toepassen van correcte en empirisch onderbouwde verhoortechnieken (3)De kwaliteit van de recherche verhoorpraktijken optimaliseren 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom?

10 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Verhoorcoach Is een ervaren rechercheur opgeleid tot coach die de collega- verhoorders ondersteunt en begeleidt bij zowel de dagdagelijkse als meer complexe verhoren Interpersoonlijk niveau:  Optimaliseren sterke verhoorcompetenties  Minimaliseren minder goede verhoorcompetenties  Maandelijkse/tweemaandelijkse individuele coaching sessies  Halfjaarlijkse groep coaching sessies Inhoudelijk, zaakgericht niveau:  Voorbereiden en evalueren concrete verhoorsituaties  Coachen real life verhoren 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom?

11 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

12 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Fase 1: PICI betrouwbaarheid testen Smets, L. (2009). Reliability and Correlational Validity of Police Interview Competences: Assessing the stability of the Police Interview Competency Inventory. In M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, (Eds), Governance of Security Research Papers Series II, Readings On Criminal Justice, Criminal Law & Policing (311-328). Antwerpen: Maklu. Fase 2: Coaching experiment Smets, L. & Elffers, H. (resubmitted).Training police investigative interviewing competences: The effects of an ongoing individual coaching procedure versus one-day peer group training. Journal of Experimental Criminology Fase 3: Implementatie mogelijkheden? Smets, L. & Pauwels, C. (2010). The feasibility and practicability of police training: Investigative interviewers’ perceptions towards coaching. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 33 (4), 664-680. 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

13 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Fase 1: PICI betrouwbaarheid testen Smets, L. (2009). Reliability and Correlational Validity of Police Interview Competences: Assessing the stability of the Police Interview Competency Inventory. In M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, (Eds), Governance of Security Research Papers Series II, Readings On Criminal Justice, Criminal Law & Policing (311-328). Antwerpen: Maklu. Fase 2: Coaching experiment Smets, L. & Elffers, H. (resubmitted).Training police investigative interviewing competences: The effects of an ongoing individual coaching procedure versus one-day peer group training. Journal of Experimental Criminology Fase 3: Implementatie mogelijkheden? Smets, L. & Pauwels, C. (2010). The feasibility and practicability of police training: Investigative interviewers’ perceptions towards coaching. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 33 (4), 664-680. Police Investigative Interviewing - A New Training Approach 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

14 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid Follow-up, feedback en rollenspelen leiden tot betere verhoorpraktijken (Fisher et al., 1989; George and Clifford, 1992; Sternberg et al., 1999; Orbach et al., 2000; Sternberg et al., 2001 (a,b); Lamb et al., 2002; Powell et al., 2008)  Ervaringsgericht leren versus theoretische training Nog steeds geen langdurig leereffect na een training verhoor aangetoond 1. Individuele verschillen worden niet in acht genomen 2. Duur van de trainingen zijn (te) kort 3. Geen kennisoverdracht vanuit de politieorganisatie zelf op het gebied van verhoorexpertise

15 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Nieuwe opleidingsvisie noodzakelijk 1.Focus op interpersoonlijke verhoorcompetenties 2.Langdurige opvolging dmv coaching/ follow-up 3.Interne verhoorcoaches 4.Multidisciplinaire samenwerking praktijk en academici Ontwikkeling twee nieuwe trainingsmethodieken  Langdurige individuele coaching  Eendaagse groepscoachig 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

16 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Nieuwe opleidingsvisie noodzakelijk 1.Focus op interpersoonlijke verhoorcompetenties 2.Langdurige opvolging dmv coaching/ follow-up 3.Interne verhoorcoaches 4.Multidisciplinaire samenwerking praktijk en academici Ontwikkeling twee nieuwe trainingsmethodieken  Langdurige individuele coaching  Eendaagse groepscoachig  Verhoorcoach 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

17 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Dagdagelijkse ondersteuning en begeleiding van verhoorders door een verhoorcoach (i)zal de verhoorders helpen om inzicht te krijgen in hun persoonlijke verhoorcompetenties (cfr. verhoorpotentieel, de sterktes maar ook de minder goede verhooreigenschappen), (ii)wat hen vervolgens kan helpen om aangeleerde verhoormethoden en technieken correct uit te voeren; (iii)en zal daarom de kwaliteit van het verhoor en de algemene recherchepraktijk optimaliseren. 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

18 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie  Coaching experiment  Pre- and post training training design  Leereffect: evolutie op verhoorcompetenties  Police Interview Competency Inventory – PICI 1.Zorgvuldig - vasthoudend 2.Beheerst - tolerant 3.Dominant - vinnig 4.Sensitief - verbaal (communicatieve comp.) 5.Welwillend (empatische comp.)  Steekproef  N = 63 rechercheurs  Ervaren verhoorders  Vrijwillig  7 interne coaches  Lokale en federale politie Antwerpen, Mechelen en Gent 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

19 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 3-5 individuele coaching sessies 5 follow-up / training dagen Training coaches 7 maanden Tijd Selectie te coachen competenties 1 maand Individuele coachingGroep coaching Pre-training meting Post-training meting X X X 5 dgn theoretische training X 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

20 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Pre en post training meetmomenten  Groepscoaching (4-6 rechercheurs)  Gesimuleerd verdachtenverhoor (rollenspel)  PICI assessments  360 graden feedback Zelf evaluatie versus evaluatie anderen Multi-dimensioneel »Zelf evaluatie »Peer evaluatie »Expert/ coach evaluatie »Evaluatie verdachte 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

21 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Resultaten – algemeen effect coaching  Beide groepen tonen hogere PICI scores na beide coachings  Verschillen niet significant Steekproef grootte kan dit verklaren –Overtuigende effect groottes (D tussen.20 and.30) –Overtuigende power resultaten Conclusie  Resultaten zijn veelbelovend  Beide trainingsmethodieken leiden tot verbetering van de verhoorcompetenties 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

22 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Beheerst - Tolerant Sensitief - Verbaal Welwillend Zorgvuldig - Vasthoudend T= 1.199 df (51) p=.236 D=.23 T=.442 df (51) p=.660 D=.09 T= 1.333 df (51) p=.189 D=.26 T= 1.611 df (51) p=.113 D=.31 Dominant - Vinnig T= -.933 df (51) p=.355 D= -.18 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

23 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Resultaten – effect individuele coaching versus groepscoaching  Individueel gecoachte preseteren beter na training interventies  Bij Welwillend en Sensitief-verbaal gerelateerde competenties verschil tussen beide groepen het grootst Peer evaluaties op Sensitief-verbaal dimensie: significant verschil Coach evaluaties op de Welwillend dimensie: significant verschil –Niet significant verschillen »In-group / Out-group fenomeen Conclusie  Resultaten zijn veelbelovend  Empatisch en communicatie gerelateerde competenties makelijker te trainen  Eendaagse groepscoaching meer effect dan verwacht 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

24 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

25 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

26 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Conclusie  Positief en zeer gunstig coachingseffect  Eendaagse groepscoaching meer effect dan verwacht  Empatische en communicatie gerelateerde competenties beter te coachen Toepasbaarheid  Empatische en communicatie competenties = Geoorloofde druk Coachen verhoorders werkt! Hoe dit implementeren en integreren in de recherchepraktijk?  Opleiding verhoorcoach 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid

27 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

28 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie 4. Opleiding Verhoorcoach Valorisatie onderzoeksresultaten Opleiding tot verhoorcoach Systemisch coachen van interpersoonlijke verhoorcompetenties Een voortgezette opleiding UGent

29 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie STRUCTUUR OPLEIDING & TIMING ≈ Trainer gemeenschapsgerichte politiezorg Ervaringsgerichte opleiding: 1 jaar  5 dagen theorie  10 terugkomdagen Rendement kan gedurende de opleiding optimaal benut worden Erkenningsdossier aanwezig DOELGROEP Recherchepraktijk  Lokaal  Federaal Rechercheurs belast met verhoren  12 a 15 rechercheurs per groep 1 of twee coaches per zone of FGP Coachmandaat bewaken: werken gecertificeerde coaches - selectie 4. Opleiding Verhoorcoach

30 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie LESGEVERS Externe docenten Groep gecertificeerde verhoorcoaches  Interne docenten / ervaringsdeskundige INHOUD Coaching en communicatie Ontwikkelen van verhoorcompetenties Feedback kunnen formuleren tav de gecoachte collega’s op de werkvloer Verfijnen van vaardigheden, attitudes en verworven competenties in het coachen Onderwijsgesprekken en groepsdiscussies, rollenselen als leermethodieken Aandacht voor ‘geoorloofde’ empirisch onderbouwde verhoormethodieken 4. Opleiding Verhoorcoach

31 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Voordelen EFFECT Huidige verhoor kwaliteit verbeteren Recherchewerk professionaliseren Interne know how gestructureerd overdragen TOEKOMST Mogelijkheid om achterstand op het gebied van verhoren in de toekomst weg te werken (verhoorcoaches NL en UK) De toekomstige overgang naar videoverhoren te begeleiden Integreren verhoorcoaches is een opportuniteit in het post- Salduz tijdperk PERSONEELSBELEID Verhogen job satisfactie 72% coaching zeer zinvol, competenties verder ontwikkeld 4. Opleiding Verhoorcoach

32 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Huidige nadelen Valoristie onderzoeksresultaten worden zeer positief ontvangen Unanieme goedkeuring inzake doel/ nut van het opleidingsproject Maar… Het uitblijven van interne en beleidsmatige beslissingen leiden tot belemmering en hindernissen bij het volbrengen van de coach taak Coachmandaat: Tijdsinvestering en functieomschrijving? Nationale duidelijkheid hieromtrent ontbreekt Dienen de zones/ FGP’s het mandaat individueel te defineren? GEVAAR: Efficiëntie van de verhoorcoach? Start derde lichting coaches najaar 2012 te OPAC: duidelijkheid tegen dan?? 4. Opleiding Verhoorcoach

33 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Agenda 1. Inleiding 2. De verhoorcoach: Wat & Waarom? 3. Onderzoek Politie & Persoonlijkheid 4. Opleiding Verhoorcoach 5. Conclusie

34 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Verhoorcoaches verbeteren de verhoorkwaliteit Interne know how optimaal benutten  Verhoorkennis / ervaringen vanuit de organisatie overdragen naar een jongere generatie rechercheurs Hoe?  Verhoorcoaches integreren in het recherche landschap  Doel: Bewust worden van persoonlijke verhoorkwaliteiten / sterktes alsook van de mindere goede verhoorcompetenties Beleidsmatige ondersteuning noodzakelijk Verhoorcoaches ondersteunen en begeleiden de collega verhoorders bij hun dagdagelijkse en/of complexe verhoren 5. Conclusie

35 Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie Dr. Lotte Smets Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Strafrecht en Criminologie Lotte.Smets@UGent.be Tel.: 0032 (0)498 109 132


Download ppt "Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie."

Verwante presentaties


Ads door Google