De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma van deze avond 12 december 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma van deze avond 12 december 2006"— Transcript van de presentatie:

1 Programma van deze avond 12 december 2006
19.45 uur Koffie en thee staan klaar 20.00 uur Opening 20.10 uur Algemene inleiding over E2A 20.30 uur Pauze 20.50 uur - Presentatie bovenbouw VMBO (lokaal 5) - Presentatie bovenbouw VMBO en Havo/Vwo (aula) 21.20 uur Algemene vragenronde 21.25 uur Afsluiting in lokaal of aula

2 Stel gerust uw vragen

3 Het ‘einde-tweedejaars-advies’
Waarom een ‘einde-tweedejaars-advies’ Structuur onderbouw Samenstelling van het advies Waarde van het advies Persoonskenmerken Juiste determinatie Juiste keuze sector + overzicht onderwijsstelsel in Nederland

4 Waarom ‘einde-tweedejaars-advies’
Goed moment om terug én vooruit te kijken. Onderbouw wordt afgesloten voor VMBO. Sommige leerlingen worden voorbereid op stap naar geschikt vervolgonderwijs. Onderbouw HAVO/VWO loopt nog een jaar door. Overstap HAVO/VWO 2 naar TL 3 komt veel voor.

5 Structuur onderbouw

6 Samenstelling van het advies
Advies basisschool Indruk van de docenten: niet alleen de cijfers, maar ook de inzet en andere persoonsgebonden factoren Uitslag van de NIO-test: - taalkundig inzicht - rekenkundig inzicht - ruimtelijk inzicht

7 Waarde van het advies Hulpmiddel voor ouders en kind.
Meestal klopt het wel. Er zijn factoren die moeilijk te voorspellen zijn

8 Persoonskenmerken Wat wil uw kind zelf? Wat kan uw kind?
Hoe reageert uw kind op tegenslag? Wanneer voelt uw kind zich happy?

9 Juiste determinatie Zorg dat uw kind in de juiste stroom zit.
Overstappen kan eigenlijk niet meer. Er zijn meer wegen die naar hetzelfde doel leiden.

10 Juiste keuze voor sector
School Vak PSO voor B en K-leerlingen - Keuzetesten voor VMBO en HAVO/VWO - Info over Open dagen Ouders - Denk mee met uw kind - Bezoek (samen) de open dagen

11 Keuzetesten VMBO Beroepenwijzer: interessetest voor VMBO
Leerwegwijzer: sectorkeuze VMBO Voorbeeld interessetest

12 Keuzetesten HAVO/VWO Studiewijzer: interessetest voor HAVO/VWO
Profielwijzer: profielkeuze HAVO/VWO Keuze voorjaar klas 3 Voorbeeld profielkeuze

13 Gebeurtenissen op een rij
8 januari : Afname NIO 1 februari 2007 : Docentenvergadering E2A Week 6 : Uitslag mee 13 februari 2007 : Contactavond E2A (uw kind is van harte welkom) April : Aanmelding nieuwe school Mei/juni : Overleg met decaan/mentor over de gekozen sector en samen stelling van het vakkenpakket. Vragen???

14 Er zijn meer wegen die naar Rome leiden…

15 Programma van deze avond 12 december 2006
19.45 uur Koffie en thee staan klaar 20.00 uur Opening 20.10 uur Algemene inleiding door J. de Jong over E2A 20.30 uur Pauze 20.50 uur - Presentatie bovenbouw VMBO BK door P.H. Holsappel (lokaal 5) - Presentatie bovenbouw VMBO GT en Havo/Vwo (aula) 21.20 uur Algemene vragenronde 21.25 uur Afsluiting in lokaal of aula

16 Voorlichting bovenbouw VMBO GT
Gomarus College Leeuwarden Voorlichting bovenbouw VMBO GT

17 Leerwegen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) Gemengde leerweg (GL) Theoretische leerweg (TL)

18 Driedeling in leerwegen
Een gemeenschappelijk deel (een groot deel van het programma en voor iedereen verplicht) Een sector deel (vakken die specifiek horen bij gekozen sector) Een keuze deel (hier kan de leerling zelf kiezen) Gemeenschappelijk deel: Ne, Eng, CKV, Ma, Gd en Lo

19 Een sectordeel

20 BL en KL Eerste twee jaar in Leeuwarden
Derde en vierde jaar in Groningen of … Keuze voor een sector Meer praktisch gericht (minimaal 12 uur) Doorstroom naar MBO is goed

21 GL en TL Vier jaar in Leeuwarden GL (Zorg & Welzijn) en TL
Ook keuze voor een sector Doorstroom naar MBO vergelijkbaar met KL en BL Doorstroom van TL naar Havo mogelijk, onder voorwaarden (Wiskunde en 2e MVT verplicht)

22 TL,GL of KL? Meer of minder praktisch
Algemene vakken verschillen niet veel in niveau TL alleen algemeen theoretische vakken (doorstroom Havo mogelijk) GL algemeen theoretisch vak minder KL heeft nog vier theoretische vakken

23 Doorstroom MBO MBO kort (niveau 1 en 2) MBO lang (niveau 3 en 4)
drempelloos, soms VMBO-BL vaak BL-opleiding (werken en leren) vaak minimumleeftijd van 16 jaar MBO lang (niveau 3 en 4) VMBO TL/GL/KL/(BL) vaak aanvullende eisen aan pakket (bijv wi, na, sk etc.) vaak intake-gesprek soms leeftijdeisen, test op talent, lichamelijke keuring

24 Doorstroom VMBO naar MBO

25 Hulp decaan bij maken keuze...

26 Nieuw examenprogramma
Examen begint in leerjaar 3 Voortschrijdend gemiddelde: alle cijfers gehaald in leerjaar 3 mee naar leerjaar 4 Drie perioden in leerjaar 3 Examendossier Stage in leerjaar 3 (verplicht en sectorgebonden)

27 Schoolexamen en CSE Drie vakken moeten voldoende zijn: CKV, Lo en sectorwerkstuk (anders geen CSE) Vak maatschappijleer telt mee voor eindcijfer (dus 7 vakken) Regels versoepeld: een vier en de rest zessen of twee vijven en de rest zessen mag Schoolexamen per vak vastgelegd in PTA

28 PTA Programma voor Toetsing en Afsluiting
Praktische opdrachten (cijfer) Handelingsopdrachten (voldoende / onvoldoende) Schriftelijke toetsen (cijfer) Mondelinge toetsen (cijfer)

29

30 Overgang naar 4-Havo VMBO TL (6 of liefst 7 examenvakken)
Wiskunde + Fa of Du in pakket 6,5 gemiddeld positieve adviezen van docenten pakket aansluiten bij profiel Bij profiel Natuur & Techniek Na1 verplicht Bij profiel Natuur & Gezondheid Na1 of Bio verplicht

31 Voorlichting bovenbouw HV
Gomarus College Groningen Voorlichting bovenbouw HV

32 Tweede fase / studiehuis
Doel: leerlingen kunnen zelfstandig studeren docenten: minder doceren, meer begeleiding school = leer- en werkplaats voor docenten en leerlingen Kern: zelfstandigheid en vaardigheid

33 Driedeling tweede fase
Een gemeenschappelijk deel: bijna de helft van het programma en voor iedereen verplicht Een profieldeel: vakken die specifiek horen bij gekozen profiel Een vrij deel: hier kan de leerling zelf kiezen

34 Het profieldeel Cultuur en maatschappij (talen, gs, te, mu, ak, ec, wiA) Economie en maatschappij (ec, wiA of B, ak, gs) Natuur en gezondheid (bi, sk, na, wiB) Natuur en techniek (na 1,2, sk, wiB 1,2)

35 Havo of Vwo? Advies mede afhankelijk cijfers
DAT test (Differentiële AanlegTest) als hulpmiddel. Wens ouders en kind zeer belangrijk Verschil in PTA tot uitdrukking in studielast Doorstroom Havo naar HBO Doorstroom Vwo naar HBO en/of WO DAT test meet de aanleg op 8 verschillende gebieden. Deze zijn weer samen te vatten in twee clusters: de verbale aanleg en de exacte aanleg.

36 Veranderingen voor uw kind
Overstap kleine naar grote school Manier van leren verandert - zelfstandigheid - vaardigheden (samenwerken, informatie verzamelen, etc.) - plannen mbv studiewijzer - “leren leren” In klas 3 Havo keuze voor profiel

37 Voorbereiding op overstap
Werken met studiewijzer Veel samenwerken Minder instructie (leraar vertelt, leerling luistert), veel begeleiding Vakgroep overleg moet zorgen voor soepele overgang

38 PTA Havo/Vwo

39 Overstap Havo 3 naar TL3 Volgens de wet mogelijk
In de praktijk lastige overgang (i.v.m. PTA) Eventuele overgang zo snel mogelijk Dubbele kosten boekenpakket voor ouders

40 Onder ‘Actueel’ kunt u deze presentatie vinden
op

41


Download ppt "Programma van deze avond 12 december 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google