De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator 23 december 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator 23 december 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator 23 december 2006

2 Missie 1.Elke elite-atleet beschikt over de maximale middelen en mogelijkheden die vereist zijn om zijn/haar doelstellingen te realiseren. 2.De middelen worden toegekend in functie van het prestatie- en ontwikkelingsniveau en van de (specifieke) vereisten zoals die uit de individuele situatie en/of de discipline blijken. 3.De A1- en A2-atleten kunnen een maximaal beroep doen op het aanbod van kennis, expertise en infrastructuur die de VAL ter beschikking stelt. Hun individuele programma’s worden integraal ondersteund. 4.Voor de overige elite-atleten biedt de VAL een aangepast pakket van trainingsfaciliteiten en van kennis en expertise aan. Bij de elite-atleten die zich op het ontwikkelingstraject naar de top bevinden, wordt een attitude van co-investering aangewakkerd.

3 De topsportpiramide A1 A2 A3 B1 C F - B2 - B3 talentontwikkeling Talentdetectie participatie & talentdetectie integrale ondersteuning een aangepast en gedifferentieerd aanbod VAL is dienstverlener VAL stuurt mee aan

4 Het aanbod van de VAL Training en wedstrijden Elitestages. Topsportervolgsysteem. Elitewerking. Synergie en samenwerking ten dienste van de elite-atleten (VAL, Atletiek Vlaanderen, Bloso, BOIC). Internationale wedstrijden. Internationale clinics. Medische en paramedische ondersteuning Federatie-artsen, kiné’s, lichaamsscreening, footscan, voeding, sportpsychologische begeleiding Wetenschappelijke ondersteuning Inspanningstesten, sprongtesten, tests “optimal load”, FAST, high speed video-analyse, Dartfish, wetenschappelijke programma’s universiteiten. Individuele programma’s Ondersteund via beurzen.

5 Trainingen en wedstrijden Elitestages Een versterkt aanbod. Verhoogd meerwaarde door kwaliteit van de omkadering Winterstage(s) Zuid-Afrika. Paasstages (Tenerife, Algarve). Hoogtestage St Moritz. Pré WK-stage Japan. Internationale wedstrijden Streven naar een versterkt aanbod. Samenwerking met Marc Corstjens.

6 Paasstages Stage Tenerife – explosieve disciplines Tenerife Noord (Puerto de la Cruz) Exclusiviteit gebruik piste – kiné’s / dokter – nationale stage periodes: 7 d – 10d – 14d – 21d Stageverantwoordelijke: Paula Vanhoovels Stage Portugal – afstandlopen & speer Monte Gordo kiné / dokter periodes: 8d – 15d – 22d Stageverantwoordelijke: Paul Thys

7 Winterstage Stellenbosch – expl. disc.dec. – jan. Hoogtestage Sankt Moritz5 -25 juli Pre-WK stage Fukuoka15-25 aug. Hoogtestage Bloemfonteinnajaar Andere stages Ondersteuning Medische begeleiding Logistieke steun

8 Medische en paramedische ondersteuning Medische ondersteuning Federatieartsen Piet Boucquillon - Marc Goethals - Dirk Van Campen Verplichte consultatie 2 x per jaar: maart – oktober Doel: informatieoverdracht – dossierbeheer Permanente bereikbaarheid Paramedische ondersteuning Samenwerking centra Leuven / Gent Kinébegeleiding Lichaamsscreening Footscan Vetmeting Voedingsanamnese Mentale begeleiding

9 Wetenschappelijke ondersteuning Inspanningstests Lactaatmetingen VO2 max tests HPC Gent Explosiviteitstests Vermogenstests FAST KUL Spurt- en hordenelite Eerste testdag 10 februari – tweede sessie na Paasstage Videoanalyse High speed video-opnames Technische disciplines

10 Financiering A1- en A2-elite (+ profatleten) Integrale ondersteuning (aanbod van de VAL + individuele programma’s). Andere elite. Gedifferentieerde financiering van ondersteunende programma’s. “Co-investering”.

11 De begroting voor topatletiek Hoe worden de middelen voor topatletiek besteed ? (exploitatiebegroting, excl. vaste kosten, zoals gebouwen en personeel) Strategisch beleid: 5,18% Beleidsplannen topatletiek, onderzoek & ontwikkeling, opleiding en bijscholing. Werking topatletiek: 85,02% Elitewerking, stages, medisch-wetenschappelijke ondersteuning. Uitvoerend beleid: 6,26% Verplaatsingen, materiaal & infrastructuur, huur accommodaties. Beleidsondersteuning: 3,55% Communicatie, public relations, IT & technology, administratieve kosten.

12 Topsportscholen Doel talentvolle atleten kwaliteitsvol begeleiden in de weg naar de elite Middel trainingen tijdens en na de lesuren kwaliteitsvolle trainers medisch-wetenschappelijke omkadering binnenlandse en buitenlandse stages Rendement 23% van de internationale elite 8% van de federale elite

13 Talentwerking en talentdetectie Talentdetectie Via clubs, provinciale talentendagen en federale talentendag Via provinciale scouters Talentwerking Provinciale opvolgingsdagen (miniemen-scholieren) Observatie, sturing en testing Federale opvolgingsdagen (cadetten-beloften) trainingstechnisch medisch-wetenschappelijk Doel Jongeren begeleiden en sturen

14 Werken aan de toekomst van VAL Topatletiek … talentdetectie – talentendagen – clubclustering – scouting – Sportkids – Atletiekfestival voor scholen – federale ontmoetingsdagen voor miniemen/cadetten – zomerstage voor cadetten/scholieren – medisch- wetenschappelijke informatie en testen – opvolging van wedstrijdresultaten – Topsportscholen – Permanente Trainingscentra – combinatie sport en studie – trainersopleiding – (…) De VAL werkt aan een betere topatletiek ! We rekenen op de inzet en op de medewerking van jullie allen !


Download ppt "Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator 23 december 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google