De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: AUTEURSRECHT; NABURIGE RECHTEN; MERKENRECHT; OCTROOIRECHT;

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: AUTEURSRECHT; NABURIGE RECHTEN; MERKENRECHT; OCTROOIRECHT;"— Transcript van de presentatie:

1 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: AUTEURSRECHT; NABURIGE RECHTEN; MERKENRECHT; OCTROOIRECHT; MODELLENRECHT; HANDELSNAAMRECHT. http://nl.youtube.com/watch?v=GysuUwkzjuA http://nl.youtube.com/watch?v=GysuUwkzjuA

2 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam2 CORPORATE IMAGE: DE HANDELSNAAM

3 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam3 KEUZE HANDELSNAAM NIET VRIJ: BEPERKINGEN HANDELSNAAMWET (1921); REEDS IN GEBRUIK. HANDELSNAAM: DE NAAM WAARONDER EEN ONDERNEMING WORDT GEDREVEN. HANDELSMERK: ONTSTAAT RECHT DOOR DEPONEREN; MERKENRECHT. HANDELSNAAM, DOOR HET VOEREN ONTSTAAT ALS HET WARE HET RECHT OM DEZE TE VOEREN.

4 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam4 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL DOMEINNAAM: REGISTREREN BIJ “STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND”. (SIDN)

5 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam5 RECHT OP DE HANDELSNAAM IS GEEN ZELFSTANDIG VOOR OVERDRACHT VATBAAR RECHT. KAN ALLEEN IN COMBINATIE MET DE OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING WORDEN OVERGEDRAGEN: GEBONDEN OVERDRAAGBAARHEID.

6 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam6 VERBODEN HANDELSNAMEN. KERNARTIKEL VERBIEDT HET VOEREN VAN EEN HANDELSNAAM DIE ANDER REEDS RECHTMATIG VOERT, MAAR ALLEEN VOORZOVER ER VERWARRING TE DUCHTEN IS.

7 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam7 NAAST VERWARRINGSGEVAAR (RELATIEF CRITERIUM) BESTRIJDT DE HANDELSNAAMWET MISLEIDING (ABSOLUUT CRITERIUM). DEZE GAAT OM DE GEOORLOOFDHEID VAN EEN HANDELSNAAM OP ZICHZELF BESCHOUWD.

8 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam8 MISLEIDING OVER: - EIGENDOM VAN DE ONDERNEMING (UITZONDERING); - AARD, KARAKTER, EN BETEKENIS VAN DE ONDERNEMING; (ANGLO AMERICAN BACON COMPANY) - RECHTSVORM VAN DE ONDERNEMING. DOOR DE HANDELSNAAM ALS HANDELSMERK TE DEPONEREN KAN DE BESCHERMING AANZIENLIJK WORDEN VERSTERKT.

9 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam9 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN OCTROOI

10 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam10 EEN OCTROOI IS HET EXCLUSIEVE RECHT OM EEN TECHNISCHE VINDING MAXIMAAL 20 JAAR TE EXPLOITEREN. MAAKT HET MOGELIJK RESULTATEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING WINSTGEVEND TE MAKEN ZONDER INBREUK DOOR DERDEN. KAN WEL LICENTIE GEVEN. BEPERKT TOT LANDEN WAARVOOR HET IS AANGEVRAAGD EN VERLEEND.

11 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam11 IN TEGENSTELLING TOT HET AUTEURSRECHT MOET HET OCTROOI WORDEN AANGEVRAAGD BIJ HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM. (RIJSWIJK) NIET ZEKER DAT HET WORDT VERLEEND. ( VERZET VAN CONCURRERENDE BELANGHEBBENDEN).

12 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam12 AAN DE UITVINDER KOMT HET RECHT TOE OCTROOI AAN TE VRAGEN. UITZONDERING: UITVINDINGEN DOOR WERKNEMERS IN DIENSTBETREKKING, GELDT ALLEEN VOOR DIENSTBETREKKINGEN WAARIN HET BEDENKEN VAN TECHNISCHE VERBETERINGEN TOT DE NORMALE WERKZAAMHEDEN BEHOORT.

13 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam13 NIEUWE INDUSTRIËLE TOEPASSING HET MOET GAAN OM EEN NIEUWE WERKWIJZE OF EEN NIEUW PRODUCT, ALS RESULTAAT VAN UITVINDERSWERKZAAMHEID, DAT TOEGEPAST KAN WORDEN IN DE INDUSTRIE EN/OF NIJVERHEID. ER MOET EEN TOEPASSING VOOR ZIJN; EEN IDEE ALLEEN IS NIET VOLDOENDE.

14 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam14 TOEPASSING NIET NIEUW, WANNEER ER AL EEN PUBLICATIE IS. OCTROOIBELEID AANVRAAG WORDT OPENBAAR GEMAAKT; VERLENING VAN OCTROOIRECHT WORDT GEPUBLICEERD.

15 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam15 ALTERNATIEVEN VOOR OCTROOIAANVRAAG: - GEHEIMHOUDING (REVERSE ENGINEERING) - VINDING NADRUKKELIJK OPENBAAR MAKEN VOORDEEL? VERLEEND OCTROOIRECHTLEVERT EEN VERSTERKING VAN DE ONDERHANDELINGSPOSITIE OP. LICENTIERECHT RUILOBJECTKRUISLICENTIE

16 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam16 NIEUWE ONTWIKKELINGEN EUROPESE OCTOOIAANVRAAG MOGELIJK. NIEUWE NEDERLANDSE OCTROOIWET, DIE DE PROCEDURE VEREENVOUDIGTKLEINERE ONDERNEMINGEN, VOORONDERZOEK VERVALT. KLEIN OCTROOI (6 JAAR) BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM, NEEMT AANVRAGEN VOOR HEEL EUROPA IN BEHANDELING. BETALING VAN “TAKS”.

17 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam17 ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN DE TECHNISCHE WERKING VAN EEN PRODUCT EN DE VORMGEVING ERVAN. OCTROOIRECHT: BESCHERMING VAN TECHNISCHE ASPECT INDUSTRIËLE VORMGEVING: MODELLEN / TEKENINGEN

18 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam18 BENELUXWET INZAKE TEKENINGEN EN MODELLEN. TEKENINGEN DESSIN: PATROON OF STRUCTUUR DEPONEREN BIJ BUREAU VOOR TEKENINGEN OF MODELLEN. “ DEPOT” BESCHERMING VOOR 3 TERMIJNEN VAN 5 JAAR

19 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam19 MEERVOUDIGE BESCHERMING VAN UITERLIJK. DE VORM VAN EEN PRODUCT KAN ALS DEZE VOLDOENDE ONDERSCHEIDEND VERMOGEN HEEFT, ALS MERKRECHT WORDEN ERKENDVORMMERK. HET MOET GAAN OM EEN VOOR HET PRODUCT KARAKTERISTIEKE VORMGEVING. TOPOGRAFIERECHT: BESCHERMT HET OORSPRONKELIJKE ONTWERP VAN HALFGELEIDERPRODUCTEN.

20 18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam20 SPREUK ALS DE RECHTER MEDELIJDEN GAAT KOESTEREN, WORDT HET RECHT ONTWRICHT. PUBLILIUS SYRUS


Download ppt "18 September 201418 September 201418 September 2014Hogeschool Rotterdam1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: AUTEURSRECHT; NABURIGE RECHTEN; MERKENRECHT; OCTROOIRECHT;"

Verwante presentaties


Ads door Google