De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:"— Transcript van de presentatie:

1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
AUTEURSRECHT; NABURIGE RECHTEN; MERKENRECHT; OCTROOIRECHT; MODELLENRECHT; HANDELSNAAMRECHT. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

2 CORPORATE IMAGE: DE HANDELSNAAM
5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

3 KEUZE HANDELSNAAM NIET VRIJ: BEPERKINGEN HANDELSNAAMWET (1921);
REEDS IN GEBRUIK. HANDELSNAAM: DE NAAM WAARONDER EEN ONDERNEMING WORDT GEDREVEN. HANDELSMERK: ONTSTAAT RECHT DOOR DEPONEREN; MERKENRECHT. HANDELSNAAM, DOOR HET VOEREN ONTSTAAT ALS HET WARE HET RECHT OM DEZE TE VOEREN. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

4 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
DOMEINNAAM: REGISTREREN BIJ “STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND”. (SIDN) 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

5 GEBONDEN OVERDRAAGBAARHEID.
RECHT OP DE HANDELSNAAM IS GEEN ZELFSTANDIG VOOR OVERDRACHT VATBAAR RECHT. KAN ALLEEN IN COMBINATIE MET DE OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING WORDEN OVERGEDRAGEN: GEBONDEN OVERDRAAGBAARHEID. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

6 VERBODEN HANDELSNAMEN.
KERNARTIKEL VERBIEDT HET VOEREN VAN EEN HANDELSNAAM DIE ANDER REEDS RECHTMATIG VOERT, MAAR ALLEEN VOORZOVER ER VERWARRING TE DUCHTEN IS. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

7 NAAST VERWARRINGSGEVAAR (RELATIEF CRITERIUM) BESTRIJDT DE HANDELSNAAMWET MISLEIDING (ABSOLUUT CRITERIUM). DEZE GAAT OM DE GEOORLOOFDHEID VAN EEN HANDELSNAAM OP ZICHZELF BESCHOUWD. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

8 - EIGENDOM VAN DE ONDERNEMING (UITZONDERING);
MISLEIDING OVER: - EIGENDOM VAN DE ONDERNEMING (UITZONDERING); - AARD, KARAKTER, EN BETEKENIS VAN DE ONDERNEMING; (ANGLO AMERICAN BACON COMPANY) - RECHTSVORM VAN DE ONDERNEMING. DOOR DE HANDELSNAAM ALS HANDELSMERK TE DEPONEREN KAN DE BESCHERMING AANZIENLIJK WORDEN VERSTERKT. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

9 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
OCTROOI 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

10 BEPERKT TOT LANDEN WAARVOOR HET IS AANGEVRAAGD EN VERLEEND.
EEN OCTROOI IS HET EXCLUSIEVE RECHT OM EEN TECHNISCHE VINDING MAXIMAAL 20 JAAR TE EXPLOITEREN. MAAKT HET MOGELIJK RESULTATEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING WINSTGEVEND TE MAKEN ZONDER INBREUK DOOR DERDEN. KAN WEL LICENTIE GEVEN. BEPERKT TOT LANDEN WAARVOOR HET IS AANGEVRAAGD EN VERLEEND. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

11 IN TEGENSTELLING TOT HET AUTEURSRECHT MOET HET OCTROOI WORDEN AANGEVRAAGD BIJ HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM. (RIJSWIJK) NIET ZEKER DAT HET WORDT VERLEEND. ( VERZET VAN CONCURRERENDE BELANGHEBBENDEN). 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

12 AAN DE UITVINDER KOMT HET RECHT TOE OCTROOI AAN TE VRAGEN.
UITZONDERING: UITVINDINGEN DOOR WERKNEMERS IN DIENSTBETREKKING, GELDT ALLEEN VOOR DIENSTBETREKKINGEN WAARIN HET BEDENKEN VAN TECHNISCHE VERBETERINGEN TOT DE NORMALE WERKZAAMHEDEN BEHOORT. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

13 NIEUWE INDUSTRIËLE TOEPASSING
HET MOET GAAN OM EEN NIEUWE WERKWIJZE OF EEN NIEUW PRODUCT, ALS RESULTAAT VAN UITVINDERSWERKZAAMHEID, DAT TOEGEPAST KAN WORDEN IN DE INDUSTRIE EN/OF NIJVERHEID. ER MOET EEN TOEPASSING VOOR ZIJN; EEN IDEE ALLEEN IS NIET VOLDOENDE. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

14 TOEPASSING NIET NIEUW, WANNEER ER AL EEN PUBLICATIE IS.
OCTROOIBELEID AANVRAAG WORDT OPENBAAR GEMAAKT; VERLENING VAN OCTROOIRECHT WORDT GEPUBLICEERD. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

15 ALTERNATIEVEN VOOR OCTROOIAANVRAAG:
- GEHEIMHOUDING (REVERSE ENGINEERING) - VINDING NADRUKKELIJK OPENBAAR MAKEN VOORDEEL? VERLEEND OCTROOIRECHTLEVERT EEN VERSTERKING VAN DE ONDERHANDELINGSPOSITIE OP. LICENTIERECHT RUILOBJECT KRUISLICENTIE 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

16 NIEUWE ONTWIKKELINGEN
EUROPESE OCTOOIAANVRAAG MOGELIJK. NIEUWE NEDERLANDSE OCTROOIWET, DIE DE PROCEDURE VEREENVOUDIGT KLEINERE ONDERNEMINGEN, VOORONDERZOEK VERVALT. KLEIN OCTROOI (6 JAAR) BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM, NEEMT AANVRAGEN VOOR HEEL EUROPA IN BEHANDELING. BETALING VAN “TAKS”. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

17 OCTROOIRECHT: BESCHERMING VAN TECHNISCHE ASPECT
ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN DE TECHNISCHE WERKING VAN EEN PRODUCT EN DE VORMGEVING ERVAN. OCTROOIRECHT: BESCHERMING VAN TECHNISCHE ASPECT INDUSTRIËLE VORMGEVING: MODELLEN / TEKENINGEN 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

18 BENELUXWET INZAKE TEKENINGEN EN MODELLEN.
TEKENINGEN DESSIN: PATROON OF STRUCTUUR DEPONEREN BIJ BUREAU VOOR TEKENINGEN OF MODELLEN. DEPOT” BESCHERMING VOOR 3 TERMIJNEN VAN 5 JAAR 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

19 MEERVOUDIGE BESCHERMING VAN UITERLIJK.
DE VORM VAN EEN PRODUCT KAN ALS DEZE VOLDOENDE ONDERSCHEIDEND VERMOGEN HEEFT, ALS MERKRECHT WORDEN ERKEND VORMMERK. HET MOET GAAN OM EEN VOOR HET PRODUCT KARAKTERISTIEKE VORMGEVING. TOPOGRAFIERECHT: BESCHERMT HET OORSPRONKELIJKE ONTWERP VAN HALFGELEIDERPRODUCTEN. 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam

20 ALS DE RECHTER MEDELIJDEN GAAT KOESTEREN, WORDT HET RECHT ONTWRICHT.
SPREUK ALS DE RECHTER MEDELIJDEN GAAT KOESTEREN, WORDT HET RECHT ONTWRICHT. PUBLILIUS SYRUS 5 April 2017 Hogeschool Rotterdam


Download ppt "INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:"

Verwante presentaties


Ads door Google