De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Distributie- en samenwerkingsvormen Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 samenwerken, ja of nee goed samengewerkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Distributie- en samenwerkingsvormen Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 samenwerken, ja of nee goed samengewerkt."— Transcript van de presentatie:

1 distributie- en samenwerkingsvormen Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 samenwerken, ja of nee goed samengewerkt

2 commerciële samenwerking leverancier en detaillist detaillisten onderling detaillisten per branche Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

3 commercieel samenwerken informeel en formeel horizontaal en verticaal intensief of extensief branchegewijs of plaatsgebonden Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

4 commercieel samenwerken op gebied van: inkoop winkelformule de handelsnaam de commerciële presentatie (intern en extern) de assortimentssamenstelling de geadviseerde prijsstelling Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

5 partijen in de commerciële organisatie promoter (initiatiefnemer) zelfstandige detaillisten Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

6 promoter Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 een fabrikant, een groothandel, een grootwinkelbedrijf, een detaillist of een groep zelfstandige detaillisten zijn. De deelnemende detaillisten kunnen één of meerdere vestigingen bezitten. Het is ook mogelijk dat de promoter eigen vestigingen bezit

7 samenwerkingsvormen franchising in-/verkooporganisatie verkoop-/marketingorganisatie inkooporganisatie dealer vrijwillig filiaalbedrijf Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

8 OM ER ZELF BETER VAN TE WORDEN! commerciële samenwerking combineert : de voordelen van het MKB flexibiliteit voeling met de locale markt motivatie platte structuur hoge betrokkenheid de voordelen van het GWB schaalvoordelen (inkoop/distributie/promotie) stabiliteit financieringsmogelijkheden management de marketingdeskundigheid vestigingspunten Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

9 formeel samenwerken deelnemen aan een winkelformule, door een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met de promoter posities zelfstandige ondernemer: commercieel/bedrijfseconomisch samenwerken gebruikmaken van financieringsmogelijkheden gebruikmaken van onroerend goed operationele zelfstandigheid verandert in decentraal zelfstandig ondernemerschap Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

10 diensten centrale organisatie kennisverbreding automatisering logistiek managementverbetering invloed op de omgeving commercie beheer Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

11 verticale samenwerking Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 één of meerdere leveranciers werken samen met één of meerdere ondernemers. Het initiatief ligt hierbij meestal bij de leverancier; dit kan een fabrikant van merkartikelen zijn of een grossier/importeur

12 horizontale samenwerking Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 ondernemers werken met elkaar samen. Het initiatief tot samenwerking komt vaak vanuit de hoek van het grootwinkel- en grootfiliaalbedrijf, maar kan ook bij kleine(re), zelfstandige detaillisten liggen. pandgebonden plaatsgebonden

13 kanaalconflict horizontaal op hetzelfde niveau in het distributiekanaal verticaal op verschillend niveau, vaak tussen detaillist en leverancier (GWB A-merkfabrikant) interkanaal leverancier/fabrikant heeft in het verzorgingsgebied verschillende verkooppunten Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 De verschillende, soms tegenstrijdige belangen leiden binnen het distributiekanaal tot kanaalconflicten

14 verticaal kanaalconflict Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

15 verticaal marketingsysteem geïntegreerd systeem contractsysteem machtsysteem Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

16 in-/verkoop- vereniging franchising vrijwillig- filiaalbedrijf contract macht eigen (fabrieks)winkel Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 verticaal marketingsysteem geïntegreerd grote concerns

17 formulesamenwerking in-/verkoopvereniging vrijwillig filiaalbedrijf franchising Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

18 in- en verkoopvereniging Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 horizontaal marketingsysteem, waarbij samenwerkende detaillisten hun orders bundelen om op die manier lagere inkoopprijzen en betere leveringscondities te bedingen en de betalingen te centraliseren. De oorspronkelijke inkoopvereniging legt zich daarnaast toe op de verkoopbevordering en het verkoopbeleid van de aangesloten detaillisten. winkeliersinkoopvereniging in-/verkooporganisatie retail serviceorganisatie

19 vrijwillig filiaalbedrijf Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 een organisatie van een groot aantal detaillisten die op vrijwillige basis bij één of meer grossiers centraal inkoopt en zich naar buiten toe presenteert onder dezelfde naam met hetzelfde logo en hetzelfde huismerk.

20 kosten vrijwillig filiaalbedrijf algemene fee distributiekostenvergoeding mediabijdrage bijdrage individuele diensten Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

21 franchising Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 samenwerkingsvorm waarbij een franchiseovereenkomst tussen de franchisegever en een franchisenemer is gesloten, waarbij de franchisegever het recht verleent om, tegen betaling van een bepaald bedrag, een door hem ontwikkeld of gebruikt exclusief exploitatiesysteem toe te passen hard franchise soft franchise

22 Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 franchiseformule komt tot uitdrukking in: winkelexterieur en –interieur formulenaam en het logo assortiment met (eigen) merken uniforme verkoopprijzen inkoop geconcentreerd bij de franchisegever/contractleverancier gemeenschappelijke promotie

23 soorten franchising conversion detaillist is F-gever master iemand die de exclusieve rechten voor een bepaald land verkrijgt job in de niet-winkelverkoop vb Mylène, Tupperware strip (parallel) één F-nemer die verschillende formules doet “franchisen” vb: AH en Gall-en-Gall (beide van Ahold) Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

24

25 taken franchisegever up-to-date houden winkelformule administratief ondersteunen samenstellen assortiment opleiden en trainen Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

26 De zelfstandig ondernemer zal de franchisegever beoordelen op: winkelformule managementkwaliteiten financiële positie inspraak contractverplichtingen kosten: entree fee ( goodwill ) franchise fee ( afdracht ) service fee ( voor diensten ) Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

27 formulesamenwerking en wetgeving Besluit Vrijstellingen Samenwerkingsovereenkomsten levert vrijstelling op voor bepaalde concurrentiebeperkende afspraken m.b.t.: – prijzen – afnameverplichting Europese Groepsvrijstellingsverordening Er mogen afspraken gemaakt worden over: rayonbescherming marktverdeling concurrentiebedingen klantenwerving bescherming van de know-how Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

28 De franchisegever zal de potentiële franchisenemer beoordelen op: leeftijd-opleiding-ervaring financiële positie ambitie en doorzettingsvermogen ondernemersvaardigheden Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

29 andere vormen van commerciële samenwerking verkooporganisatie service merchandising dealerschap shop-in-the-shop concessionair consignatie Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9

30 verkooporganisatie Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 horizontale samenwerkingsvorm tussen ondernemers uit dezelfde of verschillende branches die gericht is op het vergroten van de naamsbekendheid verkoopbevorderende activiteiten zoals: collectieve reclamecampagnes gemeenschappelijk logo of embleem dezelfde dienstverlening en toegevoegde naamaanduiding

31 service merchandising Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 een groothandelsvorm waarbij de service merchandiser in dienst/in opdracht van een producent of distribuant/groothandel, naast een groothandelstaak (het leveren), ook detailhandelstaken vervult joint merchandising De servicemerchandiser verzorgt de artikelen meerdere fabrikanten

32 dealerschap Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 een distribuant van duurzame consumptiegoederen waarbij de leverancier beperkte distributie toepast (selectieve of exclusieve distributie) soorten dealerschap vrijblijvend hecht depositaire stelsel

33 shop-in-the-shop Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 er is binnen een winkel een duidelijk, als zodanig herkenbare, aparte afdeling gecreëerd, die afwijkt van de rest van de winkel.

34 concessionair Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 zelfstandige detaillist die een ruimte huurt in een bestaande winkel en daar zelfstandig en voor eigen risico een speciaalzaak drijft pandgebonden horizontale samenwerking

35 consignatie Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 een leverings- en betalingssysteem waarbij de distribuant (detaillist) de goederen pas hoeft te betalen nadat hij ze zelf heeft doorverkocht verticale samenwerking

36 plaatsgebonden samenwerking Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 winkeliersvereniging - plaatselijk - wijk/winkelcentrum - winkelstraat commerciële aantrekkelijkheid belangenbehartiging informatievoorziening ondernemersvereniging


Download ppt "Distributie- en samenwerkingsvormen Retailmarketing hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 samenwerken, ja of nee goed samengewerkt."

Verwante presentaties


Ads door Google