De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snoeien en erbij blijven Aanpak begroting 2011-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snoeien en erbij blijven Aanpak begroting 2011-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Snoeien en erbij blijven Aanpak begroting 2011-2014

2 Verrassingen september 2010 Begin september 2010 eerste geruchten over zware bezuinigingen voor SW in 2011 door Rijk Prinsjesdag: het is waar!! Start volledig nieuw begrotingsproces Niet gewacht op uitkomst 2 e kamer behandeling begroting Sociale Zaken in december 2010! Dag na prinsjesdag taskforce geformeerd en aan het werk gegaan

3 Indeling Hoe groot wordt het tekort? Maatregelenpakket Gevolgen gemeenten en slot

4 Derde dinsdag in september Voornemen kabinet budget SW in 2011 in te krimpen met 5% Alleen in de prijs en niet in het aantal (Q) Totaal bedrag € 120.000.000 (=1400/SE) Geen loon/prijscompensatie 2010 en 2011 (2 x 1%) = € 280/SE/jaar =>Voor Alescon-gemeenten in 2011: €3.200.000

5 Regeerakkoord

6 Één regeling onderkant arbeidsmarkt (SW, WWB, Wajong, WIA, WIJ) Geen instroom in SW meer vanaf 2014 (2012) Geen her-indicatie bestaande doelgroep SW

7 Mededelingen gemeenten Gemeentelijke bijdrage moet omlaag Terugdringen werkzaamheden die worden uitbesteed aan Alescon Inkrimpen aantallen trajectdeelnemers vanuit de gemeentelijke sociale diensten Sommige gemeenten onderzoeken mogelijkheden méér werk aan Alescon uit te besteden (houtskoolschets)

8 Contract gemeenten 2009-2014 Doelen in 6 jaar te behalen: –gemeentelijke bijdrage terug van 2,0 naar 1,0 miljoen –50 % medewerkers extern werkzaam –arbeidsontwikkelbedrijf worden –wettelijke taken uitvoeren Gemeenten verantwoordelijk voor loonrisico (VNG sluit CAO af!) en rijksbijdrage. Alescon voor het kostenrisico (efficiency en werksoort)

9 Gevolgen beleid Rijk Beleidswijziging Rijk onvoorspelbaar en extreem (trendbreuken!) Gemeenten kunnen extra bijdrage niet betalen => Alescon moet op termijn minder geld Rijk voor gemeenten compenseren

10 Eerste becijfering voor gevolgen voor gemeenten en Alescon reïntegratie rijk + gemeenten-1.000.000 derde dinsdag september-3.200.000 dienstverlening gemeenten+ gemeentelijke bijdrage-1.000.000 totaal-5.200.000

11

12 Maatregelenpakket

13 Alescon Uitgangspunten € 5,2 miljoen bezuinigen: Arbeidsontwikkeling doel en primair proces (wettelijke opdracht) Contract gemeenten 2009-2014 uitvoeren Continuïteit borgen (goede bedrijfsvoering)

14 Aanpak maatregelenpakket Pijn voor alle medewerkers (SW/N-SW) Einde 1000 bloemen bloeien tijdperk Meer marktconform worden op alle fronten Arbeidsontwikkeling overeind houden Lijn boven staf Voldoen aan wettelijke minimumeisen Leverbetrouwbaar blijven Rendement bedrijfsvoering verbeteren

15 Totaal van de bezuinigingen

16 Maatregelen personele regelingen en formatie Meer marktconformiteit –onbetaalde pauzes, verlagen km-vergoedingen, minder lease, seizoenswerk SW, etc Niet vervangen vertrekkende ambtenaren wegens FPU en beëindigen tijdelijke contracten

17 Maatregelen Werk/Leerbedrijven Afstoten zwaar verliesgevende afdelingen (bv metaal, mechanisatiebedrijf) Verbeteren opbrengsten afdelingen assemblage, post etc Instroom richting winstgevende afdelingen Afstoten (horeca-) locaties

18 Maatregelen Werkwinkel Bij wegvallen reïntegratie- werkzaamheden, direct afstoten van capaciteit in Werkwinkel In Werkwinkel bewust werken met een flexibele schil Geen verlies maken in niet-SW taken Verdere groei Begeleid Werken

19

20 Besluitvorming DB 17 september: winstwaarschuwing! 15 oktober: voorlopig akkoord maatregelenpakket op hoofdlijnen 19 november: voorlopig akkoord begroting 2011 en meerjarenbegroting op hoofdlijnen 17 december: voorlopige goedkeuring gewijzigde beleidsbegroting 2011-2014 en beheersbegroting 2011 ?: terugkoppeling zienswijzen gemeenteraden GR 15 maart: definitieve vaststelling begrotingswijziging 2011 door Algemeen Bestuur

21 Ondernemingsraad Informeel op de hoogte gebracht Na hoofdlijnen akkoord formeel overleg –Instemmingsplichtig: vrijwel alle personele regelingen –Adviesplichtig: grote wijzigingen in Werk/Leerbedrijven

22 Tynaarlo

23

24

25 Personeel Tynaarlo Werkzaam bij Alescon: 136 personen –23 binnen afdelingen –32 buiten afdelingen (groen 24) –22 deta –21 Begeleid Werken

26

27

28


Download ppt "Snoeien en erbij blijven Aanpak begroting 2011-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google