De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Strategisch beleid & beleidsplan 2007. Ivo Hendrix adviseur strategisch topsportbeleid 23 december 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Strategisch beleid & beleidsplan 2007. Ivo Hendrix adviseur strategisch topsportbeleid 23 december 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Strategisch beleid & beleidsplan 2007. Ivo Hendrix adviseur strategisch topsportbeleid 23 december 2006

2 Strategisch beleid. Waarom ? Een internationale competitieve omgeving Hoge prestatie-eisen en toenemende concurrentie. “The global sporting arms race”. Complexiteit van topsport & topatletiek neemt toe (trainings- en begeleidingsvereisten, organisatorische vereisten). “Professionalisme”. Topatletiek is een “beroepsactiviteit” Een beroep en geen hobby. ± 30 tewerkgestelden. Topsportcoördinator + stafmedewerkers + docenten Topsportscholen.Toptrainers & topatleten. Tientallen semi-professionelen en vrijwilligers. Een middelgroot “bedrijf”. Nood aan professioneel management ! Strategisch beleid is de hoeksteen van professioneel management. VAL topatletiek: gestart oktober 2005 ! Een belangrijke weg is al afgelegd.

3 Strategische beleidsvisie VAL topatletiek ©2006 missiewaarden topsportpiramide beleidsplanonderzoek beleidsinformatie processenwaardeketen topsportcoördinator topsportcel Mission statement realiseren. Verantwoord beslissingen nemen. Optimale kwaliteit in de besluitvorming en in de werking.

4 Doelstellingen VAL-topatletiek 1.De VAL geeft al het aanwezige talent in alle disciplines van de atletiek maximale kansen op ontwikkeling en ontplooiing. 2.De VAL schept voorwaarden en reikt middelen aan om al onze elite-atleten een maximaal prestatieniveau te laten bereiken. 3.De elite-atleten van de VAL stellen zich tot doel om zoveel mogelijk titels, medailles en finaleplaatsen (top 8) bij Europese en Wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen te behalen. “Mission statement” van het topsportbeleid

5 Waarden. 1.De atleet staat centraal. De elitewerking staat ten dienste van de atleet. Alle beslissingen worden genomen in het belang van de atleet. 2.The sky is the limit. Ambitie, overtuiging, wilskracht, inzet en motivatie zijn de sleutels tot succes. We streven allen het hoogst mogelijke doel na. 3.Vele disciplines, één team. Iedereen komt op voor mekaar, bij succes en bij tegenslag. Alle atletiekdisciplines en disciplinegroepen zijn gelijkwaardig. Teamspirit en samenwerking staan voorop. We zijn positief ingesteld. 4.Respect en fairplay. Respect voor de tegenstanders. Respect voor de jury, de federatie, de werkgever en de sponsors. Gezond en medisch verantwoord sporten.

6 a t l e e t talent b e l e i d topatleten Topsportpiramide VAL ©2006 ontwikkeling objectieve belastbaarheid subjectieve belastbaarheid participatie werving detectie scouting

7 Beleidsplan VAL Topatletiek 2005-2012 Masterplan 2006-2012 architectuur outline road map participatie/werving detectie/scouting Vlaams sportbeleid Beleidsplan 2009-2012 integraal topsportbeleid Beleidsplan 2008 jul 05nov 05dec 05 tijdsbalk mei 06nov 06nov 07 Masterplan 2006-2008 research development selectiecriteria elitewerking doelstellingen Beleidsplan 2006 topsportpiramide (generiek) ontwikkelingslijn (generiek) bedrijfsprocessen beleidsinformatie topsportcel Beleidsplan 2006-2008 topsportpiramide (abcd disciplines) ontwikkelingslijn (validering) integraal beleid talentontwikkeling & topatletiek Beleidsplan 2007 beleidsinformatie concept MIS

8 Beleidsplan 2006. De Internationale Elite van de VAL. De ideale ontwikkelingslijn Prestatienormen die op de leeftijden U18, U20, U23 en U26 een voldoende hoge slaagkans bieden op doorgroei naar het niveau A1/A2. Gebaseerd op uitgebreide gegevensanalyse uit de internationale topatletiek. Beschrijft de top van de topsportpiramide. Beleidsprioriteit 2006. A3 A2 A1 B1 C IAAF top 16 IAAF top 24 IAAF top 40 EAA top 16U20 & U23 U18

9 Beleidsinformatie opbouwen Informatie die nodig is om op verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Voorbeeld: toekennen van een elitestatuut, toekennen van een profstatuut. Registreren, meten, scores toekennen. Individuele loopbaan van elke elite-atleet in kaart gebracht. Definiëren van “relevante prestaties”. Scoretabel van relevante prestaties. Waarderingsscores voor kampioenschappen. Toetsen van prestaties aan ontwikkelingslijnen. Vergelijken en rangschikken van prestaties. Opstellen van een universele seizoensranking. Evaluatie en prognose van het (globale) prestatieniveau en prestatievermogen.

10 Individuele ontwikkelingslijn Overzicht van de ontwikkelingslijn, het prestatieniveau, het prestatievermogen, ATM en GTM.

11 97,13 98,11 99,33 100 17 19 Krijn Van Koolwijk 3000 SC (sample) 91,37 95,21 90,54 93,95 18202122232425 U20 U23U26 voorkeurtraject vertraagd traject zone elitenorm B1-B2 zone elitenorm A3 * zone elitenorm A3 zone elitenorm A2 zone elitenorm A1 norm behaald norm niet behaald norm overtroffen leeftijdsvork

12 Scoretabel Internationale kampioenschappen

13 Evaluatiemodel (ontwikkelingslijnen en prestatievermogen)

14 Evaluatiemodel (prestatieniveau en prestatievermogen)

15 Evaluatiemodel (tornooien en prestatiejaren)

16 Strategisch beleid. Doelstellingen. Er is één topsportbeleid Voor alle elite-atleten en voor alle profatleten. Het topsportbeleid is geobjectiveerd De topsportpiramide wordt op basis van onderzoek en expertise opgebouwd. Registreren en meten. Objectief beoordelen. Het topsportbeleid is verantwoord Elke beslissing wordt verantwoord vanuit de missie en de topsportpiramide. Het topsportbeleid is transparant Alle actoren van VAL topatletiek hebben inzage in het topsportbeleid. (de informatie, de onderzoeksgegevens, de verantwoording van beslissingen, …) De communicatie wordt versterkt (e-zine, website VAL, Atletiekleven, dag van de VAL-elite, …). Return on investment (ROI)

17 Beleidsplan 2007. 1. Elitewerking De elite-atleet wordt optimaal ondersteund, in functie van de vereisten en van het ontwikkelingsniveau. (topexpertise & werkingsmiddelen). 2. Managementplan De bestuurskracht van de VAL wordt versterkt (strategie, topsport, uitvoerend beleid, beleidsondersteuning). 3. Talentontwikkeling Scouten van talent. Selecteren van jeugdelite. Bepalen van leerlijnen. Ontwikkelen van vaardigheden. Behalen van eindtermen (selectienorm C-elite).

18 Elitewerking Topsportervolgsysteem “Digitale agenda”. Kwaliteitsnormen Het niveau van training en begeleiding moet beantwoorden aan voorgeschreven vereisten. Meerwaarde realiseren. Rendement Registreren en meten. Kosten en baten. Behalen van doelstellingen. Prototype: halve fond & fond. Veel talent en potentieel. (Te) weinig doorgroei naar de absolute top. Een sterke traditie. Kennis en topexpertise beschikbaar.

19 Managementplan strategisch beleid beleid topatletiek beleids- ondersteuning werking topatletiek uitvoerend beleid 1.missie & waarden 2.topsportpiramide 3.integraal topsportmodel 4.beleidsplan elitewerking talentwerking werving & detectie profiling HR uitvoerende instanties, beleids- ondersteuning, dienstverlening financiën, juridische cel, sales marketing, administratie, IT & technology, communicatie en PR, R&D, M.I.S. directie topsport administratief directeur topsportceltechnische staf

20 Talentwerking A1 A2 A3 B1 C Topsportscholen Federale talentontwikkeling Regionale talentontwikkeling Talentdetectie Participatie clubs interdisciplinair jeugdelite scouting van vaardigheden

21 masterplan talentwerking Beleidsplan 2009 nov 06maa 07nov 07 tijdsbalk nov 08 research development Beleidsplan 2008 topsportmodel (detail) integraal topsportbeleid afsluiting Olympiade visienota 2012 - 2016 synergieën Vlaams sportbeleid Beleidsplan 2009-2012 topsportpiramide talentwerking + modeldisciplines Beleidsplan 2007 beleidsinformatie economische en industriële business analyse Beleidsplan topatletiek 2007 - 2012 managementplan elitewerking halve fond & fond MIS, data mining, profiling masterplan talentdetectiebeleidsintegratie

22 Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Einde. 2. Selectiebeleid & elitenormen. 3. Elitewerking. 23 december 2006


Download ppt "Vlaamse Atletiekliga Dag van de VAL-elite. Strategisch beleid & beleidsplan 2007. Ivo Hendrix adviseur strategisch topsportbeleid 23 december 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google