De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oprichten van een vennootschap I.Inleidende begrippen a.Natuurlijke personen (= fysieke personen) = personen van vlees en bloed met gelijke rechten en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oprichten van een vennootschap I.Inleidende begrippen a.Natuurlijke personen (= fysieke personen) = personen van vlees en bloed met gelijke rechten en."— Transcript van de presentatie:

1

2 Oprichten van een vennootschap I.Inleidende begrippen a.Natuurlijke personen (= fysieke personen) = personen van vlees en bloed met gelijke rechten en plichten Voorbeelden: Kim Clijsters, Paul De Dijn, … b.Rechtspersonen (= juridische personen) = groepering van fysieke personen die een volledig zelfstandig bestaan leidt met eigen rechten en plichten = juridisch fictief persoon Privaatrechtelijke rechtspersonen = ontstaan uit privé-initiatief Voorbeelden: handelsvennootschappen, VZW’s, mutualiteit, KUL, Jan-van- Ruusbroeckollege, … Publiekrechtelijke rechtspersonen = ontstaan uit initiatief van de overheid Voorbeelden: Miese, Brussel, UG, OCMW, de gemeenschappen, … c.Contract of overeenkomst = de wilsovereenstemming tussen 2 of meedere partijen die de bedoeling hebben verbintenissen te doen ontstaan, te wijzigen of uit te doven d.Verbintenis = een verplichting die in rechte afdwingbaar is en waarbij een persoon zich tegenover een ander persoon verbindt om iets te geven, iets te doen of iets niet te doen. = contract – verbintenis = oorzaak - gevolg

3 e.Akte = schriftelijke neerslag van een overeenkomst dat opgesteld wordt om te dienen als bewijs van het contract. Contract en akte kunnen op verschillende plaats ontstaan f.Authentieke akte = een akte verleden door een openbaar ambtenaar ambtenaar van burgelijke stand geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte notaris verkoopsakten van gronden en gebouwen, huwelijkscontracten, vennootschapscontracten, … Gerechtsdeurwaarder deurwaardersexploten g.Onderhandse akte = geschrift opgesteld en ondertekend door de partijen (2 of meerdere)

4 II. De Vennootschappen a.De Vennootschap “Een vennootschap kan worden opgericht door 2 of meer personen die overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verdelen.” (artikel 1832 BW) 1.minimum 2 personen (vennoten) 2.overeenkomst / contract 3.inbreng: geld / goederen (natura) / arbeid 4.winstoogmerk + winstverdeling b.Verschil handelsvennootschap en burgerlijke vennootschap Handelsvennootschap Daden van koophandel aankoop van koopwaren om ze weder te verkopen, bankactiviteiten, uitbaten van een discotheek, … Type dwang men moet verplicht kiezen uit de vormen opgesomd door de wetgever onderworpen aan verplichtingen van de handelaar ondernemingsnummer (Kruispuntbank voor ondernemingen) = vroegere HR-nummer, BTW-nummer; voeren van een boekhouding; openen van een financiële rekening; bekendmaken van huwelijksstelsel Burgerlijke vennootschap Burgerlijke daden vrije beroepen, apotheker, … vrije vorm en inhoud niet onderworpen aan verplichtingen van de handelaar


Download ppt "Oprichten van een vennootschap I.Inleidende begrippen a.Natuurlijke personen (= fysieke personen) = personen van vlees en bloed met gelijke rechten en."

Verwante presentaties


Ads door Google