De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering 11-01-2013 Structuur. Wettelijke Verplichtingen vzw Voorzitter Werner Keersmaekers Ondervoorzitter Danny De Coster Secretaris Tom Straetman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering 11-01-2013 Structuur. Wettelijke Verplichtingen vzw Voorzitter Werner Keersmaekers Ondervoorzitter Danny De Coster Secretaris Tom Straetman."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering 11-01-2013 Structuur

2 Wettelijke Verplichtingen vzw Voorzitter Werner Keersmaekers Ondervoorzitter Danny De Coster Secretaris Tom Straetman Penningmeester Wim De Coster Optioneel bestuurder (max 11) Rene Weckx Volgens de statuten: minstens 4 en maximum 15 bestuurders Functies • Voorzitter • Ondervoorzitter • Secretaris • Penningmeester Deze raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur aan.

3 Wettelijke Verplichtingen KBVB Drie houders blauwe kaart • Werner Keersmaekers • Danny De Coster • Tom Straetman Eén verplichte functie: Gerechtigd Correspondent Tom Straetman

4 Huidig dagelijks bestuur • Werner Keersmaekers – Voorzitter – Financiën – Sponsoring • Danny De Coster – Ondervoorzitter – Kantine – Evenementen • Tom Straetman – GC/Secretaris – Algemene administratie – Evenemente – Kledij • Wim De Coster – Samenwerking Jeugd – Paastornooi • Dirk Palstermans – Sportief

5 Dagelijks bestuur Functies / Taken • Voorzitter • Secretaris (Administratie) • Financiën • Kantine • Sport • Jeugd • Sponsoring • Niet-sportieve activiteiten • Sportmateriaal • Infrastructuur

6 Ideale structuur dagelijks bestuur Voorzitter Ondervoorzitter Sportief JeugdSport Sportmateriaal & Kledij Ondervoorzitter Extra Sportief AdministratieKantine Extrasportieve activiteiten Sponsoring & PR FinanciënInfrastructuur Mogelijkheid tot oprichten tijdelijke werkgroepen zoals voor Paastornooi, renovaties etc…

7 Werkgroep Jeugd Verantwoordelijke JeugdJeugdcoördinatorJeugdsecretaris • Aanstellen jeugdtrainers • Ondersteunen en opvolgen trainers • Organiseren trainingen • Opvolgen jeugdspelers isw met trainers • Aanstellen en opvolgen afgevaardigden • Aansluiting jeugdspelers • Wedstrijdadministratie • Speelkalenders • Kleedkamerverdeling • Wedstrijdbladen • Interactie dagelijks bestuur • Recrutering • Interactie, opvolging en organisatie samenwerking

8 Werkgroep Sport • Scouting – Intern, eigen jeugd – Extern • Transfers • Aanwerven technische staf • Evaluatie trainerstaf en spelersgroep

9 Werkgroep Sportkledij & Matriaal • Aanschaf kledij • Zorgen dat kledij aanwezig is wanneer nodig • Inventaris bijhouden • Contact wasserij • Aanschaf en beheer trainingsmateriaal • Aanschaf en beheer wedstrijd en trainingsballen • Beheer sleutels allerhande

10 Werkgroep Administratie • Algemene Administratie KBVB – Wedstrijdformulieren – Ongevalformulieren – Transfers – Aansluitingen – Afschrijvingen – Trainerslijsten –... • Ledenadminstratie – Ledenlijsten – Lidgelden – Contactenbeheer • Verslag vergadering • Archief documenten • Verzekeringen buiten KBVB • Opmaken facturen • Algemene Administratie • Correspondentie

11 Werkgroep Kantine • Contacteren vrijwilligers • Opstellen werkschema’s • Beheer beschikbaarheid kantine • Bestellen bij leveranciers • Prijszetting • Stockopname • Onderhoud kantine

12 Werkgroep Extrasportieve activiteiten • Wat? – Eetfestijnen – Feesten – Deelname aan braderijen, kerstmarkten... –... • Vaststellen kalender ES activiteiten • Algemene organisatie ES activiteiten – Recruteren vrijwilligers – Opstellen werkschema’s – Communicatie (flyers, posters, facebook, mailings...) ism WG PR. – Evaluatie activiteiten

13 Werkgroep Sponsoring & PR • Sponsoring – Bepalen prijzen sponsoring – Bepalen aard aangeboden sponsoring – Zoeken sponsors – Contact sponsors • Contact met Pers • Contact met gemeente • Contact met andere verenigingen (Chiro, VHVH, scholen...) • Website & sociale medie (facebook,...) • Externe communicatie (kalenders, activiteiten)

14 Werkgroep Financiën • Beheer van de inkomende en uitgaande financiën – Opvolgen en betalen facturen leveranciers – Verzamelen en storten inkomende gelden (tap, inkom, activiteiten) – Opvolgen uitgaande facturen • In samenspraak met andere werkgroepen opstellen begroting • Controle begroting • Boekhouding • BTW & Belastingsaangifte • Aangifte verdiensten spelers en trainers ism Sociaal Secretariaat • Rapportering aan dagelijks bestuur • Verdere administratie ivm financiën (neerleggen begroting bij gemeente,...)

15 Werkgroep Infrastructuur • Onderhoud speelvelden • Onderhoud kleedkamers • Onderhoud domein • Speelklaar maken van speelvelden – Gras maaien – Gras zaaien – Veld belijnen – Veld egaal maken – Veld bemesten –... • Herstelling infrastructuur • Aankoop onderhoudsmaterialen

16 Algemene taken dagelijks bestuur • Samenroepen vergadering • Communicatie van genomen beslissingen • Evaluatie en bijsturing van de algemene werking vd club en de werkgroepen. • Beslissingen van zaken voorgesteld door werkgroepen of van zaken die boven de bevoegdheid van de werkgroepen gaat • Afspraken maken van de autonome bevoegdheden van de werkgroepen.

17 Samenstelling Dagelijks Bestuur • Voorzitter • Penningmeester (werkgroep financiën) • Gerechtigd correspondent (werkgroep administratie) • Verantwoordelijken overige werkgroepen

18 Toekomst Verbroedering Hofstade • Wat is er nodig om de club voort te zetten – Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen in het bestuur – Mensen die zich op regelmatige basis willen inzetten voor de club • Toekomstperspectief – Is er nog een draagvlak: recrutering spelers, verderzetting A-ploeg met eigen spelers? – Infrastructuur: door de financieel minder gunstige positie in de voorbije jaren is de infrastructuur verouderd. Hier zijn inspanningen nodig, zal hiervoor de nodige financiële ruimte zijn?

19 Toekomst Verbroedering Hofstade • Wat is er nodig voor een fusie? – Een degelijke fusiepartner. – Medewerkers die mee in de fusie willen stappen – Medewerkers die bepaalde taken uitvoeren op onze terreinen: • Tappen • Onderhoud infrastructuur • Onderhoud velden

20 Toekomst Verbroedering Hofstade • Wat is er nodig om de club te beëindigen? – Overleg met de gemeente over infrastructuur/velden – Vereffening vzw – Schrappen club bij de KBVB


Download ppt "Infovergadering 11-01-2013 Structuur. Wettelijke Verplichtingen vzw Voorzitter Werner Keersmaekers Ondervoorzitter Danny De Coster Secretaris Tom Straetman."

Verwante presentaties


Ads door Google