De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwarte schapen tellen. 2 Melden van verzuim en uitval door MBO-instellingen Regionale informatiebijeenkomsten Najaar 2009 Frank Koster

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwarte schapen tellen. 2 Melden van verzuim en uitval door MBO-instellingen Regionale informatiebijeenkomsten Najaar 2009 Frank Koster"— Transcript van de presentatie:

1 Zwarte schapen tellen

2 2 Melden van verzuim en uitval door MBO-instellingen Regionale informatiebijeenkomsten Najaar 2009 Frank Koster f.n.g.koster@minocw.nl

3 3 Doelstelling OCW: Terugdringing voortijdig schoolverlaten: 10%/jaar Beleid OCW: Sluitende aanpak VSV in de regio bij registratie en begeleiding Uitgewerkt in de Leerplichtwet 1969 en WEB

4 4 Beleid OCW: Regionale afspraken tussen Leerplicht, RMC-functie en scholen in de benadering / bejegening van spijbelaars en hun ouders Elementen sluitende ketenaanpak: Registratie verzuim Melden verzuim Aanspreken en begeleiding of hulp aan spijbelaars Spijbelaars terug naar school

5 5 In de MBO-instelling, school is aan zet Registratie van aan- en afwezigheid Melden via IB-groep aan Leerplicht/RMC Eigen Trajectbureau/ZAT/Servicecentrum werkt samen met Leerplicht /RMC bij begeleiding Communicatie over streefcijfers en resultaten

6 6 In de Regio - RMC is aan zet Contact over meldingen met de spijbelaars, onderwijs- instellingen, hulpverlening en in laatste instantie met OM Overleg en afspraken over wie doet wat bij een sluitende ketenaanpak Voortgangsoverleg en samenwerking met Traject-bureau, ZAT of Servicecentrum van instellingen Periodieke rapportage over aantallen meldingen en resultaten aanpak in relatie tot streefcijfers en convenant

7 7 Wetgeving m.b.t. melden van verzuim Tot 18 jaar: Verzuim moet onverwijld gemeld worden na 16 uur ongeoorloofd verzuim in vier weken 18-23 jarigen: Verzuim moet onverwijld gemeld worden na een maand ongeoorloofde afwezigheid Melding via IB-groep aan woongemeente >> Leerplicht of RMC

8 8 Wetgeving m.b.t. melden van verzuim Leerplicht /RMC begeleidt in samenspraak met ROC en andere instellingen (hulpverlening, CWI, justitie e.a.) spijbelaars (en ouders!) in hun gang terug naar school of naar werk+school Bij blijvende afwezigheid /onwil volgen justitiële stappen

9 9 Wetgeving m.b.t. melden van verzuim /SF Vaststelling na vijf weken van ongeoorloofde afwezigheid van een deelnemer Melding van deze vaststelling aan deelnemer met vraag naar reden Melding na acht weken aan IB-groep (i.v.m. consequentie voor SF) dat deelnemer vijf weken zonder geldige reden afwezig is geweest of uitgeschreven is.

10 10 Nieuw beleid OCW OCW maakt het doen van meldingen eenvoudiger (digitaal loket) OCW maakt wetgeving eenvoudiger en harmoniseert termijnen Voor overzicht: zie uitgedeeld papier

11 11 Conclusie Tel en meld uw zwarte schapen En begeleid ze!


Download ppt "Zwarte schapen tellen. 2 Melden van verzuim en uitval door MBO-instellingen Regionale informatiebijeenkomsten Najaar 2009 Frank Koster"

Verwante presentaties


Ads door Google