De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen gaat (bijna) voor alles in Groep 3 Anna M. T. Bosman KU Nijmegen CPS Amersfoort "Zorg in de onderwijsbegeleiding" 26 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen gaat (bijna) voor alles in Groep 3 Anna M. T. Bosman KU Nijmegen CPS Amersfoort "Zorg in de onderwijsbegeleiding" 26 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Lezen gaat (bijna) voor alles in Groep 3 Anna M. T. Bosman KU Nijmegen a.bosman@ped.kun.nl CPS Amersfoort "Zorg in de onderwijsbegeleiding" 26 maart 2004

2 Een wetenschappelijke onderbouwing

3 Groep 2 en 3 (Braams & Bosman, 2000)

4 Scoreverdeling

5 De praktijk van zitten blijven

6 Leesproblemen aldus Braams

7 Tijd besteed aan lezen

8 Eisen aan lezen in het voortgezet onderwijs

9 Leesscores VO (Kuijpers e.a., 2003)

10 Dyslexie in VO (Blonk & Bosman, 2004)

11 Het belang van preventie

12 Korte en lange termijn (Verhoeven & van Leeuwe, 2003)

13 Korte termijn (Bosman & Braams, 2004) 4 Een onderzoek onder 490 basisscholieren (Groepen 4-8) –246 met dyslexie –244 uit een normgroep –gemiddelde leeftijd: 9 jaar en 10 maanden 4 Waarvan de ouders een vragenlijst met 36 items invulden die betrekking hadden op –Depressieve verschijnselen (25 item) –Angst (6 items) –Welbevinden (5 items) 4 Waarmee op basis van de DSM-IV de classificatie ‘depressie kon worden vastgesteld.

14 Enkele items uit de vragenlijst 4 Heeft negatieve verwachtingen over de toekomst 4 Geeft zichzelf de schuld van onprettige gebeurtenissen 4 Kan zijn/haar aandacht er vaak niet goed bijhouden 4 Denkt veel dingen niet te kunnen 4 Vindt zichzelf dom 4 Heeft het gevoel waardeloos te zijn 4 Is vermoeid, futloos 4 Wordt gepest op school 4 Is faalangstig 4 Wil niet naar school gaan (schoolziek, schoolangst)

15 Scores op de drie factoren

16 Kans op depressie in de groepen

17 Lange termijn (van der Ploeg, 1997) Kinderen met gedragsproblemen 4 72% is een of meer keer blijven zitten. 4 22% volgt speciaal onderwijs 4 28% volgt voortgezet speciaal onderwijs

18 Lange termijn (diverse auteurs) 4 Ontwikkelen van aangeleerde hulpeloosheid –Minder doorzettingsvermogen –Verlaagd verwachtingspatroon –Succes toeschrijven aan externe factoren –Falen toeschrijven aan interne factoren

19 Lange termijn (Siegel, 2003) 4 De meerderheid van jongeren die weglopen of op straat leven hebben niet-gediagnosticeerde en onbehandelde leerproblemen (Canadees onderzoek) 4 niet-gediagnosticeerde en onbehandelde leerproblemen zijn een belangrijke factor voor zelfdoding onder jongeren

20 Aanbevelingen / Stellingen 4 Achterstand moet zonder uitstel worden aangepakt 4 Remediatie moet in het teken staan van minimum aantal te lezen woorden 4 Lezen in Groep 3 moet eventueel ten koste gaan van andere schoolse vaardigheden 4 Leerkrachten in Groep 3 moeten een extra opleiding krijgen van minimaal 1 jaar


Download ppt "Lezen gaat (bijna) voor alles in Groep 3 Anna M. T. Bosman KU Nijmegen CPS Amersfoort "Zorg in de onderwijsbegeleiding" 26 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google