De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de gevangenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de gevangenis"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de gevangenis
Boerakker 31 maart 2010

2 Kerkdienst in de gevangenis

3  Hij zat daar

4 Ik ging naast hem zitten en vroeg:
‘hoe is het met je?’

5 ‘Wat ik gedaan heb is erger dan moord’, zei hij
Een zware last

6 En toen kwam zijn kreet

7 ‘Ik heb Jezus nodig’

8 Jezus Onze Redder Onze Verlosser

9 gevangeniswerk terecht?
Hoe kwam ik in het gevangeniswerk terecht?

10 Door de ontdekking wie ik ben
een gevallen mens

11 Ik heb Jezus nodig

12 Door te ontdekken wie ik ben

13 Kind van God Gered door Jezus

14 Ik ben Een parel in Gods Hand

15 Dat mag ik ook aan hen vertellen
Elk mens is een schepsel van God Belangrijk voor Hem

16 Raakt het ons of mensen verloren gaan of gered worden?

17 Jezus kwam voor verloren mensen

18 Jezus en de overspelige vrouw

19 Jezus en de misdadiger aan het Kruis
Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn

20 Leer door Gods ogen naar mensen kijken
De Samaritaanse vrouw

21 Door Gods grote genade  God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden

22 Wij hebben Jezus nodig

23 RELIGIE De mens moet het zelf doen

24 Wat God ons in de bijbel leert
RELATIE Wat God ons in de bijbel leert

25 Herstel mijn eerste liefde
LIED Herstel mijn eerste liefde

26 Vraag 1: Religie of Relatie?
Ik ontvang Gods genade vanwege: mijn geestelijke prestaties mijn deugdzaamheid mijn zelfdiscipline

27 Vraag 2: Religie of Relatie?
Mijn identiteit en zelfwaarde zijn gebaseerd op: hoe hard ik werk en hoe goed ik leef ik kijk neer op mensen die minder presteren of minder deugdzaam leven dan ik. Ik voel me beter dan anderen. 

28 Vraag 3: Religie of Relatie
In moeilijke tijden weet ik dat Jezus de straf voor mijn zonden op zich nam. Het kan zijn dat God deze moeilijkheden toelaat om mij te trainen. Maar niet om mij te straffen Als het gaat om mijn behoud weet ik mij geborgen in zijn Vaderlijke liefde.

29 Vraag 4: Religie of Relatie
In Christus ben ik zondig en geaccepteerd. Ik ben zo slecht daarom stierf Hij voor mijn zonden. Ik ben zo geliefd dat Hij dat graag voor mij deed. Dat besef maakt me nederig en zeker.

30 Vraag 5: Religie of Relatie
Ik wil naar God luisteren omdat ik Hem dankbaar ben en me in Hem verheug

31 Vraag 6: Religie of Relatie
Als mijn levensomstandigheden moeilijk worden ben ik boos op God of op mijzelf Ik vind dat ik recht heb op een voorspoedig leven Ik doe toch mijn best om goed te leven?

32 Jezus zegt: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven Matth. 11: 28

33 Verhaal van Dorel

34 Zingen: Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet hoop'loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

35 Zingen: Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn boeien hebt ontbonden, en voor God mij vrijgekocht, ik, onrein in schuld verloren, ben opnieuw in U geboren: duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

36 Zingen: Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bitt're bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood voor de wonden, U geslagen voor het kruis, door U gedragen; duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

37

38 Gevangenenzorg Nederland
Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 350 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

39 Hoe helpt Gevangenzorg Nederland
TIJDENS detentie: Gebaande Wegen > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis De Luchtplaats > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

40 In de gevangenis… Is vrijheidsbeneming Bepalen anderen wat er gebeurt
Is veel eenzaamheid Is geen privacy Zoeken gevangenen iemand die helpt

41 Vrij… en dan? > 70% recidive binnen 6 jaar > 67 % werkloos
> 12 % dakloos > 56 % heeft schulden

42 Stelling >> Eens een dief, altijd een dief ?!

43 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex-gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre-integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

44 Waarom Gevangenenzorg Nederland
Geloof in herstel! Een Bijbelse opdracht Tweede kans voor gevangenen en hun familie Zorg voor kinderen van gevangene Programma’s voor jeugdgedetineerden Een veiligere samenleving

45 U gelooft toch ook in herstel?
Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > Bid mee > Meld u aan als vrijwilliger (zie de website) > Word donateur en ontvang 4 keer per jaar onze gratis nieuwsbrief. Wij geven ook presentaties over ons werk, kijk voor meer informatie hierover op onze website!

46 'k Lag machteloos gebonden: Gij komt en maakt mij vrij
'k Lag machteloos gebonden: Gij komt en maakt mij vrij! Ik was bevlekt met zonden: Gij komt en reinigt mij! Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deed staan. Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan.


Download ppt "Werken in de gevangenis"

Verwante presentaties


Ads door Google