De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boerakker 31 maart 2010. ‘hoe is het met je?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boerakker 31 maart 2010. ‘hoe is het met je?’"— Transcript van de presentatie:

1 Boerakker 31 maart 2010

2

3

4 ‘hoe is het met je?’

5 Een zware last

6

7

8 Onze Redder Onze Verlosser

9 kwam ik in het gevangeniswerk terecht?

10 een gevallen mens

11

12

13 Gered door Jezus

14 Een parel in Gods Hand

15 Elk mens is een schepsel van God Belangrijk voor Hem

16 of mensen verloren gaan of gered worden?

17

18

19  Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn

20   De Samaritaanse vrouw

21  God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden

22

23 De mens moet het zelf doen

24 Wat God ons in de bijbel leert

25 Herstel mijn eerste liefde

26 Ik ontvang Gods genade vanwege:  mijn geestelijke prestaties  mijn deugdzaamheid  mijn zelfdiscipline

27 Mijn identiteit en zelfwaarde zijn gebaseerd op:  hoe hard ik werk en hoe goed ik leef  ik kijk neer op mensen die minder presteren of minder deugdzaam leven dan ik.  Ik voel me beter dan anderen.

28  In moeilijke tijden weet ik dat Jezus de straf voor mijn zonden op zich nam.  Het kan zijn dat God deze moeilijkheden toelaat om mij te trainen.  Maar niet om mij te straffen  Als het gaat om mijn behoud weet ik mij geborgen in zijn Vaderlijke liefde.

29  In Christus ben ik zondig en geaccepteerd.  Ik ben zo slecht daarom stierf Hij voor mijn zonden.  Ik ben zo geliefd dat Hij dat graag voor mij deed.  Dat besef maakt me nederig en zeker.

30 Ik wil naar God luisteren  omdat ik Hem dankbaar ben  en me in Hem verheug

31  Als mijn levensomstandigheden moeilijk worden ben ik boos op God of op mijzelf  Ik vind dat ik recht heb op een voorspoedig leven  Ik doe toch mijn best om goed te leven?

32 Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven Matth. 11: 28

33

34 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet hoop'loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

35 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn boeien hebt ontbonden, en voor God mij vrijgekocht, ik, onrein in schuld verloren, ben opnieuw in U geboren: duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

36 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bitt're bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood voor de wonden, U geslagen voor het kruis, door U gedragen; duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

37

38 Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 350 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

39 TIJDENS detentie: Gebaande Wegen > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis De Luchtplaats > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

40 Zoeken gevangenen iemand die helpt Is veel eenzaamheid Is geen privacy Bepalen anderen wat er gebeurt Is vrijheidsbeneming

41 > 70% recidive binnen 6 jaar > 67 % werkloos > 12 % dakloos > 56 % heeft schulden

42 >> Eens een dief, altijd een dief ?!

43 NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex- gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre- integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

44  Geloof in herstel!  Een Bijbelse opdracht  Tweede kans voor gevangenen en hun familie  Zorg voor kinderen van gevangene  Programma’s voor jeugdgedetineerden  Een veiligere samenleving

45 Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > Bid mee > Meld u aan als vrijwilliger (zie de website) > Word donateur en ontvang 4 keer per jaar onze gratis nieuwsbrief. Wij geven ook presentaties over ons werk, kijk voor meer informatie hierover op onze website! www.gevangenenzorg.nl 079 - 331 05 68 info@gevangenenzorg.nl

46 'k Lag machteloos gebonden: Gij komt en maakt mij vrij! Ik was bevlekt met zonden: Gij komt en reinigt mij! Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deed staan. Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan.


Download ppt "Boerakker 31 maart 2010. ‘hoe is het met je?’"

Verwante presentaties


Ads door Google