De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsstructuur Leuven, 15 maart ‘08.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsstructuur Leuven, 15 maart ‘08."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsstructuur Leuven, 15 maart ‘08

2 PERSONEELSBEHEER BOEKHOUDING PERSRELATIES PRESTATIEBEHEER
TALENTDETECTIE EN -OPVOLGING SPORTKAMPEN ATLETIEKLEVEN PROMOTIE BEGELEIDING CLUBS PERSONEELSBEHEER ELITEBEGELEIDING BOEKHOUDING RECREATIE PERSRELATIES PRESTATIEBEHEER WEBSITE WEDSTRIJDBEHEER TOPSPORTSCHOLEN KWALITEITSZORG CLUBS OPLEIDING EN BIJSCHOLING TRAINERS EN BESTUURDERS VEZEKERINGEN De Vlaamse Atletiekliga heeft verschillende taken die van zeer uiteenlopende aard zijn: van recreatie tot topsport, van redactietaken tot opmaken van beleidsplannen, van organisatie van kampioenschappen tot prestatiebeheer. SPONSORING GEHANDICAPTEN ORGANISATIE KAMPIOENSCHAPPEN INFORMATICA STRATEGISCH BELEID

3 VLAAMSE ATLETIEKLIGA = KMO !
TALENTDETECTIE EN -OPVOLGING SPORTKAMPEN ATLETIEKLEVEN PROMOTIE BEGELEIDING CLUBS PERSONEELSBEHEER ELITEBEGELEIDING BOEKHOUDING RECREATIE VLAAMSE ATLETIEKLIGA = KMO ! PERSRELATIES PRESTATIEBEHEER WEBSITE WEDSTRIJDBEHEER TOPSPORTSCHOLEN KWALITEITSZORG CLUBS OPLEIDING EN BIJSCHOLING TRAINERS EN BESTUURDERS VEZEKERINGEN In het 30 jaar bestaan van de VAL is de federatie uitgegroeid tot een KMO met 22 personeelsleden, waarvan een deeltijdse invullingen, waarvan 6 lesgevers in de topsportscholen en 2 toptrainers. Daarnaast beheren we 25 professionele atleten. SPONSORING GEHANDICAPTEN ORGANISATIE KAMPIOENSCHAPPEN INFORMATICA STRATEGISCH BELEID

4 Vlaamse Atletiekliga (TOP) SPORT FINANCIEN COMMUNICATIE & MARKETING
De werking van de federatie omvat 4 departementen die nauw met mekaar samenwerken COMMUNICATIE & MARKETING BASISWERKING

5 Basiswerking MANAGEMENT ADMINISTRATIE

6 Management basiswerking : Willy Pennoit
Opmaken en opvolgen van de beleidsstrategie voor de basisopdrachten Uitbouwen van de begeleiding van de verenigingen en provinciale comité’s Kwaliteitszorg clubs Uitwerking kwaliteitslabel Optimalisering van de begeleiding Organisatie Vlaamse en nationale kampioenschappen

7 Administratie basiswerking
Willem Quintens – Yvette Van den Wijngaert – Carina Glassee Ledenbeheer Wedstrijdbeheer - kalenders Reglementen Jurybeheer – opvolging scheidsrechterverslagen Administratieve ondersteuning kampioenschappen VAL/KBAB Briefwisseling – dienstverlening – berichten clubs Opvolging commissies – verslagenbeheer Kadervorming en begeleiding bestuurders - VLAB

8 Website  intra- / extranet Atletiekleven Jaarboek / ranglijsten
Communicatie: Willy Pennoit Michel Jordens – Frankie De Feyter - Sabine Mommaert Website  intra- / extranet Atletiekleven Jaarboek / ranglijsten Wedstrijdkalenders Lay-out documenten Huisstijl Sponsoring Persrelaties

9 Financiën : Magda Decrick Adelheid Vandevoorde – Tamara Ryde
Boekhouding Budget: opmaak en controle Personeelsbeheer Verzekeringen Financiële opvolging projecten Sportkampen Stages Topsportscholen Talentopvolging (occas. medew.) Jury Kampioenschappen Atletenfonds Aankoopadministratie Inventarisatie Financiële opvolging sponsoringcontracten

10 Sport PRIORITEITENBELEID TOPSPORT RECREATIESPORT GEHANDICAPTEN
START TO RUN GEHANDICAPTEN ELITE BELOFTEN TALENTOPVOLGING federaal provinciaal Twee grote luiken in de sport: topsport en recreatiesport TALENTDETECTIE PROMOTIONELE ACTIVITEITEN KADERVORMING – bijscholingen - VTS

11 Sport PRIORITEITENBELEID TOPSPORT RECREATIESPORT GEHANDICAPTEN
START TO RUN RUN FOR LIFE GEHANDICAPTEN ELITE BELOFTEN TALENTOPVOLGING federaal provinciaal In de topsport zijn de taken horizontaal en vertikaal ingevuld. Horizontaal met enerzijds de elitewerking en de beloftenbegeleiding en anderzijds de talentdetectie en –opvolging Vertikaal met de werking in disciplinegroepen TALENTDETECTIE PROMOTIONELE ACTIVITEITEN KADERVORMING – bijscholingen - VTS

12 horizontale structuur
Topsport horizontale structuur Strategisch adviseur : Ivo Hendrix Werking: Tille Scheerlinck – Paula Vanhoovels – Ine Plovie Elite - beloften Jeugd Medische en wetenschappelijke omkadering Opvolging internationale wedstrijden Internationale kampioenschappen: selectie en voorbereiding Opvolging elitestages Doping Topsportscholen: beheer, opvolging en werking Financieel Beheer Uitwerking beleidsdossiers Infosessies Dienstverlening atleten/trainers Talentdetectie Provinciaal Federaal Talentontwikkeling Beheer scoutingsfiches/gegevensdata HORIZONTALE STRUCTUUR De topsportdirectie bestaat uit de directeur sport, Christophe Delecluse, de strategisch adviseur, Ivo Hendrix, en de drie personeelsleden. Tille staat vooral in voor de contacten met de atleten en trainers en de opvolging en aansturing van de begeleiding van de eliteatleten. Zij is de topsportvertegenwoordiger bij Bloso, BOIC en kabinet, ze maakt in overleg met Ivo Hendrix de beleidsplannen op en werkt de dossiers uit voor de verschillende projecten. Paula staat in voor de opvolging van de medisch-wetenschappelijke begeleiding, de opvolging van de financiële ondersteuning van de eliteatleten, de organisatie van de stages en federale activiteiten, de algemene administratie en dienstverlening topsport.

13 SPORTDIRECTEUR AFSTANDLOPEN SPORTDIRECTEUR EXPLOSIEVE DISCIPLINES
Topsport VERTIKALE STRUCTUUR SPORTDIRECTEUR AFSTANDLOPEN SPORTDIRECTEUR EXPLOSIEVE DISCIPLINES Ondersteuning omkadering atleet-trainer Opvolging/bijsturing trainingsplanningen Medisch-wetenschappelijke aansturing Bespreking testanalyses Combinatie topsport-studie / topsport-werk Samenwerking medisch-wetenschappelijke centra Begeleiding stages/internationale wedstrijden/kampioenschappen Uitwerking/opvolging specifieke talentopvolging en talentdetectie In de vertikale structuur wordt de topsport onderverdeeld in twee subgroepen: de explosieve disciplines en het afstandlopen.

14 Recreatiesport : Ine Plovie
Carina Glassee Opvolging Start to Run opmaak en opvolging beleidsplan recreatie begeleiding clubs mbt. recreatieve werking ontwikkeling en organisatie nieuwe initiatieven samenwerking partners opvolging sponsorovereenkomsten Start to Run vorming jogbegeleiders ism. VAT/VTS opvolging deelnemers jogsessies

15 Prioriteitenbeleid – gehandicaptensport Carina Glassee
Promotie : Ine Plovie Carina Glassee Activiteiten ism. derden Eigen activiteiten Sportkampen Vlaamse loopweek Jeugddag Kangoeroeprijs Throwertrophy Meerkampcriterium Jongerentrofee Flanders wegcircuit Vlaamse veldloopweek Atletiekfestival Zomertour Olympicnic Prioriteitenbeleid – gehandicaptensport Carina Glassee

16 Inschrijvingen/selectie kampioenschappen Opvolging medische werking
Administratie sport Nicole Poels Inschrijvingen/selectie kampioenschappen Opvolging medische werking Kadervorming en begeleiding – VAT/VTS Administratieve ondersteuning topsport en recreatiesport

17 Ondersteuning KBAB : Willy Pennoit
Opvolging en organisatie nationale kampioenschappen op Vlaams grondgebied Inschrijving/opvolging internationale kampioenschappen Organisatie Gouden Spike Sponsoring Boekhouding Externe contacten


Download ppt "Personeelsstructuur Leuven, 15 maart ‘08."

Verwante presentaties


Ads door Google