De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut Aletta van den Berg, CJG Groningen/CMO Groningen Regiobijeenkomst professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd MO-groep, Zwolle, 11 juni 2013

2 Opzet workshop 1.Visie en achtergrond: Rol van CJG in versterken pedagogische civil society 2.Reflectie: Pedagogische civil society in jouw praktijk 3.Praktijkervaringen: Het verhaal uit Groningen 4.Discussie: Rol van de beroepskracht 5.Afsluiting: Wat neem je mee, voor je eigen praktijk?

3 Pedagogische civil society allemaal opvoeders

4 Waarom pedagogische civil society versterken 1.Opvoeden is geïsoleerde gezinsverantwoordelijkheid geworden 2.Informele sociale steun en een rijke opvoedomgeving zijn van belang voor opvoeders en jeugd 3.PCS is een centraal uitgangspunt in transitie/transformatie

5 PCS in transitieplannen Jeugdige naar speciale zorg (excluderend) Speciale zorg naar jeugdige (includerend) Wijkteams, generalisten, huisartsen, SMW, CB’s, CJG’s Algemene (jeugd)voor- zieningen Pedagogische civil society Van 80% naar 90% Van 15% naar 7% Van 5% naar 3% Bijv. regio Rotterdam

6 Wat is de rol van het CJG? Signaleren : Zicht hebben op wat er is aan voorzieningen, burgerinitiatief, vrijwilligersorganisaties Voorwaarden scheppen: Voor ontmoeting, voor ontstaan van initiatief. Bijvoorbeeld door een ruimte ter beschikking te stellen. Ook: gesprek over opvoeden normaliseren Faciliteren en steunen: Van wat burgers/ouders zelf kunnen en willen. Vraag: wat wil je doen, en hoe kan ik je daarbij helpen? Coördineren. Samenwerking bevorderen, organisaties en burgers met elkaar in contact brengen

7 En de beroepskracht dan? 7

8 Niet minder doen, maar anders werken Waardering geven voor initiatief van ouders/burgers Naast ouders staan en niet (ver)oordelen Snel schakelen tussen rollen Verbinder zijn Niet voor ouders denken maar met hen 8

9 Reflectie Hoe is het met de PCS in jouw werkgebied? Welke voorzieningen versterken de pedagogische civil society? Welke vrijwilligersorganisaties zijn van belang voor opvoeden en opgroeien? Welke informele netwerken zijn van belang voor opvoeden en opgroeien?

10 ‘ Ontzorgen en normaliseren ’ Micha de Winter, RMO Advies Preventie Omgevingsgericht Integraal ‘Vraaggericht werken’ ‘Op je handen zitten’

11 Kenmerken van een vraaggerichte cultuur - Dienstbaarheid - Nieuwsgierig zijn - Ouders/Bewoners-participatie - Ja-cultuur - Gelijkwaardigheid - Respect - Openheid

12 Nieuwe rol van de beroepskracht. ‘Op de handen zitten’ Beroepskrachten niet vervangbaar, in complexe problematiek blijven zij nodig om kinderen, jongeren en ouders te helpen Beroepskrachten kunnen steun hebben aan vrijwilligers, zij kunnen ze stimuleren, ondersteunen en faciliteren (complementair) Inzet van ouders/burgers benutten Burgers zijn zeker bereid iets voor een ander te doen maar burgerinititatief ontstaat zelden vanzelf en het laten bestaan heeft stimulans nodig.

13 Activiteit= middel om doel te bereiken

14 Inloop draagdoekconsulent

15 Informele steun

16 16 Ontmoeting rondom een Thema: Vraaggericht

17 Gezonde leefstijl

18 Kookles voor pubers De meiden De jongens

19 Participatie van ouders: moeders beginnen ruilwinkel in het CJG

20 Er op af!

21 Beroepskrachten 2x per maand informele inloop Voor alle beroepskrachten uit de wijk

22 Investeer in vrijwillige pedagogsiche Investeer in vrijwillige pedagogsiche steun teun Centrum VAN Jeugd en Gezin

23 Dilemma….. Aansluiten bij de initiatieven van burgers MAAR Moet ik dan ALLE activiteiten die ouders willen toelaten in het CJG of steunen als beroepskracht? 23

24 Vrijwilligers, Nemen die dan mijn werk over?

25 25 Neem je als beroepskracht de signalen van vrijwilligers serieus?

26 Dilemma… Vooral faciliteren en steunen, of ook organiseren? MAAR Wat als mensen zelf geen mogelijkheden zien? 26

27 Dilemma…. Samenwerken met andere organisaties, ja natuurlijk! MAAR Elke organisatie heeft eigen belangen. Hoe bereik je dat je gezamenlijk aan gedeelde doelen werkt? 27

28 Wat neem ik mee? Ik wil de inzet van burgers versterken bij opvoeden en opgroeien Wat kan ik nu concreet doen in mijn werk? Wat heb ik nog nodig om dit te kunnen doen? 28

29 Voor meer informatie: www.allemaalopvoeders.nl Download: Handreiking voor gemeenten en CJG’s Voor contact: p.bakker@nji.nlp.bakker@nji.nl tel 030- 2306647 A.vandenBerg@cmogroningen.nlA.vandenBerg@cmogroningen.nl tel 050-577 0101 29


Download ppt "De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut."

Verwante presentaties


Ads door Google