De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vmbo - havo/vwo januari/februari 2012 Regionale netwerken taal en rekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vmbo - havo/vwo januari/februari 2012 Regionale netwerken taal en rekenen."— Transcript van de presentatie:

1 vmbo - havo/vwo januari/februari 2012 Regionale netwerken taal en rekenen

2 Bestuursakkoord vo OCW – VO-raad Afspraken vormen concrete uitwerkingen van: - Actieplan Beter Presteren - Actieplan Leraar 2020 Ondersteuning van scholen door VO-raad: - implementatieplan voor scholen - handreiking uiterlijk op 1-3-2012 Meer info op www.voraad.nlwww.voraad.nl

3 Actieplan Beter Presteren Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Opbrengstgericht werken: ‘Doel is dat in 2015 minstens de helft van de scholen voor vo opbrengstgericht werkt. In 2018 moet dat percentage gestegen zijn naar 90%. Nu doet circa 20% dat’

4 Actieplan vo: Beter Presteren Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Ambitieuze leercultuur: ‘Ik streef ernaar dat het percentage leerlingen dat in meer vakken examen doet dan minimaal voorgeschreven is, stijgt’

5 Regeling Prestatiebox vo Staatscourant van 5 en 6 januari 2012 2012: bedrag van € 110,26 per leerling (en € 66,= per leerling in bovenbouw vwo) Deels bestemd voor ‘Basis op orde’ dus óók voor de kernvakken taal en rekenen Scholen hebben vrijheid om te bepalen aan welke doelen zij hoeveel geld willen besteden

6 Pilots rekentoets Cito Maart 2012: alleen examenkandidaten! Terugkoppeling voor zomervakantie 2013!!! Extra herkansing lln. voorexamenjaar

7 Rekentoets 3S Rekentoetswijzercommissie 3S gestart Voor leerlingen vwo Jan van de Craats, voorzitter Invoering?

8 Protocol ERWD voor het vo Concept is gereed Nu raadplegingstraject experts (..) “Sterk gericht op handelingsplan voor zwakke rekenaars?” In lijn met Protocol ERWD voor het po OCW moet eindproduct goedkeuren Daarna… definitieve versie rond de zomervakantie

9 Taal en rekenen in de andere vakken ‘Taalbewust vakonderwijs’: SLO, APS, CPS, KPC Groep en Steunpunt ‘Rekenbewust vakonderwijs’: SLO, APS, CPS, KPC Groep en Steunpunt ‘Taal in de andere vakken’: voor en door docenten: Platform VVVO

10 Rekenen in de andere vakken Expertmeeting, 15 februari Amersfoort: Opgeven voor 1 februari: vo-onderbouw@slo.nl

11 Project SLO rekenen vmbo bb Projectplan ‘rekenen’ voor bb-leerlingen met lwoo: basiskennis Doorlopende leerlijnen eind basisonderwijs – eind vmbo Basismodules ontwikkeld (2012): didactiek Eind 2012: conferentie Peiling: beleidsondersteuning vmbo bb

12 Brief VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, SPV 21 november 2011 Voor bb-leerlingen: geen selectieve rekentoets Diagnostische toets Veel meer gezakten 2012 Vooral in 2016!

13 Rekenprestaties Cito: rekenprestaties leerlingen groep 5 zijn enigszins verbeterd taal – en rekenniveau (Citotoets, groep 8): heel lichte stijging

14 Rekenprestaties Scholieren in groep 5 van het basisonderwijs zijn iets beter geworden in rekenen en wiskunde 2010 t.o.v. 2003), ondanks het gegeven dat leraren minder tijd hebben besteed aan reken- en wiskundeonderwijs. Hoger: vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde Lager: basisvaardigheden (Bron: Peilingsonderzoek Cito, 2010)


Download ppt "Vmbo - havo/vwo januari/februari 2012 Regionale netwerken taal en rekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google