De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-9-2014 Beschouwing informatiebeheer Ruud Cino Ministerie VROM Leefomgevingskwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-9-2014 Beschouwing informatiebeheer Ruud Cino Ministerie VROM Leefomgevingskwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Beschouwing informatiebeheer Ruud Cino Ministerie VROM Leefomgevingskwaliteit

2 Overzicht presentatie Terugblik Resultaten tot nu toe Toekomst

3 Terugblik Aanleiding Zicht op omvang en voortgang saneringsoperatie Aarhus/richtlijn Inspire Landsdekkend Beeld en monitoring => LIB In opdracht van decentrale overheden Zorg voor draagvlak Samenwerking overheden, kennisorganisaties en leveranciers Sturing vanuit opdrachtgevers

4 Terugblik Aanleiding Zicht op bodemkwaliteit t.b.v. bodembeheer Inbedding bodembeleid in bredere maatschappelijke context Bodemkwaliteitskaarten, meta informatie => BIELLS In opdracht van VROM t.b.v. decentrale overheden Zorg voor draagvlak Samenwerking bronhouders, beheerders en gebruikers Sturing vanuit opdrachtgever(s)

5 Resultaten LIB Data bodemsanering zijn ontsloten Veel gebruik van ontsloten data Goed landsdekkend beeld dat voortdurend wordt geactualiseerd Goede voortgangsrapportage Uitstekende samenwerking met kennisinstituten en leveranciers Goede aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen (e-overheid) Visie op toekomst informatiebeheer decentrale overheden

6 Resultaten BIELLS Goed overzicht relevante databestanden/bronhouders Goed overzicht organisatie beheer geoinformatie Uitstekende ondersteuning maken Bodemkwaliteitskaarten Relevante databestanden voor gebruiker ontsloten Meta informatie ontwikkeld Goede aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen (één loket) Visie op toekomst landelijk informatiebeheer

7 Toekomst informatiebeheer Van twee projecten naar één informatiebeheer Informatiebeheer onderbrengen bij structurele organisaties Aansturing vanuit stuurgroep Bodemconvenant Bij VROM komt een informatiemanager Informatiemanager wordt verantwoordelijk voor functionaliteit BIELLS portal en volgen landelijke en EU ontwikkelingen Meer focus op meerwaarde vanuit het bodembeleidsveld (rol provincies en gemeenten) Voortzetting aantal werkgroepen (spoedlocaties, jaarverslag) Instelling gebrikersgroepen Coordinerende en ondersteunende rol voor Bodem+


Download ppt "17-9-2014 Beschouwing informatiebeheer Ruud Cino Ministerie VROM Leefomgevingskwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google