De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marcel van den Berg, directeur TSN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marcel van den Berg, directeur TSN"— Transcript van de presentatie:

1 Topsport Steunpunt Noord Talent- en topsport-vriendelijk onderwijs in Noord Nederland
Marcel van den Berg, directeur TSN Jeroen van Vliet, Sport coördinator Leisure Management donderdag 3 februari 2011

2 Topsport Steunpunt Noord (TSN)
als onafhankelijke stichting actief sinds 1993 werkgebied Groningen, Friesland, Drenthe partner binnen Olympisch Netwerk Noord Nederland (ONNN)  Samenwerkingsverband tussen Sport Friesland, Sport Drenthe, Huis voor de Sport Groningen, TSN en NOC*NSF

3 Topsport Steunpunt Noord (TSN)
binnen ONNN verantwoordelijk voor talent- / topsport- begeleiding en -ontwikkeling kerntaken TSN: 1. Begeleiding bestaande topsporters (A-/B-/HP: ca. 75) 2. Talentontwikkeling topjeugd (IT-/NT-/BT-/RJ: ca. 750) 3. Deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling, PR

4 Topsport- of talent-status
uniform door alle sportbonden, het NOC*NSF en haar regionale steunpunten in Nederland toegepast handboek met uitwerkingen per NOC*NSF topsportonderdeel (jaarlijks vastgesteld in ALV) alles i.o.m. topsportcoördinatoren nationale sportbonden akkoord met VWS, OCW en stichting LOOT: zelfde criteria

5 Talent-statussen Door NOC*NSF en sportbonden vastgesteld o.b.v. leeftijd / prestaties / programma: Internationaal Talent (IT) Nationaal Talent (NT) Belofte Talent (BT) Extra door TSN toegevoegd: Regionaal Talent (RT)

6 Talentontwikkeling Meer focus op ontwikkeling ‘echte’ talenten a.g.v.:
Nationaal Olympisch Plan 2028 Provinciale / lokale Olympische plannen Top 10 ambitie NOC*NSF grotere verantwoordelijkheid nationale sportbonden extra financiering TO vanuit VWS t/m 2012

7 TSN-faciliteitennetwerk
Maatschappelijk (o.a. Randstad, Ernst & Young, Rabobank) Onderwijs (vanaf BO t/m WO) (para-) Medisch Trainingstechnisch anders (huisvesting, vervoer, etc.)  uniforme landelijke kwaliteitscriteria

8 Onderwijs-netwerk TSN
(in)formele afspraken met (netwerken van) basisscholen 4 LOOT-scholen (Groningen, Heerenveen, Emmen) 10 partner-scholen middelbaar (VMBO-VWO) 6 partner-scholen MBO 3 partner-scholen HBO 2 partner-scholen WO

9 Afspraken onderwijs-TSN
Welke faciliteiten op school (roostering, tentamen-verplaatsingen, studieruimtes, etc.) (N.B. excl. bij LOOT: vrijstellingen, eindexamen-spreiding) Voor wie: niveau sporters (statussen NOC*NSF + TSN) Bereidheid tot uitwisseling informatie Doorverwijzen waar nodig / in belang van sporter

10 Talenten Academie Noord t.b.v. CTO Heerenveen
CTO is verzamelplaats van nationale bonds programma's in meerdere takken van sport directe aanwezigheid van accommodaties, huisvesting, medische begeleiding en onderwijs Bundeling van specifieke onderwijsbegeleiding in Talenten Academie Noord (MO/MBO/HBO/WO) Speciale afspraken met OCW en VWS over urenbelasting CTO-sporters (ca. 80)

11 Praktijk: Topsport en studie bij Stenden
Commitment met beleid NOC*NSF / TSN  Erkenning topsporters binnen de opleidingen en het aanbieden van een onderwijs & topsportregeling.

12 Wie komen in aanmerking voor een topsportregeling
Iedereen met een erkende NOC*NSF status. Deze status wordt door de betreffende bond i.s.m. met NOC*NSF verstrekt en bevestigd door het Topsport Steunpunt Noord (TSN). Sporters die voldoen aan de kwalificaties die zijn opgesteld door Stenden Hogeschool. Deze eisen zijn iets ruimer en dienen vooral ter stimulering van de talentvolle sporters.

13 Registratie als topsporter binnen Stenden  hoe het werkt
De student checkt aan de hand van de criteria of hij/zij voor een topsportstatus in aanmerking komt. De student neemt met TSN contact op voor een NOC*NSF status, voor een Stenden status met de decaan Hermien Moning. De student maakt een afspraak voor een intake met Hermien Moning, Registratie als topsporter is een jaarlijkse aangelegenheid en wordt niet automatisch verlengd.

14 Onderwijs bij de opleiding Leisure Management
Probleem gestuurd onderwijs (1e jaar) Case gestuurd onderwijs (2e en 3e jaar) Groepsomvang 12 studenten Ongeveer 12 contact-uren per week Groepsopdrachten binnen een management opleiding Onregelmatig lesrooster Periodes/modulen van 10 weken

15 Inhoud van de regeling In de eerste plaats managed de student/topsporter zijn/haar studie zelf. Eigen studiebegeleider binnen de opleiding Studiefaciliteiten, Aanpassingen in rooster Aangepaste participatieplicht Aangepaste tentamendata Genuanceerd bindend studie advies Het koppelen aan een studiemaatje binnen de te volgen opleiding Financiële vergoeding alleen bij studievertraging

16


Download ppt "Marcel van den Berg, directeur TSN"

Verwante presentaties


Ads door Google