De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld aan je voeten ! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in “a global world”

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld aan je voeten ! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in “a global world”"— Transcript van de presentatie:

1 De wereld aan je voeten ! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in “a global world”

2 Achtergrond

3 Situering  Visie: – Vlaanderen moet investeren in brede talentontwikkeling, in vernieuwd en creatief ondernemerschap,… – Nood aan gestructureerde initiatieven die jongeren enthousiast maken voor wetenschappen, technologie en ondernemen in “a global world”  Missie: – Instroom van jongeren voor wetenschappelijke of technologische opleiding verhogen en internationaal ondernemerschap bij jongeren stimuleren 3

4 Partners VIA KVIV VIK Karel Uyttendaele bvba Klascement 4

5 Dit project wordt ondersteund binnen Vlaanderen In Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. www.dewereldaanjevoeten.be Achtergrond Uit recent onderzoek door KVIV en ESF bleek: Te weinig rolmodellen Verkeerde/beperkte beeldvorming Beperkte kennis over het ingenieursberoep Uitwerking van dit project steunt op 3 pijlers: Aanreiken van jonge en enthousiaste rolmodellen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers, ingenieurs en ondernemers met verschillende profielen Objectieve informatie over opleiding en beroep 5

6 4 Deelprojecten  Seminarie  Bedrijfscontact  Webquest  Studiekeuze 6

7 Seminarie 7  Karel Uyttendaele  30 jaar internationale ervaring bij HP  10 jaar het gezicht van ICT bij Agoria  Ervaring in leiden van debatten rond mondialisering  Titel : De paradoxen van de mondialisering  Aanpak  Stellingen zoals “ De mondialisering veroordeelt ons niet tot een hard sociaal model zoals in de VS”  Aansluitend debat

8 Bedrijfscontact  Vrouwelijke en mannelijke rolmodellen aanreiken aan leerlingen en leerkrachten van jonge, enthousiaste wetenschappers, ingenieurs, technische geschoolde bachelors of ondernemers  Nadruk op de loopbaan en het beroep van de medewerker  Contacten tussen scholen en het bedrijfsleven bevorderen 8

9 Webquest 9 Een webquest is een onderzoeksopdracht op het internet, die verwerkt wordt in groep. Aangesproken vaardigheden: Initiatief nemen Samenwerken Informatie vergaren Gegevens verwerken Plannen Strategieën bedenken

10 Studiekeuze 10 horizon- verruiming beslissings- strategieën zelfconcept- verheldering ° KS LS SO HO levenslang leren/leven

11 Studiekeuze 11 1. Exploratie : Inventarisering competenties 2. Introspectie : Welke eigenschappen en talenten bezit ik? 3. Koppeling van inventaris competenties aan eigen eigenschappen. 4.Nadenken over persoonlijke toekomst 5.Zoeken naar gepaste opleiding

12 Gender specifieke aandacht 10/07/2014 12  Meisjes kiezen vaak voor wetenschap / techniek uit interesse voor de maatschappelijke realisaties en minder uit pure interesse in de technologie an sich. Die interesse kan echter even goed tot een passende loopbaan leiden binnen onderzoek, wetenschap en techniek.  Video filmpje CERA Awards  Op 30 jaar tijd is praktisch voor alle universitaire studies het percentage vrouwen gestegen naar ongeveer 50%. Daardoor is het totaal aantal universitairen gestegen, wat goed is voor onze steeds complexere samenleving. Enkel voor de studies van burgerlijk ingenieur is het percentage vrouwen op ongeveer 15% gestabiliseerd wat maakt dat er procentueel veel minder ingenieurs afstuderen terwijl ook daaraan een grote maatschappelijke behoefte is. Voor de industrieel ingenieurs kan eenzelfde analyse gemaakt worden.  Uit analyses blijkt dat bij 40% van de vrouwelijke ingenieursstudenten de vader ook ingenieur is. Rolmodellen zijn belangrijk! 12

13 4 deelprojecten vormen samen 1 traject  Scholen kunnen kiezen tussen één of meerdere deelprojecten  Voor de seminaries wordt er gestreefd naar groepen van ongeveer 40 leerlingen per sessie.  De Vlaamse regering geeft een financiële tegemoetkoming aan die scholen die in 1 schooljaar het volledige project uitvoeren met minimaal 15 leerlingen. Voor elk onderdeel kan apart beslist worden om er meer leerlingen bij te betrekken. 13

14 Lange termijn doelstellingen  Initiëren van duurzame contacten tussen scholen en bedrijven  Opstarten van nieuwe initiatieven om technologie en ingenieurswetenschappen verder te promoten  Leerkrachten een beter beeld geven over de bedrijfswereld waarin veel van hun leerlingen later zullen functioneren. 14


Download ppt "De wereld aan je voeten ! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in “a global world”"

Verwante presentaties


Ads door Google