De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmonitoring in de Oncologie Michel Wouters SONCOS-symposium 27 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmonitoring in de Oncologie Michel Wouters SONCOS-symposium 27 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmonitoring in de Oncologie Michel Wouters SONCOS-symposium 27 april 2010

2 Kwaliteitsindicatoren Perceptie Specialist

3 Perceptie Patient Kwaliteit(sindicatoren)

4 Realiteit Kwaliteitsindicatoren

5 Toekomstige ontwikkelingen in de Oncologie Aantal patienten ↑ Oudere kankerpatienten ↑ ( comorb ↑ = hoog risico ↑ ) Complexiteit van oncologische procedures ↑ (kennis explosie, multidisciplinaire processen, therapie op maat, specialisatie van specialisten) Ondersteunende infrastructuur ↑ Marktwerking (efficientie ↑ ) Toetsbaarheid en transparantie ↑

6 ‘The missing link’ NPK rapport KWF rapport IGZ rapport Behoefte aan betere kwaliteitsinformatie: niet alleen voor ‘externe verantwoording’ maar vooral óók voor ‘interne (bij)sturing en verbetering’! Richtlijnen Literatuur (Na)scholing ?praktijk? VisitatieCertificering

7 Werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg KWF Start in 2007 Leden van beroepsverenigingen betrokken bij de 2e lijns kankerzorg plus VIKC Onderzoek naar variatie in kwaliteit kankerzorg op ziekenhuisniveau : Literatuuronderzoek Onderzoek a.h.v. Nederlandse data

8 Literatuur Volume en uitkomst van zorg

9 Variatie in ‘patterns of care’ & ‘outcome’ Review van 122 artikelen ProviderOutcome HospitalSpecialistTreatmentDiagnosis Volume * Mortality*Staging* Specialisation *SpecialisationComplications*Access-times* Infrastructure*Survival* Radicality* Quality of life* Patient satisfaction*

10 Literatuur Praktijk variatie in de diagnostiek

11 Nederlandse data Variatie op ziekenhuisniveau Gegevens Nederlandse Kankerregistratie Ziekenhuis van diagnose Variation in volume, ‘practice patterns’ en uitkomst van zorg: –Groepen ziekenhuizen (academisch, opleidings, hoog- en laagvolume, radiotherapie in huis etc) –Individuele ziekenhuizen 4 verschillende tumor typen –Niet alleen laagvolume –Niet alleen chirurgische aspecten

12 Onderwerpskeuze TumorFrequentieMorbiditeit 5-j Overleving ‘Laagvolume’ tumoren -Ovarium carcinoom1100/jInterm39% -Oesofagus carcinoom1500/jHoog14% -Pancreas carcinoom1600/jHoog5% ‘Hoogvolume’ tumoren -Blaas carcinoom3600/jHoog34% -NSCLC6400/jHoog15% - Colorectaal carcinoom10000/jHoog59% - Mamma carcinoom13000/jLaag86%

13 Nederland 2001-2006 Ziekenhuisvolume van blaasresecties voor kanker Invasief blaascarcinoom: 1.300 pat / jaar Volume / jaar ZiekenhuizenPatienten % > 101336 5 – 103645 < 54420

14 Uitkomsten van blaasresecties in NL ziekenhuizen Lymfeklierdissecties percentage klierdissecties

15 Uitkomst van blaasresecties in NL ziekenhuizen Postoperatieve sterfte

16 Behandeling van stadium I & II NSCLC Resectie ratios (optimal treatment rates) longchirurgie

17 Behandeling stadium III NSCLC Combinatie therapie (optimal treatment rates)

18 Behandeling van T2-T3 (M0) rectumcarcinoom Percentage patienten met pre-operatieve radiotherapie

19 Behandeling van pN0 borstkanker patienten Percentage okselklierdissecties

20 Werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg Conclusies Aanzienlijke variatie op ziekenhuisniveau Diverse kwaliteitsaspecten (niet alleen chirurgisch) Grootste variatie tussen individuele ziekenhuizen Volume geen garantie voor goede kwaliteit van zorg Belangrijk! We missen essentiele gegevens om de mechanismen achter variatie te achterhalen ! (bijv. case-mix informatie)

21 Werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg Conclusies BELANGRIJK!We missen essentiele gegevens om de mechanismen achter variatie te achterhalen ! (bijv. case-mix informatie) -Geen valide gegevens over (variatie) in kwaliteit -Geen kwaliteitsmonitoring of feedback -Geen awareness bij oncologische professionals -Geen verbeter-initiatieven

22 Bevordering van de Kwaliteit van Kankerzorg Aanbeveling Ontwikkelen en implementatie van minimum eisen voor het verlenen van (een bepaald type) oncologische zorg: (per tumor en/of behandeling)  Infrastructuur  Volume  Specialisatie- en organisatie graad  Uitkomstregistratie (auditing & benchmarking!) Beroepsverenigingen in the lead!

23 Uitkomstregistratie Indicatoren of auditing? Kwaliteitsindicatoren Signaalfunctie (afgeleide van de werkelijkheid) Sets zelden gevalideerd (construct validity???) Geen case-mix of toevalscorrectie Afhankelijk van betrouwbare data-collectie Achteraf verzameld Weinig inzicht en handvaten voor verbetering Registratie-last ++

24 Uitkomstregistratie Indicatoren of auditing? Kwaliteitsauditing Feedbackfunctie (spiegel !) Sets sluiten aan bij wetenschap. ontwikkeling Casemix en toevalscorrectie mogelijk Afhankelijk van betrouwbare data-collectie (paralelle controle) Prospectieve (web-based) registratie Online feedback (op tijd !) Verbeter-instrument Registratie-last +++

25 Tipje van de sluier.. Auditing De essentiële rol van casemix informatie

26 Uitkomsten van colorectale chirurgie (Multivariate analyse) C-Beloop OR Mortaliteit OR Leeftijd> 70 jaar1,344,50 GeslachtVrouw0,680,80 ASA-scoreASA II1,201,49 ASA ≥ III1,874,01 ComorbiditeitCharlson I1,291,19 Charlson ≥ II1,451,94 Buik voorgeschiedenisJa1,180,92 TumorlocatieRectum1,701,00 StadiumStadium IV0,962,78 TumorcomplicatiesJa1,791,71 UrgentieAcuut1,733,08 Dutch Surgical Colorectal Audit De essentiële rol van casemix informatie

27 Case-mix verschillen Dutch Surgical Colorectal Audit Verschilt casemix ziekenhuizen?

28 Dutch Surgical Colorectal Audit De essentiële rol van casemix informatie

29 GÉÉN UITKOMSTVERGELIJKINGEN ZONDER CASE-MIX INFORMATIE ! Dutch Surgical Colorectal Audit De essentiële rol van casemix informatie Onco monitor

30 Wat dan…………………………….. is auditing feasible? randvoorwaarden in orde éénduidige (minimale) data-set duidelijke definities directe terugkoppeling administratie = registratie (inbouwen in EPDs) registratie ondersteuning nurse practicioners helpdesk controle model

31

32 Minimal data sets voor auditing NABON-model mammaregistratie Multidisciplinaire webbased registratie Iedere discipline 2-3 kwaliteitsaspecten (‘indicatoren’) plus casemix factoren Samenwerking DSCA met NKR: in-hospital vs lange termijn Streven naar totaal circa 40-50 items p.pat. Radiologie ± 8 Chirurgie ± 12 Pathologie ± 10 Radiotherapie ± 8 Med oncologie ± 8

33 Werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg Implementatie plan SONCOS

34 Bevordering van de Kwaliteit van Kankerzorg Conclusie Ontwikkelen en implementatie van minimum eisen voor het verlenen van (een bepaald type) oncologische zorg: (per tumor en/of behandeling)  Infrastructuur  Volume  Specialisatie- en organisatie graad  Uitkomstregistratie (auditing & benchmarking!) Beroepsverenigingen in the lead!

35 Bevordering van de Kwaliteit van Kankerzorg Conclusie


Download ppt "Kwaliteitsmonitoring in de Oncologie Michel Wouters SONCOS-symposium 27 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google