De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topsportcel VAL Beleidsvisie VAL Topatletiek. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topsportcel VAL Beleidsvisie VAL Topatletiek. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Topsportcel VAL Beleidsvisie VAL Topatletiek. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006

2 Integraal topsportbeleid Beleidsdomeinen Werving & participatie. Talentdetectie en talentontwikkeling. Elitebeleid en elitewerking. Beleidsinstrumenten Topsport en topatletiek worden aan een ekonomische logica onderworpen. “Topsportindustrie”. Een professioneel beleidsplan. Professionele structuren.

3 Beleidsstructuur VAL topatletiek ©2006 missiewaarden topsportpiramide beleidsplanonderzoek beleidsinformatie processenwaardeketen topsportcoördinator topsportcel Mission statement realiseren. Verantwoord beslissingen nemen. Optimale kwaliteit in de besluitvorming en in de werking.

4 Doelstellingen VAL-topatletiek 1.De VAL geeft al het aanwezige talent in alle disciplines van de atletiek maximale kansen op ontwikkeling en ontplooiing. 2.De VAL schept voorwaarden en reikt middelen aan om al onze elite-atleten een maximaal prestatieniveau te laten bereiken. 3.De elite-atleten van de VAL stellen zich tot doel om zoveel mogelijk titels, medailles en finaleplaatsen bij Europese en Wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen te behalen. “Mission statement” van het topsportbeleid

5 Waarden De atleet staat centraal. The sky is the limit. Vele disciplines, één team. Respect en fairplay.

6 a t l e e t talent b e l e i d topatleten Topsportpiramide VAL ©2006 ontwikkeling objectieve belastbaarheid subjectieve belastbaarheid participatie werving detectie scouting

7 Wordt wedstrijdatletiek voldoende beoefend ? Trekken clubs de meest geschikte kinderen en jongeren aan ? Vinden we het aanwezige talent en sporen we nieuw talent op ? Invulling topsportpiramide. Expertise. participatie werving detectie scouting Welk talent zoeken we ? talent Wat is een topatleet ? Hoe vorm je topatleten ? Welke selectiecriteria gebruik je ?

8 Beleidsplan VAL Topatletiek 2005-2012 Masterplan 2006-2012 architectuur outline road map participatie/werving detectie/scouting Vlaams sportbeleid Beleidsplan 2009-2012 integraal topsportbeleid Beleidsplan 2008 jul 05nov 05dec 05 tijdsbalk mei 06nov 06nov 07 Masterplan 2006-2008 research development selectiecriteria elitewerking doelstellingen Beleidsplan 2006 topsportpiramide (generiek) ontwikkelingslijn (generiek) bedrijfsprocessen beleidsinformatie topsportcel Beleidsplan 2006-2008 topsportpiramide (abcd disciplines) ontwikkelingslijn (validering) integraal beleid talentontwikkeling & topatletiek Beleidsplan 2007 beleidsinformatie concept MIS

9 Beleidsplan 2006-2008. Value chain. ©2005 topsportcel disciplinecoördinatie beleidsinformatie bedrijfsprocessen bonus piramide beleid werving detectie scouting talent ontwikkeling topatleet

10 Onderzoek en beleidsinformatie Onderzoek Age Target Meeting en Global Target Meeting. Bottom up onderzoek EAA 2005. Prestatievermogen WK 2006 en WKi 2006. Toetsen A-normen VAL aan EAA ranglijst 2005 en top 8 OS 2004. Vergelijkende performantie VAL – EAA – IAAF. Prestatiedichtheid & mondialisering. (…) Beleidsinformatie Rapportering VAL-elite 2006. Simulatie VAL-elite 2007. Individuele ontwikkelingslijnen van VAL-elite. Vergelijkende performantie-analyses.

11 Topsportcel VAL Selectiebeleid VAL-elite. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006

12 Van topsportpiramide tot beleidsplan 2005 - 2006 Topatletiek. Selectiebeleid & elitewerking. 2005 - 2006

13 Het integraal model topatletiek ©2001 Een integrale benadering. De trainer als coach en manager. Periodisering van de training. Loopbaankeuzes. Medisch-wetenschappelijke “industrie”.

14 Selectiebeleid VAL-elite (1) De elite-atleten van de VAL stellen zich tot doel om zoveel mogelijk titels, medailles en finaleplaatsen bij Europese en Wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen te behalen. Onderzoeken Het prestatieprofiel en het ontwikkelingsprofiel van internationaal succesvolle atleten (instroomleeftijden, doorgroeitrajecten, prestatievermogen,…) Topatleten Aan welke normen en aan welk profiel moet een topatleet voldoen om die missie te realiseren ? Internationale Beloften Aan welke normen en aan welk profiel moet een beloftevolle jongere voldoen om door te groeien tot topatleet ? Selectienormen De normen voor de VAL-elite zijn gebaseerd op deze missie en op de resultaten van uitgebreid en betrouwbaar marktonderzoek.

15 Selectiebeleid VAL-elite (2) Is een sleutelproces in de topsportpiramide. Vertaalt de missie. Bepaalt de ontwikkelingslijnen. Het selectiebeleid beoordelen in zijn totaliteit, complexiteit en samenhang. Het selectiebeleid is onderworpen aan objectivering en kwaliteitsbewaking.

16 Totaliteit De selectienormen zijn universeel. De lat ligt voor iedereen gelijk. Toegang tot de elite is mogelijk via het behalen van een prestatieniveau of door bewijs te leveren van prestatievermogen. Er is een hiërarchie tussen categorieën binnen de VAL-elite. De selectienormen bakenen gunstige en minder gunstige ontwikkelingstrajecten af.

17 Complexiteit De processen die voorafgaan aan het realiseren van de missie, zijn complex. De complexiteit wordt beheerst door alle processen te formaliseren. Naast selectienormen zijn selectietermijnen een cruciale factor. De toegang tot de VAL-elite is gekoppeld aan voorwaarden. Omgaan met conjuncturen en met prestatiedichtheid in de internationale topatletiek. Beslissingen steunen op uitgebreide beleidsinformatie en doorlopen een kwaliteitscontrole.

18 Samenhang Het statuut van VAL-elite is een hefboom voor het realiseren van de missie en geen doel op zich. De elitewerking is bepalend voor de slaagkans om de missie te realiseren. De elitewerking wordt aangestuurd door het integraal topsportmodel van VAL topatletiek. Profstatuten en elitestages zijn de belangrijkste instrumenten voor een succesvolle elitewerking. De elite-atleet gaat een verbintenis aan met VAL topatletiek. (gunstige ontwikkelingslijn & maximaal prestatievermogen)

19 Correcte selectienormen ? Een “trade off” ! De slaagkans om de missie te realiseren versus het risico om atleten uit te sluiten die de missie kunnen realiseren. A1 A2 A3 B1 & C B2 A3 U26 elitenorm

20 vertraagd traject A3B2 springplank Verantwoording van elitenormen Atleten op een gunstig traject: C – B1 – A3* - A2/A1. Atleten met (voldoende) slaagkansen : B2 – A3. Atleten met te hoge kansen op mislukking : onder de rode lijn. A1 & A2B1 & C voorkeurtrajectmissie A3

21 Selectiebeleid. “Good practice”. Marktonderzoek, selectienormen, elitewerking, rapportering en beleidsinformatie verfijnen, zodat de zone van de onzekerheid versmalt. A1 & A2 & B1 & C NEEN JA A3 & B2

22 Selectiebeleid VAL-elite NIET Waarderen/motiveren van de atleten in een federatie. (Zoveel mogelijk) atleten belonen. Gebaseerd op persoonlijke indrukken. (Moeilijke) beslissingen uit de weg gaan. WEL Hefboom voor het realiseren van de missie. Investeren in atleten. Gebaseerd op betrouwbare ontwikkelingslijnen. Op verantwoorde wijze (moeilijke) beslissingen nemen.

23 Selectienormen VAL-elite. Krachtlijnen. De A3-elite is geen vangnet, maar een springplank. Potentieel voor de A1/A2-elite is de norm. De toegang tot de A3-elite is altijd voorwaardelijk. A3-atleten moeten hun potentieel bewijzen. Vervroegde instroom van de beste Internationale Beloften naar de A-elite. Perspectief vrijwaren voor atleten met een vertraagd ontwikkelingstraject. Afstemmen van selectietermijnen op de missie via beslissingsbomen. De elitenormen zijn correct voor atleten met talent, ambitie en potentieel om de missie te realiseren. Gefundeerd op onderzoek en op expertise. Instrumenten voor kwaliteitsbewaking.

24 2007 vs. 2006. Beter in lijn met de missie. Voortschrijdend gemiddelde voor normen A-elite. Toelatingsvoorwaarden voor de A3-elite. Validering van en beter inzicht in de ontwikkelingslijn. Leeftijdsnorm U26 voor toegang tot de A3-elite. Schrappen van U25 en A temp. Geen besluiteloosheid ! Opwaardering B1-elite. Aanpassingen aan de selectienormen voor de C-elite. Methodiek van evaluatie voor halve fond & fond. Selectienormen voor indoor (60m & 60H) en voor aflossingen (4 x 100m & 4 x 400m). Selectietermijnen en beslissingsbomen.

25 Elitewerking U25 Federale atleten Topsportschool A C A2 A1 A3 B1 B2 Topsportwerking U18 high potential Participatie Federatie- en clubwerking PROFSTATUTENPROFSTATUTEN Detectie - Scouting Responsabiliseren Verplichten Sturen Sturen Stimuleren Stimuleren Adviseren Werven B U20/U23 Beleid topatletiek 2006

26 Werking Topsportschool & Talentontwikkeling A1 A2 C Participatie Detectie - Scouting Individualiseren Optimaliseren Responsabiliseren Perfectioneren Verplichten Sturen Ondersteunen Omkaderen Ondersteunen Orienteren Adviseren Stimuleren Sensibiliseren Werven B1 Beleid topatletiek 2007 Omkaderen Begeleiden Ontwikkelen Verplichten Opvolgen Ondersteunen A3 U26 U18 B2 U23 U20 Voorkeurtraject Vertraagde ontwikkeling U20

27 Categorieën van VAL-elite

28 Prestatieniveau

29 Prestatievermogen

30 86,04 91,08 93,63 96,15 97,12 98,96 100 C U18 B U20 B U23 A3 U26 A3A2A1 89,74 92,08 Selectienormen VAL-elite (generiek) voorkeurtraject vertraagd traject zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1

31 Vertraagd traject. 96,15 97,12 98,96 100 C U18 B1/B2 U20 B1/B2 U23 A3 U26 A3A2A1 Ontwikkelingstrajecten Voorkeurtraject. 86,04 91,08 93,63 89,74 92,08 zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1

32 Internationale Beloften Het voorkeurtraject verloopt via het behalen van de C- en B1-normen. De B2-normen bakenen het vertraagde ontwikkelingstraject af. Uiterlijk op de leeftijd van U26 moet de A3- norm behaald zijn voor het handhaven in de VAL-elite. Vertraagd traject. Voorkeurtraject. zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1

33 De A3-elite Toegang tot de A3-elite is altijd voorwaardelijk voor atleten die ouder zijn dan U23. De leeftijdsgrens voor het behalen van de A3* norm ligt op U26. Vertraagd traject. Voorkeurtraject. zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1

34 Individuele ontwikkelingslijn Overzicht van de ontwikkelingslijn, het prestatieniveau, het prestatievermogen, ATM en GTM.

35 97,13 98,11 99,33 100 17 19 Krijn Van Koolwijk (sample) 91,37 95,21 90,54 93,95 18202122232425 U20 U23U26 voorkeurtraject vertraagd traject zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1 norm behaald norm niet behaald norm overtroffen leeftijdsvork

36 De A3-elite. Voorwaarden. Beoordelen en scoren van Prestatieniveau. Regelmaat. Leeftijd & ontwikkelingslijn. Competenties. Training. Omgeving. Norm Potentieel om het niveau A1/A2 te behalen en om de missie van het topsportbeleid te realiseren. Is de investering verantwoord ?

37 De toewijzing van elitestatuten Toewijzen van een elitecategorie. Vaststellen van selectietermijnen. Beslissingsbomen Formaliseren (alle) cases. Beleidsinformatie Waarborg voor de kwaliteit van beslissingen. Verantwoording, objectivering en transparantie.

38 scenario 3

39 Beoordelen, beslissen, verantwoorden Structureren van kennis en expertise. Formaliseren van beslissingsprocessen. Strategisch surplus (lange termijn). Beleidsinformatie Intelligent marktonderzoek en dataverwerking + (Geformaliseerde)expertise topatletiek Selectiebeleid Hoe het doorgroeipotentieel van een atleet beoordelen ? Hoe het prestatievermogen beoordelen ? Hoe het prestatieniveau beoordelen ? Hoe een ontwikkelingslijn beoordelen ? Hoe competenties beoordelen ?

40 Scoretabel prestatievermogen (1) Toepassing Een score toekennen aan relevante prestaties op internationale kampioenschappen. Vergelijkende performantie-analyse prestatieniveau vs. prestatievermogen.

41 Scoretabel prestatievermogen (2) Toepassing Punten toekennen aan relevante prestaties op internationale kampioenschappen. Loopbaan-evaluatie. Vergelijkende performantie-analyse VAL-elite.

42 Evaluatie van ontwikkelingslijnen Alle relevante parameters. Gedetailleerd en vergelijkend. Methodiek van evaluatie door Topsportcel te consolideren.

43 Evaluatie van plaats op ranglijsten Universele ranking van de atleet. Bepalen van parameters i.f.v. de missie (strategische doelstellingen). Houdt rekening met het absolute en relatieve prestatieniveau en met de actuele prestatiedichtheid in de discipline.

44 Evaluatie ranglijst 2006

45 Competentiescores. Scoren is geen doel. Meten om te evalueren. Competenties ontwikkelen en verbeteren. Observeerbare gedragsindicatoren.

46 Topsportcel VAL Elitewerking & ondersteuning. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006

47 Prioriteiten A-elite (2005) Differentiëren volgens niveau (A1-A2-A3). Aanscherpen van het prestatiebewustzijn. De A3-elite is een springplank naar het A1 en A2 niveau en geen doel op zich. De klemtoon ligt niet op het behalen van selectienormen, maar wel op het prestatievermogen op internationale competities en tornooien. De performantie van de A-elite wordt afgemeten aan de behaalde resultaten.

48 Prioriteiten B-elite (2005) Kostbaar kapitaal voor de toekomst. Intensieve begeleiding en ondersteuning. Beleid van stabiliteit, continuïteit en insluiting. Aanmoedigen en bevorderen van prestatievermogen op internationale tornooien (B1-elite). Differentiëring van selectienormen naar categorie en niet naar leeftijd.

49 Prioriteiten C-elite (2005) Focus op “high potentials”. Atleten met hoge slaagkansen om tot de B-elite door te stoten. Screenen en ontwikkelen van relevante parameters vanaf de leeftijdscategorie U18. Selectienormen die talent en/of goede training sinvulling en trainingsorganisatie weerspiegelen. Geschiktheid en bereidheid om te investeren in topatletiek.

50 Generieke ontwikkelingslijn 12 15 17 22 +22 werven oriënteren ontwikkelen perfectioneren optimaliseren sensibiliseren stimuleren begeleiden omkaderen ondersteunen individualiseren t e s t e n m e t e n a l g e m e e n s p e c i f i e k

51 C A3 A2 A1 B1 C A3 A2 A1 Ondersteuning (diagram) getalenteerde jongeren A1 A2 B1 A3 R B2 federale atleten EYOF ABCD BOIC VALBloso

52 Ondersteuning. Klemtonen. BOIC Atleten met potentieel voor OS top 16. Bloso Atleten op het voorkeurtraject. Topsportcel VAL A-, B- en C-elite. R-atleten. Federale atleten. Talentwerking (cad/schol). De Topsportcel is eigenaar van het integrale topsportbeleid en van de integrale elitewerking ! De meest betrouwbare partner. ABCD Inkleuring op opportuniteiten.

53 Ondersteuning. Het beleidsplan 2006-2007. Procesmatig In proces bij de Topsportcel (oktober 2006). Gelinkt aan selectiekalenders en aan selectietermijnen. Adequate begrotingstechnieken. Inhoudelijk Gelinkt aan de missie ! Hiërarchie van elitecategorieën. Gelinkt aan de topsportpiramide (disciplinespecifiek). Geobjectiveerd, verantwoord, transparant.

54 C B1B2 R A1 Profstatuten (diagram) getalenteerde jongeren A2 A3 Atletiek Vlaanderen Bloso

55 Profstatuten. Klemtonen. Bloso Atleten op het voorkeurtraject. “Responsabiliseren”. Atletiek Vlaanderen Focus op Internationale Beloften. Bevinden zich in een cruciale ontwikkelingsfase. “Talentontwikkeling”. Omkaderen, sturen, verplichten, begeleiden. Een intensief proces en een boeiende uitdaging ! Aangestuurd door het integraal topsportmodel. Autonomie en respect voor de eigenheid. Partnership met de Topsportcel en met Bloso.

56 Ambitie VAL Topatletiek Performantie Verbeteren van zijn positie in de topatletiek op Europees en op wereldvlak. Bevorderen van de doorgroei naar het prestatieniveau A1/A2. Verhogen van het prestatievermogen op EK, WK en OS. Werking Een professioneel beleid en professionele structuren. Kwaliteitsverhoging in de talentontwikkeling en in de elitewerking. Innovatie, technologie, kennis en wetenschap in harmonie met de traditie en de expertise die in de Vlaamse topatletiek aanwezig is. Perspectief 2006, het jaar van de trendbreuk. Realisme en hard werken. Een duurzaam beleid, gesteund op topexpertise. Efficiënt partnership met de Vlaamse Gemeenschap, Bloso, BOIC en Atletiek Vlaanderen.


Download ppt "Topsportcel VAL Beleidsvisie VAL Topatletiek. Raad van Bestuur VAL - 28 augustus 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google