De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academische Zitting Séance Académique Feedback en Perspectieven Feed-back et Perspectives Academische Zitting Séance Académique Colleges van Geneesheren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academische Zitting Séance Académique Feedback en Perspectieven Feed-back et Perspectives Academische Zitting Séance Académique Colleges van Geneesheren."— Transcript van de presentatie:

1 Academische Zitting Séance Académique Feedback en Perspectieven Feed-back et Perspectives Academische Zitting Séance Académique Colleges van Geneesheren Collèges de Médecins Feedback en Perspectieven Feed-back et Perspectives 24-11-2004 College voor Oncologie Collège d’Oncologie

2 Wetgeving rond College voor Oncologie  Algemeen – KB 15-02-99: kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen  Specifiek – KB 21-03-03: zorgprogramma’s voor oncologie – MB 11-03-03: criteria erkenning beroepstitel in de oncologie – MB’n 25-02-04: aantal leden en samenstelling college voor oncologie

3 Samenstelling College: Multidisciplinair Boogaerts, MarchematologieK R Bron, Dominiquehematologie Christiaens, Marie-Rosechirurgie borst De Cuyper, Christadermatologie De Grève, Jacquesinternist-oncologieO Hb I (Vz) Galdermans, DaniellapneumologieBureau, K R Gilliard, Claudeneurochirurgie Huget, Philipperadiotherapie-oncologieO Vz, K R Kridelka, FrédéricgynecologieBureau, O Hb I, O Hb M Mansvelt, Baudouinchirurgie abdominaalO Vz, K R Mourin, Annepathologie Peeters, Marcgastro-enterologieO Hb I Piccart, Martineinternist-oncologieO Hb I Scalliet, Pierreradiotherapie-oncologieO Hb M (Vz) Van Belle, Simoninternist-oncologieVz, K R (Vz) Van Eyken, PeterpathologieK R Zlotta, AlexandreurologieO Hb I

4 Samenstelling College: Multidisciplinair  12 verschillende specialismen  3 internist-oncologen  2 orgaan-internist-oncologen  2 hematologen  2 radiotherapeut-oncologen  2 pathologen  5 chirurgische specialisten  1 dermatologe  9 nederlandstaligen, 8 franstaligen, 1/3 vrouwen  10 universitair, 7 niet-universitair  redelijke spreiding over alle provincies  ad hoc experten: Kenniscentrum, kankerregistratie, IMA  ondersteuning door geneesheer-experten FOD

5 Opdrachten voor het College voor Oncologie  Algemeen: – Uitwerking kwaliteitsindicatoren en evaluatiecriteria betreffende de medische praktijk in het kader van een zorgprogramma – Geïnformatiseerd model van registratie opstellen – Uitvoeren van audits aan zorgprogramma’s en controle van de geregistreerde gegevens

6  Algemeen: – Jaarlijks rapport, inclusief rapport gebruikte middelen, voor de werkgroep Multipartite Structuur – Beantwoorden van vragen betreffende de evaluatieprocedures – Verstrekken van feedback betreffende de verzamelde gegevens, de evaluatiecriteria en het gebruik van middelen aan de geneesheren van… de zorgprogramma’s Opdrachten voor het College voor Oncologie

7  Specifiek: – de ziekenhuizen ondersteunen in de aanmaak en de aanpassing van het multidisciplinair oncologisch handboek (dat de richtlijnen voor de vaststelling van de diagnose, de behandeling en de opvolging van oncologische aandoeningen bevat) door ondermeer een model op te stellen – de gehanteerde handboeken nationaal vergelijken Opdrachten voor het College voor Oncologie

8  Specifiek: – het nader uitwerken van een model voor de kankerregistratie – het organiseren van ziekenhuisaudits door visitatie van leden of aangeduide experten van het College en hierover een rapport op te stellen – het organiseren van thematische consensusmeetings afhankelijk van de prioritaire thema's Opdrachten voor het College voor Oncologie

9  Specifiek: – het actualiseren van de normen inzake het gebruik van anti-tumorale medicatie volgens de laatste stand van de medische wetenschap – het formuleren van aanbevelingen over de competentiecriteria waaraan de geneesheer-specialisten dienen te voldoen (om deel te kunnen uitmaken van het medisch team van een oncologische zorgprogramma) Opdrachten voor het College voor Oncologie

10  Specifiek: – het formuleren van aanbevelingen over de noodzaak tot het instellen van bijzondere beroepsbekwaamheden voor geneesheer-specialisten betrokken bij de oncologische zorgverlening – het formuleren van aanbevelingen inzake de gespecialiseerde zorgprogramma's voor oncologie en hun minimaal activiteitsniveau Opdrachten voor het College voor Oncologie

11 Overzicht activiteiten College voor Oncologie  Eerste contactvergadering: 13-05-04 – Samenstelling bureau  Eerste werkvergadering: 22-06-04 – Vastleggen prioritaire taken – Oprichten drie werkgroepen

12  Prioritaire thema’s: Kankerregistratie •Uitwerken model voor incidentie registratie - aanpassing huidig model gebeurd •Uitwerken model voor opvolging (kanker prevalentie en registratie van kwaliteitsparameters) - aanpassing model van werkgroep College voor Oncologie •Voorstellen voor versnelde registratie van curabele tumoren •Herziening tekst “Ontwerp van KB houdende de organisatie van Kankerregistratie” in samenwerking met IMA, ad hoc experten en Kenniscentrum Overzicht activiteiten College voor Oncologie

13  Prioritaire thema’s: Oncologisch handboek-Model •Samenwerkingsprotocol met Kenniscentrum gefinaliseerd •Opstellen sjabloon voor handboek - breder dan richtlijnen voor diagnose, behandeling en follow up - introductie van zorgpaden - pilootprojecten: colorectale carcinomen, testiscarcinomen Overzicht activiteiten College voor Oncologie

14  Prioritaire thema’s: Oncologisch handboek-Inhoud •In samenwerking met Kenniscentrum: - verzamelen bestaande handboeken - inbrengen gegevens in database - analyse van de gegevens en vergelijken met internationale richtlijnen, op basis van evidence-based guidelines Overzicht activiteiten College voor Oncologie

15  Prioritaire thema’s op korte termijn gepland (start ‘05) •Opvolgen van de invulling van de criteria voor erkenning van de basiszorgprogramma’s en oncologische zorgprogramma’s - samenwerking met gewesten •Adviseren Hoge Raad van Geneesheren ivm competentiecriteria in oncologie •Samenwerken met Colleges Radiotherapie en Beeldvorming ivm gebruik van PET-scan in oncologie •Oprichten en verfijnen website rond Colleges (met FOD) Overzicht activiteiten College voor Oncologie

16 Evaluatie activiteiten College voor Oncologie  Amper 5 maand activiteit: – Bureau: 3 vergaderingen – Plenair College : 3 vergaderingen – Werkgroepen: elk 2-3 plenaire vergaderingen – Additioneel reeds verschillende werkvergaderingen per werkgroep  Ambitie: – Afwerken eerste prioriteiten eind 2005 – Aanvang nieuwe thema’s in de loop van 2005


Download ppt "Academische Zitting Séance Académique Feedback en Perspectieven Feed-back et Perspectives Academische Zitting Séance Académique Colleges van Geneesheren."

Verwante presentaties


Ads door Google