De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elitewerking Paula Vanhoovels topsportcoördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elitewerking Paula Vanhoovels topsportcoördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator
Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Elitewerking 2007. Paula Vanhoovels topsportcoördinator 23 december 2006

2 Missie Elke elite-atleet beschikt over de maximale middelen en mogelijkheden die vereist zijn om zijn/haar doelstellingen te realiseren. De middelen worden toegekend in functie van het prestatie- en ontwikkelingsniveau en van de (specifieke) vereisten zoals die uit de individuele situatie en/of de discipline blijken. De A1- en A2-atleten kunnen een maximaal beroep doen op het aanbod van kennis, expertise en infrastructuur die de VAL ter beschikking stelt. Hun individuele programma’s worden integraal ondersteund. Voor de overige elite-atleten biedt de VAL een aangepast pakket van trainingsfaciliteiten en van kennis en expertise aan. Bij de elite-atleten die zich op het ontwikkelingstraject naar de top bevinden, wordt een attitude van co-investering aangewakkerd. Vlaams onderzoek naat topsportklimaat in België/Vlaanderen komt niets te vroeg. Scherpe analyse en probleemstelling. Vergelijking met succesvolle landen (Canada, Noorwegen, Nederland,…) Een middelgroot bedrijf met een grote complexiteit: - Beroepskrachten, semi-professionelen en vrijwilligers. - Een breed netwerk met vele vertakkingen. - Veel externe partners (beleid & ondersteuning). (…) Gevolg: nood aan professioneel beleid. Dit is geen keuze, maar een noodzaak. Professionalisme zet zich door op alle niveaus, maar (nog) niet in het beleid. Toelichten welke weg er is afgelegd de voorbije 14 maanden + de weg die we in 2007 willen gaan.

3 participatie & talentdetectie
De topsportpiramide A1 integrale ondersteuning VAL is dienstverlener A2 A3 een aangepast en gedifferentieerd aanbod B1 VAL stuurt mee aan C F - B2 - B3 Eindterm van talentwerking = de C-norm. Sleutelrol voor de Topsportscholen. Moeten de kwaliteitsnorm zijn. Draaischijf en laboratorium voor “spin offs”. Vertakkingen naar alle regio’s en naar de clubs. Scoutingrapporten. Van elke atleet een “loopbaaninventaris”. Het belang van de brede en veelzijdige ontwikkeling met het oog op de best mogelijke oriëntatie. talentontwikkeling Talentdetectie participatie & talentdetectie

4 Training en wedstrijden
Het aanbod van de VAL Training en wedstrijden Elitestages. Topsportervolgsysteem. Elitewerking. Synergie en samenwerking ten dienste van de elite-atleten (VAL, Atletiek Vlaanderen, Bloso, BOIC). Internationale wedstrijden. Internationale clinics. Medische en paramedische ondersteuning Federatie-artsen, kiné’s, lichaamsscreening, footscan, voeding, sportpsychologische begeleiding Wetenschappelijke ondersteuning Inspanningstesten, sprongtesten, tests “optimal load”, FAST, high speed video-analyse, Dartfish, wetenschappelijke programma’s universiteiten. Individuele programma’s Ondersteund via beurzen. Een andere beleidsprioriteit 2006. De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

5 Elitestages Internationale wedstrijden
Trainingen en wedstrijden Elitestages Een versterkt aanbod. Verhoogd meerwaarde door kwaliteit van de omkadering Winterstage(s) Zuid-Afrika. Paasstages (Tenerife, Algarve). Hoogtestage St Moritz. Pré WK-stage Japan. Internationale wedstrijden Streven naar een versterkt aanbod. Samenwerking met Marc Corstjens. De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

6 Stage Tenerife – explosieve disciplines
Paasstages Stage Tenerife – explosieve disciplines Tenerife Noord (Puerto de la Cruz) Exclusiviteit gebruik piste – kiné’s / dokter – nationale stage periodes: 7 d – 10d – 14d – 21d Stageverantwoordelijke: Paula Vanhoovels Stage Portugal – afstandlopen & speer Monte Gordo kiné / dokter periodes: 8d – 15d – 22d Stageverantwoordelijke: Paul Thys De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

7 Andere stages Winterstage Stellenbosch – expl. disc. dec. – jan. Hoogtestage Sankt Moritz juli Pre-WK stage Fukuoka aug. Hoogtestage Bloemfontein najaar Ondersteuning Medische begeleiding Logistieke steun

8 Medische ondersteuning Paramedische ondersteuning
Medische en paramedische ondersteuning Medische ondersteuning Federatieartsen Piet Boucquillon - Marc Goethals - Dirk Van Campen Verplichte consultatie 2 x per jaar: maart – oktober Doel: informatieoverdracht – dossierbeheer Permanente bereikbaarheid Paramedische ondersteuning Samenwerking centra Leuven / Gent Kinébegeleiding Lichaamsscreening Footscan Vetmeting Voedingsanamnese Mentale begeleiding De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

9 Wetenschappelijke ondersteuning
Inspanningstests Lactaatmetingen VO2 max tests HPC Gent Explosiviteitstests Vermogenstests FAST KUL Spurt- en hordenelite Eerste testdag 10 februari – tweede sessie na Paasstage Videoanalyse High speed video-opnames Technische disciplines De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

10 Gedifferentieerde financiering van ondersteunende programma’s.
A1- en A2-elite (+ profatleten) Integrale ondersteuning (aanbod van de VAL + individuele programma’s). Andere elite. Gedifferentieerde financiering van ondersteunende programma’s. “Co-investering”. De oefening is niet af. Vb. gedetailleerde beslissingscriteria bij toekennen, verlengen of beëindigen van elite- en profstatuten. Dit is een proces van enkele jaren vooraleer de criteria tot volledige maturiteit komen; Vereist verdere analyse van de ideale ontwikkelingslijnen, meting van performantie, e.d.

11 Hoe worden de middelen voor topatletiek besteed ?
De begroting voor topatletiek Hoe worden de middelen voor topatletiek besteed ? (exploitatiebegroting, excl. vaste kosten, zoals gebouwen en personeel) Strategisch beleid: 5,18% Beleidsplannen topatletiek, onderzoek & ontwikkeling, opleiding en bijscholing. Werking topatletiek: 85,02% Elitewerking, stages, medisch-wetenschappelijke ondersteuning. Uitvoerend beleid: 6,26% Verplaatsingen, materiaal & infrastructuur, huur accommodaties. Beleidsondersteuning: 3,55% Communicatie, public relations, IT & technology, administratieve kosten.

12 Topsportscholen Doel Middel Rendement
talentvolle atleten kwaliteitsvol begeleiden in de weg naar de elite Middel trainingen tijdens en na de lesuren kwaliteitsvolle trainers medisch-wetenschappelijke omkadering binnenlandse en buitenlandse stages Rendement 23% van de internationale elite 8% van de federale elite

13 Talentwerking en talentdetectie Talentdetectie Talentwerking Doel
Via clubs, provinciale talentendagen en federale talentendag Via provinciale scouters Talentwerking Provinciale opvolgingsdagen (miniemen-scholieren) Observatie, sturing en testing Federale opvolgingsdagen (cadetten-beloften) trainingstechnisch medisch-wetenschappelijk Doel Jongeren begeleiden en sturen

14 De VAL werkt aan een betere topatletiek !
Werken aan de toekomst van VAL Topatletiek … talentdetectie – talentendagen – clubclustering – scouting – Sportkids – Atletiekfestival voor scholen – federale ontmoetingsdagen voor miniemen/cadetten – zomerstage voor cadetten/scholieren – medisch- wetenschappelijke informatie en testen – opvolging van wedstrijdresultaten – Topsportscholen – Permanente Trainingscentra – combinatie sport en studie – trainersopleiding – (…) De VAL werkt aan een betere topatletiek ! We rekenen op de inzet en op de medewerking van jullie allen !


Download ppt "Elitewerking Paula Vanhoovels topsportcoördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google