De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interprovinciale vergadering 13 december 2006 Door Ine Plovie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interprovinciale vergadering 13 december 2006 Door Ine Plovie"— Transcript van de presentatie:

1 Interprovinciale vergadering 13 december 2006 Door Ine Plovie
JEUGDPROJECT 2007 Interprovinciale vergadering 13 december 2006 Door Ine Plovie

2 Inhoudstafel Plaats Jeugdproject in de topsportpiramide Talent
Talentdetectie Wat is talentdetectie? Clubtesten Provinciale talentendagen Talentonwikkeling Provinciale talentwerking Federale talentwerking Talentomkadering Besluit

3 1. Topsportpiramide

4 talent topatleten b e l e i d Topsportpiramide VAL ©2006 a t l e e t
participatie werving detectie scouting a t l e e t objectieve belastbaarheid subjectieve belastbaarheid talent ontwikkeling topatleten

5 Welk talent zoeken we ? talent
Invulling topsportpiramide. Expertise. Wordt wedstrijdatletiek voldoende beoefend ? Trekken clubs de meest geschikte kinderen en jongeren aan ? Vinden we het aanwezige talent en sporen we nieuw talent op ? participatie werving detectie scouting Welk talent zoeken we ? talent Wat is een topatleet ? Hoe vorm je topatleten ? Welke selectiecriteria gebruik je ? Het businessmodel toont wat de essentie van uw activiteit is, welke de kritische succesfactoren zijn. Moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Talent staat in het middelpunt van het businessmodel “topatletiek”. De kritische succesfactoren zijn de training en de competenties van de atleet en de efficiëntie van het integraal topsportmodel (beleid) = ideaal model = aan welke voorwaarden moet de atleet ideaal voldoen ? Training = effectiviteit, efficiëntie en aanleg = de dingen goed doen, de juiste dingen doen, de trainbaarheid. Wat kan het individu aan als training ? Competenties = aanleg en leerbaarheid (in welke mate kunnen ze worden ontwikkeld ?). Objectieve en subjectieve belastbaarheid ! Schaal/scoreformulier voor subjectieve belastbaarheid: Wil Westphal ! De twee persoonsgebonden succesfactoren maken ook deel uit van het topsportmodel: ze moeten immers optimaal ontwikkeld worden ! Topsportmodel = de vereisten. Individu = de mate waarin de atleet aan die vereisten kan voldoen ( aanleg + ontwikkelingskansen ). Businessmodel is eenvoudig: de business verandert niet (innovatie) en we moeten niets verkopen (markt). Cf. monopolie. Enige doel = excellente producten afleveren. Markt = ontwerp, productie, verkoop.

6 Jeugdproject TALENTdetectie TALENTontwikkeling

7 2. TALENT

8 Wat is talent? sportief talent hebben is beschikken over een ver boven de middelmaat liggende voorbeschiktheid om sportief grote prestaties te kunnen en te willen leveren

9 Wat is TALENT? Sporttalent Aanleg Belastbaarheid Potentieel
Competentie Rendement Vaardigheden Prestatievermogen Begaafdheid DEELS KNEEDBAAR AANGEBOREN

10 Waaruit bestaat talent?
Bron: Boek sportief talent ontdekken – Johan Van Den Bosch en Christine De Cocq – uitgeverij Acco 2006

11 Bron: Boek sportief talent ontdekken – Johan Van Den Bosch en Christine De Cocq – uitgeverij Acco 2006

12 Talentniveaus Niveau 1: Weinig of geen talent
Niveau 2: Lokaal/clubtalent Niveau 3: Regionaal talent Niveau 4: Nationaal talent, hoge competitie Niveau 5: Nationaal talent, semipro Niveau 6: Internationaal talent, pro Niveau 7: Wereldtoptalent, internationale wereldtop Elk niveau heeft zijn belang binnen de atletiek

13 3. Talentdetectie

14 TALENT DETECTEREN Talentdetectie =
Het systematisch en gestructureerd opsporen van sportief talent bij jongeren

15 Geen echte full proof succesvoorspeller!
TALENTDETECTIE Geen echte full proof succesvoorspeller! ? Talent Topsport Omgeving Toewijding en motivatie Evolutie kind Begeleiding

16 Voordelen van talentdetectie
Juiste sport- en disciplinekeuze Meer atleten van hoog niveau door het gericht zoeken naar talent Tijdswinst omdat atleten vroeger ontdekt worden Efficiëntere trainings- en carriereplanning Zelfvertrouwen voor de atleet Anticiperen op tekorten - feedback Realistische benadering van het kind

17 Naar welk talent zoeken we?
Topatleten hebben een hoogst uitzonderlijk talent op het vlak van Snelheid Kracht of een combinatie hiervan Uithouding Getalenteerde jongeren moeten beschikken over algemene bewegingsvaardigheden en moeten motorisch begaafd zijn.

18 Talentdetectieniveaus: 4 stappen-model
Algemene sportieve aanleg School, ouders, jeugd- Beweging,... DOELGERICHTE WERVING Sport of disciplinegerichte aanleg Niveau 2 Clubniveau CLUBTESTEN Niveau 3 disciplinespecifieke aanleg Provinciaal niveau PROVINCIALE DETECTIE EN WERKING Niveau 4 Topsport aanleg Federaal niveau FEDERALE TALENTWERKING

19 Niveau 1: Algemene sportieve aanleg
LO-les, ouders, jeugdbeweging,... Detectie niet gestructureerd Algemene sportieve aanleg (Doelgerichte) werving Scholenveldlopen, sportdagen Atletiekinitiaties Keuze voor atletiek

20 Niveau 2: Sportspecifieke aanleg
Jeugdtrainer Heterogene groep Evaluatie (wedstrijdresultaten Clubtesten, inzet,...) Homogene groep of differentiatie « Oog van de meester » + clubtesten TALENT

21 Niveau 2: Sportspecifieke aanleg
TALENT Eerlijkheid: Kun je als trainer dit talent aan? Kun je dit talent begeleiden? Kan de club dit talent aan? Is er nood aan bijzondere begeleiding? ? Actie: Correct informeren en balans opmaken Andere trainer of club? Samenwerken? Federatie inlichten

22 Niveau 3: Disciplinespecifieke aanleg
TALENT Selectie door club Provinciale talentendagen Selectie via talentendagen + prestaties Provinciale talentwerking

23 Niveau 4: Topsportalent
Federale talentontwikkeling Prestaties Beloftenwerking Prestaties Elitewerking

24 Aandachtspunten talentdetectie
Regelmatig testen en evalueren Elk niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het talentdetectie en ontwikkelingsproces: Hand van de meester: er wordt niet altijd iets met de observaties gedaan Allereerste verantwoordelijkheid voor talentdetectie en ontwikkeling ligt bij de club

25 Talentdetectie - concreet
Wie testen we? Wat testen we? Waarom testen we? Wanneer testen we? Hoe dikwijls testen we? Wie voert de tests uit? Wat doen we met de resultaten van de tests

26 3. Talentdetectie Clubtesten

27 Clubtesten (1) Wie? Pupillen, miniemen, cadetten Wat?
Meten van basiseigenschappen Waarom? Differentiatie - oriëntering Wanneer? Bij start en/of einde seizoen Hoe vaak? Regelmatig om vooruitgang te kunnen evalueren Door wie? Clubtrainers, juryleden Resultaten Verwerking, evaluatie en feedback door clubtrainer + selectie voor provinciale talentendagen

28 Clubtesten (2) Testbatterij Eenvoudig Weinig materiaal nodig
Reproduceerbaar en vergelijkbaar binnen eigen club Evaluatiemiddel voor de club

29 Clubtesten (3) Antropometrische gegevens: gewicht, lengte
30m sprint uit staande start Staande vertesprong Hockeybalwerpen Medicinebalstoten – 2kg 6’loop Aangevuld met ervaringen eigen trainer

30 Clubtesten (4) Wat doen met de resultaten?
Evaluatie van atleten door clubtrainer Disciplineoriëntering (geen specialisatie!) Middel om te differentiëren Clubselectie voor de provinciale talentendagen

31 Provinciale talentendagen
3. Talentdetectie Provinciale talentendagen

32 Provinciale talentendagen (1)
Wie? 2e jaars pupillen, miniemen en cadetten Wat? Discipline-gerichte en/of disciplinespecifieke aanleg Waarom? Talentdetectie Wanneer? Oktober Hoe vaak? Jaarlijks Door wie? Trainer B als testleiders, juryleden en vrijwilligers Resultaten Verwerking, evaluatie en feedback door testleiders en federatie + selectie voor provinciale talentwerking

33 Provinciale talentendagen (2)
Maand oktober Zaal + outdooraccommodatie (vergelijkbaar en reproduceerbaar) Organisatie door PC aan de hand van draaiboek en observatie federale talentendag (21 februari)

34 Provinciale talentendagen (3)
Wat wordt getest? Sportspecifieke aanleg dmv tests Snelheid, kracht, explosiviteit, uithouding, coördinatie, antropometrie Vragenlijst voor ouders en atleet Motivatie, omgeving,... Scouting door testleider

35 Provinciale talentendagen (4)
15 testen 300 atleten / provincie Doorschuifsysteem 1 testleider per test (minimum trainer B of gelijkwaardig door ervaring) 1-2 testers/test 1 groepsbegeleider / groep atleten Groepsindeling volgens geslacht en leeftijd

36 Provinciale talentendagen (5)
Selectie verantwoordelijkheid van de club! Op basis van resultaten (clubtesten, wedstrijdresultaten) « Oog van de meester » Op basis van motivatie, inzet op training,... Aantal selecteerbare atleten op basis van aantal jeugdleden binnen de club. Per atleet korte verantwoording (=kostbare informatie!)

37 4. Talentontwikkeling

38 Talentontwikkeling Topatleten

39 Talentontwikkeling TALENT INDIVIDUALISEREN TOPTALENT TOPATLEET
Provinciale en Federale Talentwerking INDIVIDUALISEREN TOPTALENT Beloften- en elitewerking TOPATLEET

40 Talentontwikkeling techniek TALENT PRESTATIE 100m Snelheid Kogelstoten
Kracht Uithouding 100m Kogelstoten 10.000m

41 Provinciale talentwerking
4.Talentontwikkeling Provinciale talentwerking

42 Provinciale talentwerking (1)
Doel: Juiste technieken aanleren Observatie (scoutingsformulieren) Evaluatie en feedback Oriëntering Doelgroep: Miniemen en kadetten + scholieren met een vertraagd ontwikkelingspatroon (nieuwe starters, groeiachterstand,...) Selectie: prestaties (VAL top 20/geboortejaar) Provinciale/federale talentendag

43 Provinciale talentwerking (2)
Georganiseerd door de provinciale comités 3 trainingen voor zomerseizoen + 3 trainingen na afloop zomerseizoen Werking in disciplinegroepen: Werpen Springen Sprint/horden Afstandslopen/steeple 2 trainers per disciplinegroep

44 Federale talentwerking
Talentontwikkeling Federale talentwerking

45 Talentontwikkeling Topatleten

46 Federale talentwerking (1)
Doel: Ontwikkelen atleet Optimaliseren trainingsomstandigheden Optimaliseren omgeving Doelgroep: scholieren en junioren Selectie Prestaties (minima) Evaluatie en observatie door disciplingroep en door provinciale trainers

47 Federale talentwerking (2)
Werking te bepalen per disciplinegroep Minimum 3 disciplinedagen met kwaliteitsvol programma (MEERWAARDE) Opvolging wedstrijdprogramma en trainingsschema’s Groepsactiviteiten (deelname aan wedstrijden, stages,...) Sterke betrokkenheid en feedback naar persoonlijke trainer.

48 5. Talentomkadering

49 Talent heeft ook nood aan
Opgeleide en ervaren trainers Trainersopleidingen promoten en optimaliseren Positie van de trainer verbeteren Aantrekkelijke competities Voldoende hoog competitieniveau Voldoende participatie in alle disciplines Goede clubstructuren Atleetgerichte visie!

50 Talent heeft ook nood aan:
Mogelijkheden om alle disciplines te ontdekken Initiatietrainingen Permanente trainingsmogelijkheden in de regio voor alle disciplines Regiowerking Wegens regionale verschillen in behoeften een uitdaging voor provinciale comités

51 Initiatietrainingen Pupillen, miniemen
Startblokkeninitiatie, hordeninitiatie, hoogspringinitiatie, polsstokinitiatie, kogelinitiatie, discusinitiatie, hamerinitiatie,...

52 Regiowerking Clubclustering: weinig succes Regiowerking
Te weinig bekend Van bovenuit zonder rekening te houden met reeds bestaande initiatieven en plaatselijke behoeften Regiowerking Moet vanuit de basis komen (clubs en provincie) Inventarisatie en erkenning bestaande initiatieven Behoeftenonderzoek Ontwikkeling van nieuwe initiatieven

53 Regiowerking: WAT? Door middel van samenwerkingsverbanden tussen clubs regelmatige trainingen organiseren in de probleemdisciplines Regionaal Kosten trainer en accommodatie worden gedeeld door de medewerkende clubs Rotatiesysteem/ vaste locatie Duidelijke afspraken vooraf

54 Besluit

55 Besluit: Jeugdproject vraagt engagement op alle niveaus
Clubniveau – clubtesten en eerste selectie Provinciaal niveau – Provinciale talentendag en Provinciale talentontwikkeling Federaal niveau – Federale talentontwikkeling Coördinatie Elk niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheid


Download ppt "Interprovinciale vergadering 13 december 2006 Door Ine Plovie"

Verwante presentaties


Ads door Google