De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

Verwante presentaties


Presentatie over: "PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003"— Transcript van de presentatie:

1 PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003
Opleiden in de school (PDS): “De werkplek als leerplek” ZML Midden-Brabant PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

2 Opleiden in de school / PDS gefaseerd
PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

3 Doelstellingen opleiden in de school
Een visie op een kwalitatief goede school Een visie ontwikkelen op opleiden in de school Creëren van draagvlak Ontwikkelen van een kwalitatief en kwantitatief functiebouwwerk Competenties concretiseren in relatie tot de functies Inrichten werkplekleren Bijdrage leveren aan doorstroommogelijkheden van personeel Betere afstemming opleiding op onderwijskundige behoeften. PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

4 PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003
Huidige situatie Stagiairs Pabo, ROC-SPW Collega's fungeren als stagebegeleider Klassenassistenten naar leer-werk variant aan Pabo Breda. Interne cursus Sociale Vaardigheden (BSO) en Autisme (OSO) “competentie-perspectief” in werkprotocol / planmatig handelen; effectief klassenmanagement etc Vanuit ipb: voorjaarsgesprekken met professionaliseringsvraag N.a.v. “functiehuis-analyse” benoeming i.b.-er met o.a.taak in het kader van professionalisering PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

5 PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003
Gewenste situatie ZML Midden-Brabant fungeert als opleidingsschool voor studenten van Pabo en ROC-SPW. Stageschool voor overige opleidingen op MBO-, HBO- en universitair niveau. Competentiegericht werkplekleren m.b.v. coaches. Interne opleidingsfunctie wordt structureel opgezet. PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

6 Project ‘opleiden in de school’
Visie op “een kwalitatief goede school” Visie ontwikkelen hoe we opleiden en leren binnen ZML Midden-Brabant. Samenwerking met Pabo en ROC (en OSO) structureel vorm geven. Ontwikkelen van competentiegericht werkplekleren (Wat leer je waar het best?). Interne opleidingsfunctie ontwikkelen. Schoolontwikkeling: opleiden in de school in relatie brengen met competenties en functiebouwwerk. PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

7 Uitwerking project ‘opleiden in de school’ (1)
Project i.s.m. Mytylschool Tilburg. Samenwerken met Fontys Pabo Tilburg , ROC Midden Brabant en O.S.O.. Opleidingsfunctie: opleidingscoördinator, intern praktijkbegeleiders en coaches opleiden. Afspreken wat op de werkplek wordt geleerd. Schoolontwikkeling: schoolverbetering in school- en clusterplannen; opleiden in de school in relatie brengen met competenties en functiebouwwerk. PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

8 Uitwerking project ‘opleiden in de school’ (2)
Pabo: Fontys Pabo Tilburg wil (nog) niet..... Pabo Breda (opleiding van klassenassistent tot leerkracht) graag OSO sluit ook aan OSO studiedag over “line-out vraagsturing” Aandachtspunt in school: Samenhang tussen programmaontwikkeling, organisatieontwikkeling en personeelsontwikkeling duidelijk maken Inhoudelijk: Wat leer je waar het best (opleidingsinstituut of werkplek)? PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

9 Opleiden in de school: tussenevaluatie
Project “Opleiden in de school” is inherent aan schoolspecifieke ontwikkeling / opbouw expertise / borging Veranderingsprocessen in het onderwijs vragen tijd en werken op vele niveaus tegelijkertijd Ons ambitieniveau is hoog (‘IPB-partnership’). Vasthouden aan de projectdoelstellingen, maar flexibel zijn in het traject er naar toe. PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003

10 ZML Midden-Brabant School in ontwikkeling vraagt ontwikkeling expertise “De werkplek is de leerplek” PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003


Download ppt "PDS binnen ZML Midden-Brabant 23 april 2003"

Verwante presentaties


Ads door Google